Författningen har upphävts / ska upphävas 2008-07-01 genom SFS 2008:355
Myndighet: Socialdepartementet
Rubrik: Patientjournallag (1985:562)
Ikraftträdande: 1986-01-01, överg.best.
Förarbeten: Prop. 1984/85:189, SoU 1984/85:33, rskr 1984/85:401
Uppslagsord: patientjournallag

Ändring 1986:197
Text: ändr. 14 §
Ikraftträdande: 1986-05-13
Förarbeten: SoU 1985/86:15, rskr 1985/86:154
Rubrik: Lag (1986:197) om ändring i patientjournallagen (1985:562)

Ändring 1990:785
Text: ändr. 8 §
Ikraftträdande: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:72, 1989/90:KrU29, rskr 1989/90:307
Rubrik: Lag (1990:785) om ändring i patientjournallagen (1985:562)

Ändring 1992:459
Text: nuvarande 11, 12, 13, 14, 15, 16, betecknas 15, 16, 17, 18, 19, 20 §§; ändr. 8 §, den nya 15 §; rubr. närmast före nuvarande 11, 14, 16 §§ sätts närmast före de nya 15, 18, 20 §§; nya 11, 12, 13, 14 §§, rubr. närmast före 11 §
Ikraftträdande: 1992-10-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:104, 1991/92:SoU16, rskr 1991/92:224
Rubrik: Lag (1992:459) om ändring i patientjournallagen (1985:562)

Ändring 1992:1420
Text: ändr. 20 §
Ikraftträdande: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:76, bet. 1992/93:FöU2, rskr 1992/93:83
Rubrik: Lag (1992:1420) om ändring i patientjournallagen (1985:562)

Ändring 1992:1566
Text: ändr. 9 §
Ikraftträdande: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:83, bet. 1992/93:SoU8, rskr 1992/93:87
Rubrik: Lag (1992:1566) om ändring i patientjournallagen (1985:562)

Ändring 1994:958
Text: ändr. 6, 16 §§
Ikraftträdande: 1994-10-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:149, bet. 1993/94:SoU26, rskr. 1993/94:410
Rubrik: Lag (1994:958) om ändring i patientjournallagen (1985:562)

Ändring 1995:61
Text: ändr. 14, 17 §§
Ikraftträdande: 1995-04-01, överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Rubrik: Lag (1995:61) om ändring i patientjournallagen (1985:562)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

Ändring 1998:534
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9, 16 §§
Ikraftträdande: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:109, bet. 1997/98:SoU22, rskr. 1997/98:290
Rubrik: Lag (1998:534) om ändring i patientjournallagen (1985:562)

Ändring 1998:1662
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 §
Ikraftträdande: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:4, bet. 1998/99:SoU3, rskr. 1998/99:54
Rubrik: Lag (1998:1662) om ändring i patientjournallagen (1985:1662)

Ändring 2002:298
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3, 16 §§
Ikraftträdande: 2003-01-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:44, bet. 2001/02:SoU9, rskr. 2001/02:254
Rubrik: Lag (2002:298) om ändring i patientjournallagen (1985:562)

Ändring 2008:355
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph.
SFS 1985:562

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1985-06-13

Upphävandedatum:
2008-07-01

Senast ändrad:
2008-06-11

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2002:298