Fråga om säsonganställd kyrkogårdsarbetare har haft företrädesrätt till återanställning på en befattning som kyrkogårdsarbetare med anställning tills vidare.


Lagrum:
25 § lagen (1982:80) om anställningsskydd
AD 2000 nr 26

Rättsfall från Arbetsdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2000-03-15

Målnummer:
A-95-1999