Fråga om förutsättningar i visst fall för att tillämpa bestämmelsen i 5 a § anställningsskyddslagen om överenskommen visstidsanställning.


Lagrum:
5 a § lagen (1982:80) om anställningsskydd
AD 2002 nr 68

Rättsfall från Arbetsdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2002-06-12

Målnummer:
B-99-2001