Myndighet: Finansdepartementet ESA
Rubrik: Lag (1994:261) om fullmaktsanställning
Ikraftträdande: 1994-07-01, överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:65, bet. 1993/94:AU16, rskr. 1993/94:257
Uppslagsord: fullmaktsanställning

Ändring 1994:829
Text: ändr. 21 §
Förarbeten: Bet. 1993/94:JoU25, rskr. 1993/94:363
Rubrik: Lag (1994:829) om ändring i lagen (1994:261) om fullmaktsanställning

Ändring 1997:179
Text: ändr. 9 §
Ikraftträdande: 1997-07-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:89, bet. 1996/97:FöU7, rskr. 1996/97:184
Rubrik: Lag (1997:179) om ändring i lagen (1994:261) om fullmaktsanställning

Ändring 1999:947
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 2 §
Ikraftträdande: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:124, bet. 1999/2000:KU5, rskr. 1999/2000:45
Rubrik: Lag (1999:947) om ändring i lagen (1994:261) om fullmaktsanställning

Ändring 2003:298
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 §
Ikraftträdande: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:47, bet. 2002/03:AU6, rskr. 2002/03:177
Rubrik: Lag (2003:298) om ändring i lagen (1994:261) om fullmaktsanställning

Ändring 2009:818
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 14 §
Ikraftträdande: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Rubrik: Lag (2009:818) om ändring i lagen (1994:261) om fullmaktsanställning

Ändring 2010:1415
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 19 §
Ikraftträdande: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:80, bet. 2010/11:KU4, rskr. 2010/11:21
Rubrik: Lag (2010:1415) om ändring i lagen (1994:261) om fullmaktsanställning

Ändring 2010:1493
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3, 15, 17 §§
Ikraftträdande: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31
Rubrik: Lag (2010:1493) om ändring i lagen (1994:261) om fullmaktsanställning

Ändring 2014:759
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 §
Ikraftträdande: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Rubrik: Lag (2014:759) om ändring i lagen (1994:261) om fullmaktsanställning
SFS 1994:261

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1994-04-28

Först inlagd:
1994-05-17

Senast ändrad:
2015-02-23

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2014:759