Fråga om bl.a. skälig omfattning av fackliga förtroendemäns ledighet enligt förtroendemannalagen för att utföra lönekontroll hos den egna arbetsgivaren.


Lagrum:
6 § lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen
AD 2000 nr 19

Rättsfall från Arbetsdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2000-03-08

Målnummer:
A-61-1999