Författningen har upphävts / ska upphävas 2009-05-01 genom SFS 2009:260
Myndighet: Justitiedepartementet L2
Rubrik: Lag (1994:1117) om registrerat partnerskap
Ikraftträdande: 1995-01-01
Förarbeten: Bet. 1993/94:LU28, rskr. 1993/94:414
Uppslagsord: partnerskap
Stickord: registrerat partnerskap

Ändring 1995:1245
Text: ändr. 3 kap 2 §
Ikraftträdande: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:224, bet. 1995/96:LU2, rskr. 1995/96:35
Rubrik: Lag (1995:1245) om ändring i lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap

Ändring 2000:374
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap 2 §
Ikraftträdande: 2000-07-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:77, bet. 1999/2000:LU22, rskr. 1999/2000:218
Rubrik: Lag (2000:374) om ändring i lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap

Ändring 2002:603
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 kap 2 §
Ikraftträdande: 2003-02-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:123, bet. 2001/02:LU27, rskr. 2001/02:304
Rubrik: Lag (2002:603) om ändring i lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap

Ändring 2002:769
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ikrafttr. av 2002:603
Rubrik: Förordning (2002:769) om ikraftträdande av lagen (2002:603) om ändring i lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap

Ändring 2004:143
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap 3 §
Ikraftträdande: 2004-05-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:48, bet. 2003/04:LU19, rskr. 2003/04:180
Rubrik: Lag (2004:143) om ändring i lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap

Ändring 2004:767
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap 3 §
Ikraftträdande: 2005-01-01, överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:131, bet. 2004/05:SoU3, rskr. 2004/05:10
Rubrik: Lag (2004:767) om ändring i lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för hindersprövning som har begärts före den 1 januari 2005.


Ändring 2005:447
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 3 kap 2 §; ändr. 3 kap 1 §
Ikraftträdande: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:137, bet. 2004/05:LU25, rskr. 2004/05:284
Rubrik: Lag (2005:447) om ändring i lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap

Ändring 2006:213
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap 8 §
Ikraftträdande: 2006-04-15, överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:58, bet. 2005/06:LU22, rskr. 2005/06:179
Rubrik: Lag (2006:213) om ändring i lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 15 april 2006.
2. Ett förordnande som registreringsförrättare eller som vigselförrättare enligt äktenskapsbalken som gäller vid ikraftträdandet skall därefter anses avse såväl behörighet att förrätta registrering enligt denna lag som behörighet att förrätta vigsel.

Ändring 2009:260
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph.
SFS 1994:1117

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1994-06-23

Upphävandedatum:
2009-05-01

Först inlagd:
1994-07-06

Senast ändrad:
2009-04-20

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2006:213