Fråga om ett landsting haft rätt att med stöd av allmänna avtalsrättsliga regler om avtals ogiltighet häva ett avtal om tidsbegränsad anställning med en läkare alternativt om landstinget haft rätt att avskeda läkaren.


Lagrum:
30 § och 36 § avtalslagen (1915:218); 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd
AD 2000 nr 81

Rättsfall från Arbetsdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2000-09-13

Målnummer:
B-129-1999