Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en heltidsanställd brandman som inte klarat de tester som en brandman måste genomgå för att få utföra rök- och kemdykning.


Lagrum:
7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd
AD 2002 nr 32

Rättsfall från Arbetsdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2002-03-06

Målnummer:
A-151-2000