Fråga om det har funnits laglig grund för avskedande av en kommunalt anställd boendestödsassistent på grund av dennes uppträdande mot en av vårdtagarna.


Lagrum:
18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd
AD 2003 nr 54

Rättsfall från Arbetsdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2003-06-18

Målnummer:
B-6-2002