Fråga om det förelegat laglig grund för avskedande av en polisman som bl.a. dömts för brott mot tystnadsplikt.


Lagrum:
18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd
AD 2000 nr 14

Rättsfall från Arbetsdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2000-02-09

Målnummer:
B-54-1999