Myndighet: Justitiedepartementet L6
Rubrik: Lag (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän
Ikraftträdande: 1986-12-04 överg.best.
Förarbeten: Förs. 1985/86:6, KU 1986/87:2, rskr 1986/87:3
Uppslagsord: Riksdagens ombudsmän

Ändring 1987:995
Text: ändr. 2, 6, 7, 21, 22 §§
Ikraftträdande: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:160, KU 1987/88:6, rskr 1987/88:14
Rubrik: Lag (1987:995) om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för riksdagens ombudsmän

Ändring 1988:355
Text: ändr. 11 §
Ikraftträdande: 1988-07-01
Förarbeten: KU 1987/88:44, rskr 1987/88:289
Rubrik: Lag (1988:355) om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för riksdagens ombudsmän

Ändring 1988:1397
Text: ändr. 2 §
Ikraftträdande: 1989-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:143, 1988/89:FiU4, rskr 1988/89:30
Rubrik: Lag (1988:1397) om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för riksdagens ombudsmän
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989 såvitt avser vice riksbankschefer och riksbankens direktion samt i övrigt den 1 juli 1989.

Ändring 1989:190
Text: ändr. 29 §
Ikraftträdande: 1989-07-01
Förarbeten: Förs. 1988/89:23, 1988/89:KU35, rskr 1988/89:210
Rubrik: Lag (1989:190) om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för riksdagens ombudsmän

Ändring 1990:755
Text: ändr. 2 §
Ikraftträdande: 1990-07-01
Förarbeten: 1989/90:FiU37, rskr 1989/90:343
Rubrik: Lag (1990:755) om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för riksdagens ombudsmän

Ändring 1990:1507
Text: ändr. 14 §
Ikraftträdande: 1991-10-01
Förarbeten: 1990/91:KU16, rskr 1990/91:72
Rubrik: Lag (1990:1507) om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för riksdagens ombudsmän

Ändring 1992:1605
Text: ändr. 2 §
Ikraftträdande: 1993-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:126, bet. 1992/93:FiU6, rskr 1992/93:121
Rubrik: Lag (1992:1605) om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för riksdagens ombudsmän

Ändring 1994:365
Text: ändr. 21 §
Ikraftträdande: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:65, bet. 1993/94:AU16, rskr. 1993/94:257
Rubrik: Lag (1994:365) om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän

Ändring 1994:1649
Text: ändr. 23 §
Ikraftträdande: 1995-01-01
Förarbeten: 1994/95:JO1, bet. 1994/95:KU19, rskr. 1994/95:101
Rubrik: Lag (1994:1649) om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän

Ändring 1994:2070
Text: ändr. 7 §
Ikraftträdande: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:6, bet. 1994/95:FöU1, rskr. 1994/95:78
Rubrik: Lag (1994:2070) om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän

Ändring 1995:404
Text: ändr. 1, 15, 16 §§
Ikraftträdande: 1995-07-01
Förarbeten: Bet. 1994/95:KU33, rskr. 1994/95:276
Rubrik: Lag (1995:404) om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän

Ändring 1997:561
Text: ändr. 6, 18, 21 §§; rubr. närmast före 20 § sätts närmast före 18 §
Ikraftträdande: 1997-07-01
Förarbeten: Bet. 1996/97:KU28, rskr. 1996/97:257
Rubrik: Lag (1997:561) om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän

Ändring 1998:540
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6, 7 §§
Ikraftträdande: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:109, bet. 1997/98:SoU22, rskr. 1997/98:290
Rubrik: Lag (1998:540) om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän

Ändring 1998:1408
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 §
Ikraftträdande: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:40, bet. 1997/98:KU15, 1998/99:KU2, rskr. 1997/98:147, 1998/99:6
Rubrik: Lag (1998:1408) om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän

Ändring 1999:204
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 12 §
Ikraftträdande: 2000-01-01
Förarbeten: Bet. 1998/99:KU16, rskr. 1998/99:155
Rubrik: Lag (1999:204) om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän

Ändring 2000:424
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2, 29 §§
Ikraftträdande: 2000-07-01
Förarbeten: 1999/2000:TK2, bet. 1999/2000:KU19, rskr. 1999/2000:214
Rubrik: Lag (2000:424) om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän

Ändring 2002:1029
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 12 §
Ikraftträdande: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:190, bet. 2002/02:KU12, rskr. 2002/03:22
Rubrik: Lag (2002:1029) om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän

Ändring 2003:183
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2, 4 §§
Ikraftträdande: 2003-07-01
Förarbeten: Bet. 2002/03:KU15, rskr. 2002/03:130
Rubrik: Lag (2003:183) om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän

Ändring 2006:887
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1, 12 §§
Ikraftträdande: 2006-07-01
Förarbeten: Bet. 2005/06:KU21, rskr. 2005/06:335
Rubrik: Lag (2006:887) ändring i lagen (1986:765) med instruktion för riksdagens ombudsmän

Ändring 2006:1000
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 27 §
Ikraftträdande: 2007-01-01
Förarbeten: Framst. 2005/06:RS5, bet. 2005/06:KU39, rskr. 2005/06:384
Rubrik: Lag (2006:1000) om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för riksdagens ombudsmän

Ändring 2009:179
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 §
Ikraftträdande: 2009-04-01
Förarbeten: Bet. 2008/09:KU14, rskr. 2008/09:180
Rubrik: Lag (2009:179) om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän

Ändring 2009:323
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6, 7 §§
Ikraftträdande: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:94, bet. 2008/09:MJU20, rskr. 2008/09:197
Rubrik: Lag (2009:323) om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän

Ändring 2010:664
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 §
Ikraftträdande: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:210, bet. 2009/10:SoU22, rskr. 2009/10:342
Rubrik: Lag (2010:664) om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän

Ändring 2010:1413
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9, 21, 22 §§
Ikraftträdande: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:80, bet. 2010/11:KU4, rskr. 2010/11:21
Rubrik: Lag (2010:1413) om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän

Ändring 2010:1428
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 10 §
Ikraftträdande: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:3, bet. 2010/11:KU13, rskr. 2010/11:29
Rubrik: Lag (2010:1428) om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän

Ändring 2010:1814
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 12 §
Ikraftträdande: 2011-01-01
Förarbeten: Framst. 2009/10:RS6, bet. 2010/11:KU9, rskr. 2010/11:52
Rubrik: Lag (2010:1814) om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän

Ändring 2011:271
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 15, 22 §§
Ikraftträdande: 2011-03-01
Rubrik: Lag (2011:271) om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän

Ändring 2011:340
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 5 a §
Ikraftträdande: 2011-07-01
Förarbeten: Framst. 2010/11:JO2, bet. 2010/11:KU17, rskr. 2010/11:196
Rubrik: Lag (2011:340) om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän

Ändring 2014:802
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1, 4, 12 §§
Ikraftträdande: 2014-09-01
Förarbeten: Framst. 2013/14:RS3, bet. 2013/14:KU46, rskr. 2013/14:351
Rubrik: Lag (2014:802) om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän

Ändring 2016:1094
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 12 §
Ikraftträdande: 2017-01-01
Förarbeten: Framst. 2015/16:RS5, bet. 2016/17:KU4, rskr. 2016/17:39
Rubrik: Lag (2016:1094) om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän

Ändring 2017:1025
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 18 §
Ikraftträdande: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:209, bet. 2017/18:JuU3, rskr. 2017/18:27
Rubrik: Lag (2017:1025) om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän
SFS 1986:765

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1986-11-13

Senast ändrad:
2017-11-21

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2017:1025