Fråga om en arbetstagare som vikarierade som obehörig lärare enligt bestämmelsen i 5 § andra stycket anställningsskyddslagen övergått till en tillsvidareanställning.


Lagrum:
5 § andra stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd
AD 2002 nr 92

Rättsfall från Arbetsdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2002-09-04

Målnummer:
A-212-2001