Fråga om tillämpning av 34 § andra och tredje stycket lagen om anställningsskydd i ett fall där parterna tvistar om huruvida arbetstagaren är bunden av sin egen uppsägning.


Lagrum:
34 § andra och tredje stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd
AD 2000 nr 90

Rättsfall från Arbetsdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2000-10-20

Målnummer:
A-76-2000