Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en arbetstagare, en brevbärare, som för brott utom tjänsten dömts till fängelse fem år.


Lagrum:
7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd
AD 2001 nr 2

Rättsfall från Arbetsdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2001-01-17

Målnummer:
B-79-2000