Myndighet: Socialdepartementet
Rubrik: Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
Ikraftträdande: 1990-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:28, 1989/90:SoU15, rskr 1989/90:112
Uppslagsord: vård av unga

Ändring 1993:2
Text: ändr. 12, 18 §§
Ikraftträdande: 1993-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:61, bet. 1992/93:SoU10, rskr 1992/93:106
Rubrik: Lag (1993:2) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.
Äldre bestämmelser tillämpas i fråga om vård som lämnas under tiden den 1 juli 1993--den 1 juli 1994. Har staten före den 1 juli 1994 med stöd av 23 a § socialtjänstlagen (1980:620) tagit över ett hem som avses i 12 § tillämpas dock de nya bestämmelserna i fråga om vården från och med den dag övertagandet skedde.


Ändring 1995:1244
Text: ändr. 36 §
Ikraftträdande: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:224, bet. 1995/96:LU2, rskr. 1995/96:35
Rubrik: Lag (1995:1244) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Ändring 1995:1316
Text: ändr. 12 §
Ikraftträdande: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:23, bet. 1995/96:SoU7, rskr. 1995/96:64
Rubrik: Lag (1995:1316) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Ändring 1996:1381
Text: ny 21 a §
Ikraftträdande: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:25, bet. 1996/97:SfU5, rskr. 1996/97:80
Rubrik: Lag (1996:1381) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Ändring 1996:1648
Text: ändr. 36, 39 §§
Ikraftträdande: 1997-12-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:9, bet. 1996/97:JuU3, rskr. 1996/97:55
Rubrik: Lag (1996:1648) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Ändring 1998:616
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 §
Ikraftträdande: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:96, bet. 1997/98:JuU21, rskr. 1997/98:275
Rubrik: Lag (1998:616) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Ändring 1999:52
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 16, 20 §§
Ikraftträdande: 1999-04-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:183, 1998/99:3, bet. 1998/99:SoU5, rskr. 1998/99:139
Rubrik: Lag (1999:52) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Ändring 2001:466
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1, 10, 24, 25, 42 §§; nya 15 a, 15 b, 15 c, 17 a §§
Ikraftträdande: 2001-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:80, bet. 2000/01:SoU18, rskr. 2000/01:259
Rubrik: Lag (2001:466) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.
2. Hänvisningar i denna lag till socialtjänstlagen (2001:453) skall till utgången av år 2001 i stället avse motsvarande bestämmelser i socialtjänstlagen (1980:620).


Ändring 2003:406
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1, 2, 11, 13, 14, 15 b, 15 c, 17, 19, 21, 22, 24, 31, 36, 42, 43 §§
Ikraftträdande: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:53, bet. 2002/03:SoU15, rskr. 2002/03:225
Rubrik: Lag (2003:406) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Ändring 2003:420
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 15, 35, 41 §§
Ikraftträdande: 2003-07-01
Förarbeten: Bet. 2002/03:SoU15, rskr. 2002/03:225
Rubrik: Lag (2003:420) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Ändring 2003:1162
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 21 a §
Ikraftträdande: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:7, bet. 2003/04:JuU8, rskr. 2003/04:107
Rubrik: Lag (2003:1162) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Ändring 2004:182
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 12 §
Ikraftträdande: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:30, bet. 2003/04:SoU6, rskr. 2003/04:178
Rubrik: Lag (2004:182) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Ändring 2005:468
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 12, 15 a, 16, 17, 19, 20, 42, 43 §§; nya 14 a, 20 a, 20 b §§
Ikraftträdande: 2005-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:123, bet. 2004/05:SoU15, rskr. 2004/05:271
Rubrik: Lag (2005:468) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.
2. Beslut som före lagens ikraftträdande fattats av den som förestår vården vid ett särskilt ungdomshem skall vid tillämpningen av denna lag anses fattade av Statens institutionsstyrelse.


Ändring 2005:729
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 21 a §
Ikraftträdande: 2006-03-31
Förarbeten: Prop. 2004/05:170, bet. 2004/05:SfU17, rskr. 2005/06:1
Rubrik: Lag (2005:729) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Ändring 2006:616
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 21 a §
Ikraftträdande: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:93, bet. 2005/06:JuU21, rskr. 2005/06:319
Rubrik: Lag (2006:616) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Ändring 2006:896
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3, 22 §§
Ikraftträdande: 2007-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:165, bet. 2005/06:JuU34, rskr. 2005/06:294
Rubrik: Lag (2006:896) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Ändring 2007:1312
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1, 4, 11, 17 a, 24 §§
Ikraftträdande: 2008-04-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:129, bet. 2007/08:SoU5, rskr. 2007/08:52
Rubrik: Lag (2007:1312) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Ändring 2009:598
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 41, 44 §§
Ikraftträdande: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:160, bet. 2008/09:SoU22, rskr. 2008/09:259
Rubrik: Lag (2009:598) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Ändring 2009:804
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4, 7, 8, 24, 28, 29, 34, 35, 39, 41, 42 §§
Ikraftträdande: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Rubrik: Lag (2009:804) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Ändring 2010:1955
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 38 §
Ikraftträdande: 2011-04-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30
Rubrik: Lag (2010:1955) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.
2. Äldre bestämmelser gäller om en handling har skickats eller lämnats före den 1 april 2011.

Ändring 2011:736
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 17 a §
Ikraftträdande: 2011-08-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:107, bet. 2010/11:JuU25, rskr. 2010/11:284
Rubrik: Lag (2011:736) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Ändring 2011:1170
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 21 a §
Ikraftträdande: 2012-10-16
Förarbeten: Prop. 2010/11:158, bet. 2011/12:JuU5, rskr. 2011/12:21
Rubrik: Lag (2011:1170) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Ändring 2012:577
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ikrafttr. av 2011:1170
Rubrik: Förordning (2012:577) om ikraftträdande av lagen (2011:1170) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Ändring 2012:777
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1, 13, 36 §§; ny 13 a §
Ikraftträdande: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:10, bet. 2012/13:SoU4, rskr. 2012/13:51
Rubrik: Lag (2012:777) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Ändring 2014:752
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: rubr. närmast före 43 §
Ikraftträdande: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Rubrik: Lag (2014:752) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Ändring 2015:82
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 22 §
Ikraftträdande: 2015-07-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:25, bet. 2014/15:JuU9, rskr. 2014/15:102
Rubrik: Lag (2015:82) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Ändring 2015:984
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 22 §
Ikraftträdande: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:43, bet. 2015/16:SoU5, rskr. 2015/16:101
Rubrik: Lag (2015:984) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Ändring 2016:518
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 22 §
Ikraftträdande: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:8, bet. 2015/16:SoU11, rskr. 2015/16:243
Rubrik: Lag (2016:518) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Ändring 2017:135
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 43 §, rubr. närmast före 43 §; nya 43 a, 43 b, 43 c §§
Ikraftträdande: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:57, bet. 2016/17:JuU9, rskr. 2016/17:149
Rubrik: Lag (2017:135) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Ändring 2018:652
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 12, 15 a, 15 b, 15 c, 17, 18, 20, 20 a, 20 b, 39, 41, 42 §§; nya 12 a, 15 d, 17 b, 17 c, 20 c §§
Ikraftträdande: 2018-10-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:169, bet. 2017/18:SoU30, rskr. 2017/18:307
Rubrik: Lag (2018:652) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Ändring 2018:686
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 14 §
Ikraftträdande: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:145, bet. 2017/18:SkU19, rskr. 2017/18:317
Rubrik: Lag (2018:686) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
SFS 1990:52

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1990-03-08

Först inlagd:
1990-03-21

Senast ändrad:
2018-06-08

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2018:686