Myndighet: Näringsdepartementet RS L
Rubrik: Förordning (1999:1382) om stödområden för vissa regionala företagsstöd
Ikraftträdande: 2000-01-01
Uppslagsord: företagsstöd
Officiell PDF-utgåva av grundförfattningen
Ändring 2000:280
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1, 2 §§, bil.
Ikraftträdande: 2000-06-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2000:280) om ändring i förordningen (1999:1382) om stödområden för vissa regionala företagsstöd
Övergångsbestämmelser:Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2000. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2000.

Ändring 2007:62
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1, 2 §§, bil.
Ikraftträdande: 2007-03-08
Rubrik: Förordning (2007:62) om ändring i förordningen (1999:1382) om stödområden för vissa regionala företagsstöd

Ändring 2007:1358
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2008-02-01
Rubrik: Förordning (2007:1358) om ändring i förordningen (1999:1382) om stödområden för vissa regionala företagsstöd

Ändring 2014:388
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 §, bil.
Ikraftträdande: 2014-07-01
Rubrik: Förordning (2014:388) om ändring i förordningen (1999:1382) om stödområden för vissa regionala företagsstöd

Ändring 2015:431
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 §
Ikraftträdande: 2015-10-01
Rubrik: Förordning (2015:431) om ändring i förordningen (1999:1382) om stödområden för vissa regionala företagsstöd
SFS 1999:1382

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1999-12-20

Först inlagd:
1999-12-30

Senast ändrad:
2015-07-09

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2015:431