Myndighet: Finansdepartementet ESA
Rubrik: Lag (1994:260) om offentlig anställning
Ikraftträdande: 1994-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:65, bet. 1993/94:AU16, rskr. 1993/94:257
Uppslagsord: offentlig anställning

Ändring 1994:830
Text: ändr. 21 §
Ikraftträdande: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:199, bet. 1993/94:JoU25, rskr. 1993/94:363
Rubrik: Lag (1994:830) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

Ändring 1994:2071
Text: ändr. 21 §
Ikraftträdande: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:6, bet. 1994/95:FöU1, rskr. 1994/95:78
Rubrik: Lag (1994:2071) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

Ändring 1997:178
Text: ändr. 31, 33 §§
Ikraftträdande: 1997-07-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:89, bet. 1996/97:FöU7, rskr. 1996/97:184
Rubrik: Lag (1997:178) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

Ändring 1999:311
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1, 2, 3, 6 §§, 2 p övergångsbest.
Ikraftträdande: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:38, bet. 1998/99:KU18, rskr. 1998/99:176
Rubrik: Lag (1999:311) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

Ändring 2001:1016
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2, 3, 38, 42 §§; nya 7 a, 7 b, 7 c, 7 d §§
Ikraftträdande: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:147, bet. 2001/02:AU2, rskr. 2001/02:38
Rubrik: Lag (2001:1016) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

Ändring 2002:1032
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 §
Ikraftträdande: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:190, bet. 2002/03:KU12, rskr. 2002/03:22
Rubrik: Lag (2002:1032) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

Ändring 2003:296
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 § i 2002:1032
Förarbeten: Prop. 2002/03:47, bet. 2002/03:AU6, rskr. 2002/03:177
Rubrik: Lag (2003:296) om ändring i lagen (2002:1032) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

Ändring 2003:297
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 32, 34 §§
Ikraftträdande: 2003-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:47, bet. 2002/03:AU6, rskr. 2002/03:177
Rubrik: Lag (2003:297) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.
2. I ärende som har påbörjats före ikraftträdandet gäller 34 § i sin äldre lydelse.


Ändring 2004:833
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1, 7 d §§
Ikraftträdande: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8
Rubrik: Lag (2004:833) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

Ändring 2005:1192
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 §
Ikraftträdande: 2006-01-01
Förarbeten: Bet. 2005/06:AU1, rskr. 2005/06:109
Rubrik: Lag (2005:1192) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

Ändring 2009:308
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 21 §
Ikraftträdande: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:94, bet. 2008/09:MJU20, rskr. 2008/09:197
Rubrik: Lag (2009:308) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

Ändring 2010:463
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 31 §
Ikraftträdande: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:160, bet. 2009/10:FöU8, rskr. 2009/10:269
Rubrik: Lag (2010:463) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

Ändring 2010:667
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 21 §
Ikraftträdande: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:210, bet. 2009/10:SoU22, rskr. 2009/10:342
Rubrik: Lag (2010:667) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

Ändring 2010:1492
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 §
Ikraftträdande: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31
Rubrik: Lag (2010:1492) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

Ändring 2012:302
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 22 §
Ikraftträdande: 2012-07-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:79, bet. 2011/12:JuU23, rskr. 2011/12:222
Rubrik: Lag (2012:302) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

Ändring 2012:941
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 21 §
Ikraftträdande: 2013-06-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:20, bet. 2012/13:SoU5, rskr. 2012/13:116
Rubrik: Lag (2012:941) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

Ändring 2014:758
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5, 19, 31 §§
Ikraftträdande: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Rubrik: Lag (2014:758) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

Ändring 2015:384
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 33 §
Ikraftträdande: 2015-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:78, bet. 2014/15:FiU31, rskr. 2014/15:223
Rubrik: Lag (2015:384) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.
2. Äldre föreskrifter ska fortfarande gälla för anställning som beslutats före lagens ikraftträdande.


Ändring 2016:1270
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 §
Ikraftträdande: 2017-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:1, utg.omr. 14, bet. 2016/17:AU4, rskr. 2016/17:129
Rubrik: Lag (2016:1270) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.
2. För arbetstagare som har anställts i utvecklingsanställning före ikraftträdandet gäller 3 § i den äldre lydelsen.
SFS 1994:260

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1994-04-28

Först inlagd:
1994-05-17

Senast ändrad:
2016-12-28

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2016:1270