Fråga om det förelegat laglig grund för avskedande av en polisman som dömts för barnpornografibrott.


Lagrum:
18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd
AD 2002 nr 80

Rättsfall från Arbetsdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2002-06-26

Målnummer:
A-158-2001