Författningen har upphävts / ska upphävas 2001-07-01 genom SFS 2001:82

1 § har upphävts genom lag (1950:382).

2 § har upphävts genom lag (1950:382).

3 § har upphävts genom lag (1950:382).

4 § har upphävts genom lag (1950:382).

5 § har upphävts genom lag (1950:382).

6 § har upphävts genom lag (1950:382).

7 § har upphävts genom lag (1950:382).

8 § har upphävts genom lag (1950:382).

9 § har upphävts genom lag (1950:382).

10 § har upphävts genom lag (1950:382).

11 § har upphävts genom lag (1950:382).

12 § har upphävts genom lag (1950:382).

13 § 1 st. har upphävts genom lag (2001:82).

13 § 2 st. har upphävts genom lag (1950:382).

13 § 3 st. har upphävts genom lag (1950:382).

13 § 4 st. har upphävts genom lag (1950:382).

13 § 5 st. har upphävts genom lag (1950:382).

14 § har upphävts genom lag (1950:382).

15 § har upphävts genom lag (1950:382).

SFS 1924:130

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1924-05-23

Upphävandedatum:
2001-07-01

Först inlagd:
1988-05-26

Senast ändrad:
2001-11-12

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 1950:382