Myndighet: Näringsdepartementet RS L
Rubrik: Jaktförordning (1987:905)
Ikraftträdande: 1988-01-01 överg.best.
Uppslagsord: jaktförordning

Ändring 1988:148
Text: ändr. 29 §
Ikraftträdande: 1988-05-01
Rubrik: Förordning (1988:148) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Ändring 1988:469
Text: ändr. 52 §
Ikraftträdande: 1988-07-01
Rubrik: Förordning (1988:469) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Ändring 1988:1175
Text: ändr. bil. 1, 2, 3, övergångsbest.
Ikraftträdande: 1989-01-01
Rubrik: Förordning (1988:1175) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Ändring 1989:796
Text: ändr. 26, 41 §§
Ikraftträdande: 1989-11-01
Rubrik: Förordning (1989:796) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Ändring 1990:20
Text: ändr. 27, 28 §§
Ikraftträdande: 1990-03-01
Rubrik: Förordning (1990:20) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Ändring 1990:136
Text: ändr. 49 §
Ikraftträdande: 1990-07-01
Rubrik: Förordning (1990:136) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Ändring 1990:869
Text: ändr. 58 §
Ikraftträdande: 1990-08-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (1990:869) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Ändring 1991:9
Text: ändr. bil. 1
Ikraftträdande: 1991-02-15
Rubrik: Förordning (1991:9) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Ändring 1991:933
Text: ändr. 11, 46, 49 §§
Ikraftträdande: 1991-07-01
Rubrik: Förordning (1991:933) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Ändring 1991:1178
Text: ändr. 58 §
Ikraftträdande: 1991-08-01
Rubrik: Förordning (1991:1178) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Ändring 1991:1770
Text: ändr. 2, 3, 4, 5, 7, 16, 19, 20, 22, 26, 27, 36, 41, 42, 46, 49, 52, 58 §§, rubr. närmast före 3, 49 §§, bil. 1, 2, 3; nya 3 a, 3 b, rubr. närmast före 4 §; omtryck
Ikraftträdande: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1991/92:9, 1991/92:JoU5, rskr 1991/92:48, prop. 1986/87:58, JoU 1986/87:15, rskr 1986/87:190
Rubrik: Förordning (1991:1770) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Ändring 1992:82
Text: upph. 35 §; ändr. 33 §, bil. 1
Ikraftträdande: 1992-04-01
Rubrik: Förordning (1992:82) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Ändring 1992:238
Text: ändr. 48 §
Ikraftträdande: 1992-07-01
Rubrik: Förordning (1992:238) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Ändring 1993:119
Text: ändr. 41 §
Ikraftträdande: 1993-04-01
Rubrik: Förordning (1993:119) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Ändring 1994:108
Text: ändr. 4, 6-12, 14, 15, 16, 18-22, 24, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 38, 39, 41, 42, 45, 46, 49, 56, 58 §§, rubr. närmast före 40, 41 §§; nya 12 a, 16 a, 40 a, 41 a, 59 §§; omtryck
Ikraftträdande: 1994-07-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (1994:108) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Ändring 1994:627
Text: ändr. 3 §, bil. 2
Ikraftträdande: 1994-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1993/94:193, bet. 1993/94:JoU27, rskr. 1993/94:364
Rubrik: Förordning (1994:627) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Ändring 1994:1262
Text: ändr. 3 p övergångsbest. till 1994:627
Ikraftträdande: 1994-10-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (1994:1262) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Ändring 1994:1454
Text: ändr. 3, 16, 18, 33, 58 §§, rubr. närmast före 49 §; nya 3 c, 3 d, 29 a, 52 a, 52 b, 52 c, 52 d, 52 e §§, rubr. närmast före 3 c, 29 a, 52 a §§
Ikraftträdande: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1991/92:9, 1994/95:23, bet. 1991/92:JoU5, 1994/95:JuU2, rskr. 1991/92:48, 119/95:40
Rubrik: Förordning (1994:1454) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Ändring 1995:443
Text: ändr. 2, 6, 13, 14, 24, 26, 29, 29 a, 31, 32 §§, bil. 1, 4; nya 23 a, 23 b §§
Ikraftträdande: 1995-06-15 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1994/95:100 (bil.10), bet. 1994/95:BoU16, rskr. 1994/95:272, EGTL103/79 s1, EGTL164/94 s9, EGTL206/92 s7
Rubrik: Förordning (1995:443) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Celexnr: 379L0409 394L0024 392L0043

Ändring 1995:1188
Text: ändr. 29 a, 58 §§
Ikraftträdande: 1996-01-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1994/95:100 (bil.10), bet. 1994/95:BoU16, rskr. 1994/95:272
Rubrik: Förordning (1995:1188) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Ändring 1996:727
Text: ändr. bil. 1, 2, 3, 4; omtryck
Ikraftträdande: 1996-07-01 överg.best.
Förarbeten: EGTL103/79 s1, EGTL164/94 s9, EGTL206/92 s7
Rubrik: Förordning (1996:727) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Celexnr: 379L0409 394L0024 392L0043

Ändring 1996:1261
Text: ändr. 16 §, bil. 1, 2, 4
Ikraftträdande: 1997-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1995/96:224, bet. 1996/97:BoU4, rskr. 1996/97:2
Rubrik: Förordning (1996:1261) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Ändring 1997:348
Text: nya 31 a §, bil. 5, begr. giltighet
Ikraftträdande: 1997-06-23
Förarbeten: EGTL103/79 s1, EGTL164/94 s9
Rubrik: Förordning (1997:348) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Celexnr: 379L0409 394L0024

Ändring 1997:769
Text: ändr. 22 §
Ikraftträdande: 1997-11-15
Rubrik: Förordning (1997:769) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Ändring 1997:925
Text: ändr. bil. 1, 4
Ikraftträdande: 1998-01-01
Rubrik: Förordning (1997:925) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Ändring 1998:183
Text: upph. 43, 44, 45 §§, rubr. närmast före 43 §
Ikraftträdande: 1999-01-01
Rubrik: Förordning (1998:183) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Ändring 1998:1000
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 23 b §, rubr. närmast efter 23 b §; ändr. 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23 a, 27, 28, 29, 29 a, 31, 33, 39, 40, 41 a, 57 §§, bil. 1, 2, 3, 4, rubr. närmast före 4, 8 §§; ny 9 a §, rubr. närmast före 6, 23 a §§; omtryck
Ikraftträdande: 1998-09-01 överg.best.
Förarbeten: EGTL103/79 s1, EGTL206/92 s7
Rubrik: Förordning (1998:1000) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Celexnr: 379L0409 392L0043

Ändring 1998:1114
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 58 §
Ikraftträdande: 1998-10-01
Rubrik: Förordning (1998:1114) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Ändring 1999:712
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6, 11, 15, 29, 31 §§, rubr. närmast före 6, 9 §§, 2 p övergångsbest. till 1998:1000; ny 9 b §, rubr. närmast före 7 §
Ikraftträdande: 1999-08-01
Förarbeten: EGTL103/79 s1, EGTL206/92 s7
Rubrik: Förordning (1999:712) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Celexnr: 379L0409 392L0043

Ändring 2000:100
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 27 §
Ikraftträdande: 2000-04-01
Förarbeten: EGTL103/79 s1, EGTL223/97 s9, EGTL206/92 s7, EGTL305/97 s42
Rubrik: Förordning (2000:100) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Celexnr: 379L0409 397L0049 392L0043 397L0062

Ändring 2000:101
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 17 § i 1998:1000
Förarbeten: EGTL103/79 s1, EGTL223/97 s9, EGTL206/92 s7, EGTL305/97 s42
Rubrik: Förordning (2000:101) om ändring i förordningen (1998:1000) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Celexnr: 379L0409 397L0049 392L0043 397L0062

Ändring 2000:342
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 13 §
Ikraftträdande: 2000-07-01
Rubrik: Förordning (2000:342) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Ändring 2000:1216
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nuvarande 3 c, 3 d §§ betecknas 5 a, 5 b §§, rubr. närmast före nuvarande 3 c § sätts närmast före den nya 5 a §; ändr. 3 b §, de nya 5 a, 5 b §§, 9, 9 b, 14, 20, 21, 34, 36, 39, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 52 e §§,bil. 1, 2, 3, 4, rubr. närmast före den nya 5 a §, rubr. närmast före 46 § ; nya 52 f, 52 g, 52 h §§, rubr. närmast före 52 f, 52, g §§; omtryck
Ikraftträdande: 2001-01-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1999/2000:73, bet.1999/2000:MJU17, rskr. 1999/2000:253, EGTL103/1979 s1, EGTL206/1992 s7
Rubrik: Förordning (2000:1216) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Celexnr: 379L0409 392L0043
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft, i fråga om 5 a och 5 b §§ samt bilaga 1 och 2 den 1 juli 2001, i fråga om bilaga 3 den 1 mars 2001, i fråga om 50 och 52 f-52 h §§ den 1 januari 2002 och i övrigt den 1 januari 2001. Förordning (2001:450).
2. Erlagd jaktvårdsavgift för jaktåret 2000/2001 gäller som viltvårdsavgift för samma tid.
3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för beslut som meddelats före ikraftträdandet.


Ändring 2001:450
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 p i ikrafttr.- och övergångsbest., bil. 1, 2 i 2000:1216
Rubrik: Förordning (2001:450) om ändring i förordningen (2000:1216) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Ändring 2001:451
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 29 a § vid utgången av år 2001; ändr. 6, 9 b, 10, 11, 12 a, 13, 14, 15, 20, 21, 23 a, 27, 28, 31, 46 §§, bil. 3, 4; nya 15 a, 15 b §§, bil. 5
Ikraftträdande: 2001-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 2000/01:57, bet. 2000/01:MJU9, rskr. 2000/01:79, EGTL206/1992 s7, EGTL305/1997 s42, EGTL103/1979 s1, EGTL223/1997 s9
Rubrik: Förordning (2001:451) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Celexnr: 31992l0043, 311997L0062, 379L0409, 397L0049

Ändring 2001:846
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 52 i §
Ikraftträdande: 2001-12-15
Rubrik: Förordning (2001:846) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Ändring 2002:551
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 12, 15, 23, 31, 34, 52 b §§; bil. 1, 2, 4
Ikraftträdande: 2002-07-01
Förarbeten: EGTL206/1992 s7, EGTL305/1997 s42, EGTL103/1979 s1, EGTL223/1997 s9
Rubrik: Förordning (2002:551) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Celexnr: 31992LO043, 397L0062, 379L0409, 397L0049

Ändring 2003:1127
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 11, 16 a §
Ikraftträdande: 2004-01-01
Rubrik: Förordning (2003:1127) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Ändring 2005:1162
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 46 §
Ikraftträdande: 2006-01-01
Rubrik: Förordning (2005:1162) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Ändring 2006:14
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 28 §; ny 36 a §
Ikraftträdande: 2006-03-01
Förarbeten: EGTL206/1992 s7, EGTL305/1997 s42
Rubrik: Förordning (2006:14) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Celexnr: 392L0043, 397L0062

Ändring 2006:864
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 49 §
Ikraftträdande: 2006-07-01
Rubrik: Förordning (2006:864) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Ändring 2006:1044
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 13 §
Ikraftträdande: 2006-10-01
Rubrik: Förordning (2006:1044) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Ändring 2007:126
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 49 §
Ikraftträdande: 2007-07-01
Rubrik: Förordning (2007:126) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Ändring 2007:486
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 11, 16 a §§
Ikraftträdande: 2007-07-01
Rubrik: Förordning (2007:486) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Ändring 2007:682
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 b, 20 §§, bil. 1, 4, 5
Ikraftträdande: 2007-08-15
Rubrik: Förordning (2007:682) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Ändring 2007:955
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 10, 15 b, 20, 29, 31 §§
Ikraftträdande: 2008-01-01
Rubrik: Förordning (2007:955) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Ändring 2007:1242
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 16, 17, 18, 19 §§, bil. 2
Ikraftträdande: 2008-01-01
Rubrik: Förordning (2007:1242) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Ändring 2008:1412
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 14, 15, 15 a, 58 §§
Ikraftträdande: 2009-02-01
Rubrik: Förordning (2008:1412) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Ändring 2009:310
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 28, 36 a §§; nya 28 a, 28 b, 28 c §§
Ikraftträdande: 2009-05-01
Rubrik: Förordning (2009:310) om ändring i jaktförordningen (1987:905);

Ändring 2009:655
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 51, 52 §§, bil. 1, 4
Ikraftträdande: 2009-07-01
Rubrik: Förordning (2009:655) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Ändring 2009:1265
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 6, 27, 36 a, 39, 46 §§; nuvarande 5 b, 40 a §§ betecknas 5 c, 40 b §§; ändr. 5 c, 9, 9 b, 15, 16, 17, 18, 21, 23 a, 29, 34, 36, 37, 38, 40, 49, 58 §§, rubr. närmast före 40 §, bil. 2, 3; nya 5 b, 23 b, 23 c, 23 d, 24 a, 24 b, 24 c, 24 d, 28 d, 40 a §§, rubr. närmast före 5 a, 7, 23 a, 23 c, 24 a, 40, 40 a §§
Ikraftträdande: 2009-12-15 överg.best.
Rubrik: Förordning (2009:1265) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Ändring 2010:474
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. rubr. närmast efter 5 §, rubr. närmast före upph. 6 §, rubr. närmast efter upph. 6 §, de två rubr. närmast efter 23 §, rubr. närmast före upph. 29 a §, rubr. närmast före upph. 46 §; ändr. 5 c, 15 a, 15 b, 21, 34, 58 §§
Ikraftträdande: 2010-07-01
Rubrik: Förordning (2010:474) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Ändring 2011:117
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 52 e §; ändr. 3, 5 a, 7, 52 b, 52 d, 58 §§, bil. 2, rubr. närmast före 7 §; nya 3 c, 3 d §§
Ikraftträdande: 2011-03-15 överg.best.
Rubrik: Förordning (2011:117) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Övergångsbestämmelser:Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2011 i fråga om 7 § och i övrigt den 1 januari 2012. Älgjakt får dock bedrivas enligt äldre föreskrifter till och med den 29 februari 2012.


Ändring 2011:188
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9, 9 b, 16, 17, 18, 19 , 41 §§; nya 31 a , 32 a §§
Ikraftträdande: 2011-04-01
Rubrik: Förordning (2011:188) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Ändring 2011:645
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 23 b, 24, 24 d, 25, 31 §§
Ikraftträdande: 2011-07-01
Rubrik: Förordning (2011:645) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Ändring 2011:962
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nya 23 e, 24 e §§
Ikraftträdande: 2011-10-01
Rubrik: Förordning (2011:962) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Ändring 2011:963
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 23 e, 24 e §§
Ikraftträdande: 2013-01-01
Rubrik: Förordning (2011:963) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Ändring 2011:1571
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 23 b, 23 d §§, rubr. närmast före 24 §
Ikraftträdande: 2012-01-15
Rubrik: Förordning (2011:1571) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Ändring 2012:32
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3, 3 d §§
Ikraftträdande: 2012-03-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2012:32) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Övergångsbestämmelser:Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2012. Licenser som beviljats enligt 3 § fjärde stycket i dess lydelse före ikraftträdandet gäller fortfarande.


Ändring 2012:154
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 34, 40 §§
Ikraftträdande: 2012-07-01
Rubrik: Förordning (2012:154) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Ändring 2012:466
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil. 1, 2, 3, 4
Ikraftträdande: 2012-07-01
Rubrik: Förordning (2012:466) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Ändring 2012:590
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil. 3
Ikraftträdande: 2012-09-30
Rubrik: Förordning (2012:590) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Ändring 2013:149
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 28 d, 36, 38 §§
Ikraftträdande: 2013-07-01
Rubrik: Förordning (2013:149) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Ändring 2013:205
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 11, 12 §§
Ikraftträdande: 2013-05-15
Förarbeten: EUTL218/2008 s21-29
Rubrik: Förordning (2013:205) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Celexnr: 308R0764

Ändring 2013:886
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 12, 15 §§
Ikraftträdande: 2013-12-15
Rubrik: Förordning (2013:886) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Ändring 2013:1097
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 24 b §; ändr. 18, 23 b, 24 a, 24 c §§
Ikraftträdande: 2014-01-01
Rubrik: Förordning (2013:1097) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Ändring 2014:297
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 58 §
Ikraftträdande: 2014-06-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2014:297) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2014.
2. Äldre föreskrifter gäller för beslut som har fattats före ikraftträdandet.


Ändring 2014:427
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 13 §
Ikraftträdande: 2014-07-15 överg.best.
Rubrik: Förordning (2014:427) om ändring jaktförordningen (1987:905)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2014.
2. Vid tillämpningen av 13 § ska ett godkännande som enligt förordningen (2006:1010) om växtskyddsmedel eller förordningen (2000:338) om biocidprodukter har getts före den 15 juli 2014 anses som ett godkännande enligt förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel.


Ändring 2014:1232
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 22, 28 d, 36, 38, 40, 40 a, 52, 53, 58 §§
Ikraftträdande: 2015-01-01
Rubrik: Förordning (2014:1232) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Ändring 2016:125
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 58 §, rubr. närmast före 58 §; ny 58 a §
Ikraftträdande: 2016-04-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2016:125) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2016.
2. Förordningen tillämpas även på beslut som har fattats före ikraftträdandet och som inte fått laga kraft.
3. Ärenden om jakt efter björn, varg, järv, lo eller kungsörn som har överklagats till Naturvårdsverket men som ännu inte har avgjorts ska efter ikraftträdandet handläggas av allmän förvaltningsdomstol. Naturvårdsverket ska överlämna handlingarna till domstolen.


Ändring 2016:556
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 58, 58 a §§; nya 23 e, 23 f §§
Ikraftträdande: 2016-06-20
Rubrik: Förordning (2016:556) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Ändring 2016:1004
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 52 f §
Ikraftträdande: 2017-01-01
Rubrik: Förordning (2016:1004) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Ändring 2017:1255
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nuvarande 40 b § betecknas 40 c §; ändr. 40 a, 58 §§, bil. 1, 4; ny 40 b §
Ikraftträdande: 2018-01-01
Rubrik: Förordning (2017:1255) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Ändring 2018:380
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 52 h §
Ikraftträdande: 2018-05-25
Rubrik: Förordning (2018:380) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Ändring 2018:632
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 20, 21, 22 §§; nya 20 a, 20 b §§
Ikraftträdande: 2018-07-01
Rubrik: Förordning (2018:632) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Ändring 2018:639
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nuvarande 15 a, 15 b §§, betecknas 15 c, 15 d §§ ändr. 2, 15, 15 d, 40 a, 40 b, 40 c, 58 §§, bil. 1; nya 15 a, 15 b, 15 e §§
Ikraftträdande: 2018-07-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2018:639) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före den 1 juli 2018.
SFS 1987:905

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1987-09-24

Först inlagd:
1987-10-15

Senast ändrad:
2018-06-05

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2018:632