Fråga om uppsägning av en stuveriarbetare som gjort sig skyldig till bl.a. ringa varusmuggling.


Lagrum:
7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd
AD 2001 nr 12

Rättsfall från Arbetsdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2001-02-14

Målnummer:
A-58-2000