Otillåten könsdiskriminering? Fråga om en kvinna och ett företag har träffat ett anställningsavtal och om företaget kort därefter skilt kvinnan från denna anställning på grund av att hon var gravid.


Lagrum:
18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd; 20 § jämställdhetslagen (1991:433) i dess lydelse före den 1 januari 2001
AD 2001 nr 61

Rättsfall från Arbetsdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2001-06-20

Målnummer:
A-105-2000