Interimistiskt yrkande om förklaring av att arbetsgivares beslut om att vissa arbetstagare skall arbeta nattetid saknar verkan.


Lagrum:
13 § arbetstidslagen (1982:673); 15 kap. 3 § rättegångsbalken
AD 2002 nr 23

Rättsfall från Arbetsdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2002-02-15

Målnummer:
A-6-2002