Författningen har upphävts / ska upphävas 2009-06-30 genom SFS 2009:400
Myndighet: Justitiedepartementet L6
Rubrik: Sekretesslag (1980:100)
Förarbeten: Prop. 1979/80:2, KU 1979/80:37, rskr 1979/80:179
Uppslagsord: sekretesslag

Ändring 1980:880
Text: ändr. 6 kap 1 §, 7 kap 2, 9 §§, 8 kap 2, 9, 12 §§, 9 kap 1, 9, 20 §§, 16 kap 1 §, 1, 3 p övergångsbest.; ny 9 kap 21 §; omtryck
Förarbeten: Prop. 1980/81:18, KU 1980/81:4, rskr 1980/81:14
Rubrik: Lag (1980:880) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1980:1124
Text: ny 8 kap 18 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:25, NU 1980/81:23, rskr 1980/81:112
Rubrik: Lag (1980:1124) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1981:511
Text: ändr. 16 kap 1 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:164, KU 1980/81:24, rskr 1980/81:363
Rubrik: Lag (1981:511) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1981:1261
Text: ändr. 7 kap 4, 19 §§
Förarbeten: Prop. 1981/82:8, SoU 1981/82:22, rskr 1981/82:91
Rubrik: Lag (1981:1261) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1982:103
Text: ändr. 9 kap 20 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:90, AU 1981/82:11, rskr 1981/82:153
Rubrik: Lag (1982:103) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1982:183
Text: ändr. 15 kap 1 §; nya 15 kap 9-13 §§, rubr. närmast före 15 kap 1, 9 §§
Förarbeten: Prop. 1981/82:37, KU 1981/82:21, rskr 1981/82:163
Rubrik: Lag (1982:183) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1982:185
Text: ändr. 9 kap 18 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:41, JuU 1981/82:33, rskr 1981/82:160
Rubrik: Lag (1982:185) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1982:447
Text: ändr. 7 kap 16 §, 9 kap 6 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:189, KU 1981/82:33, rskr 1981/82:349
Rubrik: Lag (1982:447) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1982:454
Text: ändr. 9 kap 19 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:160, SkU 1981/82:67, rskr 1981/82:369
Rubrik: Lag (1982:454) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1982:523
Text: ändr. 16 kap 1 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:164, KU 1981/82:31, rskr 1981/82:409
Rubrik: Lag (1982:523) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 juli 1982. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om ansvar för åsidosättande av tystnadsplikt enligt 1 § lagen (1978:480) om ansvarighet i försöksverksamhet med närradio eller 11 § lagen (1981:509) om ansvarighet för radiotaltidningar.


Ändring 1982:1105
Text: ändr. 1 kap 8 §, 9 kap 17 §; ny 7 kap 25 §
Förarbeten: Prop. 1982/83:64, KU 1982/83:12, rskr 1982/83:74
Rubrik: Lag (1982:1105) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1982:1106
Text: ändr. 1 kap 3 §, 7 kap 7 §, 9 kap 4, 8 §§, 14 kap 2 §, 15 kap 8 §; omtryck
Förarbeten: Prop. 1981/82:186, KU 1982/83:12, rskr 1982/83:74
Rubrik: Lag (1982:1106) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1983:248
Text: ändr. 7 kap 21 §
Ikraftträdande: 1983-07-01
Förarbeten: Prop. 1982/83:85, JuU 1982/83:26, rskr 1982/83:241
Rubrik: Lag (1983:248) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1983:498
Text: ändr. 16 kap 1 §
Ikraftträdande: 1983-07-01
Förarbeten: Prop. 1982/83:137, KU 1982/83:34, rskr 1982/83:333
Rubrik: Lag (1983:498) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1984:7
Text: ändr. 8 kap 18 §
Ikraftträdande: 1984-02-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:60, NU 1983/84:17, rskr 1983/84:135
Rubrik: Lag (1984:7) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1984:316
Text: ändr. 14 kap 2 §
Ikraftträdande: 1984-07-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:142, KU 1983/84:29, rskr 1983/84:347
Rubrik: Lag (1984:316) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1984:393
Text: ändr. 7 kap 19 §
Ikraftträdande: 1984-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1983/84:111, JuU 1983/84:27, rskr 1983/84:331
Rubrik: Lag (1984:393) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. I fråga om utredning som dessförinnan har gjorts enligt 6 § andra stycket lagen (1973:558) om tillfälligt omhändertagande gäller äldre bestämmelser.


Ändring 1984:403
Text: ändr. 9 kap 16 §
Ikraftträdande: 1984-07-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:105, JuU 1983/84:25, rskr 1983/84:332
Rubrik: Lag (1984:403) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1984:727
Text: ikrafttr. av 1984:393
Ikraftträdande: 1984-10-01
Rubrik: Förordning (1984:727) om ikraftträdande av lagen (1984:393) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1984:922
Text: ändr. 7 kap 14 §, 8 kap 9 §, 9 kap 11, 18 §§
Ikraftträdande: 1985-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1984/85:52, KU 1984/85:15, rskr 1984/85:35
Rubrik: Lag (1984:922) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985.
Äldre bestämmelser gäller dock beträffande uppgift om omhändertagande som dessförinnan har gjorts enligt 3 § lagen (1973:558) om tillfälligt omhändertagande.
Äldre bestämmelser gäller också i fråga om sådan uppgift som har omfattats av bestämmelser om sekretess hos statens skeppsprovningsanstalt.


Ändring 1984:949
Text: ändr. 9 kap 1 §
Ikraftträdande: 1985-01-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:76, SkU 1984/85:22, rskr 1984/85:70
Rubrik: Lag (1984:949) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1984:1141
Text: ändr. 7 kap 1 §
Ikraftträdande: 1985-03-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:2, LU 1984/85:10, rskr 1984/85:99
Rubrik: Lag (1984:1141) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1985:8
Text: ändr. 7 kap 17 §
Ikraftträdande: 1985-03-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:19, JuU 1984/85:12, rskr 1984/85:103
Rubrik: Lag (1985:8) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1985:272
Text: ändr. 14 kap 2 §; ny 7 kap 26 §
Ikraftträdande: 1985-07-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:109, JuU 1984/85:23, rskr 1984/85:216
Rubrik: Lag (1985:272) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1985:322
Text: ändr. 14 kap 7 §
Ikraftträdande: 1986-01-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:89, SoU 1984/85:13, rskr 1984/85:172
Rubrik: Lag (1985:322) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1985:375
Text: ändr. 16 kap 1 §
Ikraftträdande: 1985-07-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:167, KU 1984/85:33, rskr 1984/85:294
Rubrik: Lag (1985:375) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1985:574
Text: ändr. 8 kap 5 §
Ikraftträdande: 1985-10-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:157, NU 1984/85:29, rskr 1984/85:405
Rubrik: Lag (1985:574) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1985:656
Text: ändr. 14 kap 2, 3 §§
Ikraftträdande: 1985-08-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:133, KU 1984/85:29, rskr 1984/85:396
Rubrik: Lag (1985:656) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1985:1055
Text: ändr. 6 kap 5 §, 11 kap 2 §
Ikraftträdande: 1986-01-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:83, KU 1985/86:10, rskr 1985/86:83
Rubrik: Lag (1985:1055) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1985:1059
Text: ändr. 16 kap 1 §; omtryck
Ikraftträdande: 1986-01-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:208, KU 1985/86:7, rskr 1985/86:74
Rubrik: Lag (1985:1059) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1986:135
Text: ändr. 9 kap 5 §
Ikraftträdande: 1986-07-01
Förarbeten: Förs. 1985/86:11, FiU 1985/86:11, rskr 1985/86:109
Rubrik: Lag (1986:135) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1986:345
Text: ändr. 7 kap 1, 2, 9 §§
Ikraftträdande: 1986-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1985/86:117, UbU 1985/86:30, rskr 1985/86:273
Rubrik: Lag (1986:345) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 juli 1986. Äldre bestämmelser gäller alltjämt i fråga om uppgifter som hänför sig till ärenden enligt tidigare lagstiftning angående omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda eller till ärenden enligt lagen (1985:569) om införande av lagen (1985:568) om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m.fl. eller lagen (1993:388) om införande av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Lag (1993:392).


Ändring 1986:443
Text: ändr. 9 kap 21 §
Ikraftträdande: 1986-07-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:98, SfU 1985/86:20, rskr 1985/86:301
Rubrik: Lag (1986:443) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1986:618
Text: ändr. 9 kap 1, 2, 19 §§
Ikraftträdande: 1986-09-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:155, LU 1985/86:36, rskr 1985/86:349
Rubrik: Lag (1986:618) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1986:976
Text: ändr. 7 kap 4, 11, 18, 25 §§; ny 5 kap 5 §
Ikraftträdande: 1987-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:3, KU 1986/87:9, rskr 1986/87:38
Rubrik: Lag (1986:976) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1986:1287
Text: ändr. 9 kap 1, 2 §§
Ikraftträdande: 1987-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:47, SkU 1986/87:11, rskr 1986/87:95
Rubrik: Lag (1986:1287) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1986:1407
Text: ändr. 7 kap 19 §
Ikraftträdande: 1987-02-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:2, SoU 1986/87:9, rskr 1986/87:82
Rubrik: Lag (1986:1407) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1987:520
Text: ändr. 6 kap 1 §, 8 kap 10 §
Ikraftträdande: 1987-07-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:99, KU 1986/87:29, rskr 1986/87:226
Rubrik: Lag (1987:520) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1987:699
Text: ny 8 kap 19 §
Ikraftträdande: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:90, LU 1986/87:32, rskr 1986/87:320
Rubrik: Lag (1987:699) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1987:1002
Text: ändr. 11 kap 4 §
Ikraftträdande: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:160, KU 1987/88:6, rskr 1987/88:14
Rubrik: Lag (1987:1002) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1987:1161
Text: ändr. 6 kap 2 §, 7 kap 15 §, 8 kap 10 §, 9 kap 3, 11 §§; ny 7 kap 27 §
Ikraftträdande: 1988-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1987/88:41, KU 1987/88:22, rskr 1987/88:51
Rubrik: Lag (1987:1161) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.
2. I fråga om avtal som avses i .9 kap. 3 § första stycket och som har träffats före ikraftträdandet tillämpas bestämmelsen även om riksdagen inte har godkänt avtalet.


Ändring 1988:9
Text: omtryck
Rubrik: Sekretesslag (1980:100) (1988:9)

Ändring 1988:90
Text: ändr. 9 kap 4 §
Ikraftträdande: 1988-04-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:74, JoU 1987/88:16, rskr 1987/88:130
Rubrik: Lag (1988:90) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1988:95
Text: ändr. 7 kap 12 §
Ikraftträdande: 1988-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:54, FöU 1987/88:4, rskr 1987/88:116
Rubrik: Lag (1988:95) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1988:154
Text: ändr. 7 kap 4 §
Ikraftträdande: 1988-05-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:80, SfU 1987/88:17, rskr 1987/88:160
Rubrik: Lag (1988:154) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1988:289
Text: ändr. 7 kap 17 §
Ikraftträdande: 1988-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:122, JuU 1987/88:34, rskr 1987/88:283
Rubrik: Lag (1988:289) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1988:448
Text: ändr. 5 kap 1 §, 9 kap 17 §
Ikraftträdande: 1988-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:142, FöU 1987/88:10, rskr 1987/88:299
Rubrik: Lag (1988:448) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1988:578
Text: ändr. 16 kap 1 §
Ikraftträdande: 1988-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:161, SoU 1987/88:29, rskr 1987/88:370
Rubrik: Lag (1988:578) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1988:689
Text: ändr. 7 kap 19 §
Ikraftträdande: 1988-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:137, JuU 1987/88:42, rskr 1987/88:320
Rubrik: Lag (1988:689) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1988:823
Text: ändr. 9 kap 17 § i 1988:448
Ikraftträdande: 1988-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:135, JuU 1987/88:36, rskr 1987/88:403
Rubrik: Lag (1988:823) om ändring i lagen (1988:448) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1988:836
Text: ändr. 1 kap 8 §, 8 kap 7 §, 9 kap 4 §; ny bil.
Ikraftträdande: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:151, KU 1987/88:36, rskr 1987/88:290
Rubrik: Lag (1988:836) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1988:869
Text: ändr. 8 kap 7 §
Ikraftträdande: 1989-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:101, NU 1987/88:39, rskr 1987/88:341
Rubrik: Lag (1988:869) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1988:1388
Text: ändr. 8 kap 8 §
Ikraftträdande: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:143, 1988/89:FiU4, rskr 1988/89:30
Rubrik: Lag (1988:1388) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1988:1450
Text: ändr. 16 kap 1 §
Ikraftträdande: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:151, KU 1987/88:36, 1988/89:KU2, rskr 1988/89:11
Rubrik: Lag (1988:1450) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1988:1474
Text: ändr. 7 kap 1 §
Ikraftträdande: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:5, 1988/89:SoU9, rskr 1988/89:54
Rubrik: Lag (1988:1474) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1989:16
Text: ändr. 9 kap 15 §
Ikraftträdande: 1989-06-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:8, 1988/89:LU10, rskr 1988/89:19
Rubrik: Lag (1989:16) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1989:44
Text: ändr. 9 kap 8 §, bil.
Ikraftträdande: 1989-03-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:18, 1988/89:KrU9, rskr 1988/89:97
Rubrik: Lag (1989:44) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1989:118
Text: ändr. 15 kap 7 §
Ikraftträdande: 1989-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1988/89:66, 1988/89:KU26, rskr 1988/89:134
Rubrik: Lag (1989:118) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989. I fråga om beslut som har meddelats före ikraftträdandet av enskilt organ som avses i 1 kap. 8 § andra stycket tillämpas dock vad som gällde då.


Ändring 1989:171
Text: ändr. 7 kap 9, 21 §§, 15 kap 6, 8, 10 §§; ny 7 kap 28 §
Ikraftträdande: 1989-07-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:67, 1988/89:KU25, rskr 1988/89:208
Rubrik: Lag (1989:171) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1989:174
Text: ikrafttr. av 1989:16
Ikraftträdande: 1989-06-01
Rubrik: Förordning (1989:174) om ikraftträdande av lagen (1989:16) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1989:297
Text: ändr. 7 kap 2 §
Ikraftträdande: 1989-07-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:123, 1988/89:SoU25, rskr 1988/89:227
Rubrik: Lag (1989:297) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1989:361
Text: ändr. 9 kap 10 §
Ikraftträdande: 1991-01-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:117, 1988/89:JuU19, rskr 1988/89:259
Rubrik: Lag (1989:361) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1989:385
Text: ändr. 8 kap 7 §, 9 kap 11 §, 14 kap 4 §, 16 kap 1 §; nya 7 kap 29, 30 §§
Ikraftträdande: 1989-07-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:67, 1988/89:131, 1988/89:KU34, rskr 1988/89:286
Rubrik: Lag (1989:385) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1989:535
Text: ändr. 7 kap 14 §
Ikraftträdande: 1989-07-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:86, 1988/89:SfU19, 1988/89:SfU22, rskr 1988/89:325
Rubrik: Lag (1989:535) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1989:593
Text: ny 7 kap 31 §
Ikraftträdande: 1989-07-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:134, 1988/89:TU20, rskr 1988/89:308
Rubrik: Lag (1989:593) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1989:654
Text: ändr. 16 kap 1 §
Ikraftträdande: 1989-09-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:124, 1988/89:JuU25, rskr 1988/89:313
Rubrik: Lag (1989:654) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1989:713
Text: ny 9 kap 22 §; omtryck
Ikraftträdande: 1989-10-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:67, 1988/89:KU38, rskr 1988/89:291
Rubrik: Lag (1989:713) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1989:962
Text: ändr. 14 kap 7, 10 §§
Ikraftträdande: 1990-01-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:6, 1989/90:AU8, rskr 1989/90:71
Rubrik: Lag (1989:962) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1990:318
Text: ändr. 12 kap 3, 4 §§
Ikraftträdande: 1990-07-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:14, 1989/90:SkU17, rskr 1989/90:216
Rubrik: Lag (1990:318) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1990:411
Text: nuvarande 1 kap 11 § betecknas 1 kap 12 §; ändr. den nya 1 kap 12 §, 6 kap 1 §; ny 1 kap 11 §
Ikraftträdande: 1990-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:155, 1989/90:LU37, rskr 1989/90:298
Rubrik: Lag (1990:411) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1990:485
Text: nya 7 kap 32 §
Ikraftträdande: 1990-07-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:119, 1989/90:JuU34, rskr 1989/90:320
Rubrik: Lag (1990:485) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1990:716
Text: ändr. 8 kap 16 §
Ikraftträdande: 1990-07-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:104, 1989/90:TU23, rskr 1989/90:265
Rubrik: Lag (1990:716) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1990:753
Text: ändr. 9 kap 5 §
Ikraftträdande: 1990-07-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:135, 1989/90:FiU37, rskr 1989/90:343
Rubrik: Lag (1990:753) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1990:896
Text: ny 8 kap 20 §
Ikraftträdande: 1991-01-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:70, 1989/90:KrU30, rskr 1989/90:309
Rubrik: Lag (1990:896) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1990:1001
Text: ikrafttr. av 1989:361
Rubrik: Förordning (1990:1001) om ikraftträdande av lagen (1989:361) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1990:1345
Text: ändr. 1 kap 4, 8 kap 5 §; ny 9 kap 23 §
Ikraftträdande: 1991-02-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:42, 1990/91:NU15, rskr 1990/91:84
Rubrik: Lag (1990:1345) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1990:1414
Text: ändr. 14 kap 2 §
Ikraftträdande: 1991-02-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:11, 1990/91:JuU8, rskr 1990/91:90
Rubrik: Lag (1990:1414) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1990:1470
Text: ändr. 7 kap 4 §
Ikraftträdande: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:14, 1990/91:SoU9, rskr 1990/91:97
Rubrik: Lag (1990:1470) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992. Har en kommun och en landstingskommun med stöd av övergångsbestämmelserna till lagen (1990:1465) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) kommit överens om att under år 1991 föra över ansvaret för sådan hälso- och sjukvård som avses i den nya 18 § hälso- och sjukvårdslagen tillämpas den nya bestämmelsen från och med den dag övertagandet av vårdinrättningen skedde.


Ändring 1991:19
Text: ändr. 9 kap 23 § i 1990:1345
Ikraftträdande: 1991-02-01
Förarbeten: 1990/91:NU20, rskr 1990/91:113
Rubrik: Lag (1991:19) om ändring i lagen (1990:1345) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1991:188
Text: ändr. 15 kap 9, 11 §§
Ikraftträdande: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:60, 1990/91:KU11, rskr 1990/91:160
Rubrik: Lag (1991:188) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1991:213
Text: ändr. 7 kap 7, 10 §§
Ikraftträdande: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:80, 1990/91:JuU18, rskr 1990/91:216
Rubrik: Lag (1991:213) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1991:363
Text: ikrafttr. av 1991:213

Ändring 1991:426
Text: ändr. 7 kap 1 §, 14 kap 2 §
Ikraftträdande: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:111, 1990/91:KU34, rskr 1990/91:257
Rubrik: Lag (1991:426) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1991:434
Text: ändr. 9 kap 20, 21 §§
Ikraftträdande: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:113, 1990/91:AU17, rskr 1990/91:288
Rubrik: Lag (1991:434) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.
Äldre föreskrifter skall fortfarande gälla i fråga om uppgifter som hänför sig till mål och ärenden enligt lagen )1979:1118) om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet.


Ändring 1991:437
Text: ändr. 1 kap 4 §
Ikraftträdande: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:131, 1990/91:JuU28, rskr 1990/91:297
Rubrik: Lag (1991:437) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1991:492
Text: ändr. 7 kap 15 §
Ikraftträdande: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:153, 1990/91:SkU28, rskr 1990/91:320
Rubrik: Lag (1991:492) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1991:575
Text: ändr. 14 kap 5 §
Ikraftträdande: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:118, 1990/91:JuU29, rskr 1990/91:298
Rubrik: Lag (1991:575) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1991:987
Text: ändr. 8 kap 5 §
Ikraftträdande: 1991-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:142, 1990/91:NU37, rskr 1990/91:349
Rubrik: Lag (1991:987) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1991.
2. Vad som i 8 kap. 5 § sägs om värdepappersinstitut skall också gälla sådan fondkommissionär som med stöd av punkt 3 i övergångsbestämmelserna till lagen (1991:981) om värdepappersrörelse driver rörelse enligt fondkommissionslagen (1979:748).


Ändring 1991:1113
Text: ändr. 7 kap 9 §
Ikraftträdande: 1992-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:115, 1990/91:UbU17, rskr 1990/91:357
Rubrik: Lag (1991:1113) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992. Äldre bestämmelser gäller alltjämt i fråga om uppgifter som hänför sig till ärenden om uppföljningsansvar enligt 3 kap. 18 § skollagen (1985:1100) eller motsvarande tidigare lagstiftning.


Ändring 1991:1126
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 1991-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:178, 1990/91:UbU18, rskr 1990/91:358
Rubrik: Lag (1991:1126) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om uppgifter om statligt stöd i marknadsreglerande syfte hos Regleringsföreningarna Föreningen för mejeriprodukter, ekonomisk förening, Svensk kötthandel, förening u.p.a., Sveriges oljeväxtintressenter, förening u.p.a., Sveriges potatisintressenter, ekonomisk förening, Svensk sockerhandel, ekonomisk förening, Svensk spannmålshandel, ekonomisk förening och Svensk ägghandel, förening u.p.a.


Ändring 1991:1182
Text: ändr. 5 kap 5 §
Ikraftträdande: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:130, 1990/91:JuU33, rskr 1990/91:300
Rubrik: Lag (1991:1182) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1991:1565
Text: ändr. 1 kap 1 §, 16 kap 1 §, rubr. till 16 kap
Ikraftträdande: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:179, 1991/92:KU7, rskr 1991/92:37
Rubrik: Lag (1991:1565) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992. Punkten 2 skall dock tillämpas i sin äldre lydelse i fråga om tystnadsplikter som anges i den lydelsen.


Ändring 1991:1584
Text: ändr. 8 kap 18 §
Ikraftträdande: 1992-04-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:180, 1991/92:FöU1, rskr 1991/92:17
Rubrik: Lag (1991:1584) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1991:1658
Text: ändr. 8 kap 7 §
Ikraftträdande: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:17, 1991/92:KU6, rskr 1991/92:31
Rubrik: Lag (1991:1658) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1991:1874
Text: ändr. 14 kap 2, 3 §§; ny 7 kap 33 §
Ikraftträdande: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:3, 1991/92:KU11, rskr 1991/92:65
Rubrik: Lag (1991:1874) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1991:1916
Text: ändr. 9 kap 1 §
Ikraftträdande: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:43, 1991/92:SkU7, rskr 1991/92:100
Rubrik: Lag (1991:1916) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om beslut i ärende som avses i 9 kap. 1 § tredje stycket punkterna 2--4 i den äldre lydelsen.


Ändring 1991:1964
Text: ändr. 7 kap 1, 2, 19 §§
Ikraftträdande: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:59, 1991/92:SoU10, rskr 1991/92:83
Rubrik: Lag (1991:1964) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om beslut av utskrivningsnämnd eller psykiatriska nämnden samt i fråga om ärenden enligt lagstiftningen om viss psykiatrisk vård.


Ändring 1991:1991
Text: ändr. 7 kap 7 §
Ikraftträdande: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:40, 1991/92:SfU5, rskr 1991/92:81
Rubrik: Lag (1991:1991) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1991:2042
Text: ändr. 7 kap 22 §
Ikraftträdande: 1992-07-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:2, 1991/92:JuU4, rskr 1991/92:24
Rubrik: Lag (1991:2042) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1992:85
Text: ändr. 7 kap. 18 §
Ikraftträdande: 1992-04-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:73, 1991/92:KU23, rskr 1991/92:119
Rubrik: Lag (1992:85) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1992:94
Text: ikrafttr. av 1991:1584
Rubrik: Förordning (1992:94) om ikraftträdande av lagen (1991:1584) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1992:319
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 1992-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:100 (bil.9 p.A 1), 1991/92:UbU8, rskr 1991/92:191
Rubrik: Lag (1992:319) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992. Äldre bestämmelser gäller alltjämt i fråga om uppgifter som hänför sig till 6 och 12 a--12 c §§ lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde i dess lydelse före den 1 juli 1992.


Ändring 1992:350
Text: ändr. 1 kap 10 §, 16 kap 1 §
Ikraftträdande: 1993-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:85, 1991/92:KU32, rskr 1991/92:222
Rubrik: Lag (1992:350) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1992:548
Text: ändr. 8 kap 5 §
Ikraftträdande: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:113, 1991/92:NU26, rskr 1991/92:321
Rubrik: Lag (1992:548) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1992:890
Text: ändr. 7 kap 1, 2, 6 §§
Ikraftträdande: 1992-10-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:104, 1991/92:SoU16, rskr 1991/92:224
Rubrik: Lag (1992:890) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1992:1070
Text: ändr. 7 kap 4 §
Ikraftträdande: 1993-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:172, bet. 1992/93:SfU1, rskr 1992/93:9
Rubrik: Lag (1992:1070) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1992:1474
Text: ändr. 8 kap 5 §; omtryck
Ikraftträdande: 1993-01-02
Förarbeten: Prop. 1992/93:89, 1992/93:NU9, 1992/93:NU21, rskr 1992/93:109, 1992/93:112
Rubrik: Lag (1992:1474) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1992:1475
Text: ikrafttr. av 1992:1474
Rubrik: Förordning (1992:1475) om ikraftträdande av lagen (1992:1474) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1992:1775
Text: ändr. 8 kap 6 §, 9 kap 3 §, 16 kap 1 §, bil.
Förarbeten: Prop. 1992/93:120, bet. 1992/93:KU11, rskr 1992/93:77
Rubrik: Lag (1992:1775) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1993:25
Text: upph. 8 kap. 4 §
Ikraftträdande: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:56, bet. 1992/93:NU17, rskr. 1992/93:144
Rubrik: Lag (1993:25) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1993:337
Text: ändr. bil., ikrafttr.best. till 1992:1775
Förarbeten: Prop. 1992/93:167, bet. 1992/93:BoU20, rskr. 1992/93:301
Rubrik: Lag (1993:337) om ändring i lagen (1992:1775) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.
2. Intill dess lagen (1992:1119) om teknisk kontroll träder i kraft skall rätten att ta del av handlingar i stället tillämpas i verksamhet enligt lagen (1989:164) om kontroll genom teknisk provning och om mätning. Lag (1993:609).


Ändring 1993:392
Text: ändr. 7 kap 1, 4 §§, övergångsbest. till 1986:345
Ikraftträdande: 1994-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:159, bet. 1992/93:SoU19, rskr. 1992/93:321
Rubrik: Lag (1993:392) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994. Äldre föreskrifter gäller alltjämt i fråga om uppgifter som hänför sig till verksamhet enligt tidigare lagstiftning om omsorger om psykiskt utvecklingsstörda.


Ändring 1993:437
Text: ändr. 9 kap 16 §, 12 kap 3 §; ny 5 kap 6 §
Ikraftträdande: 1993-06-03
Förarbeten: Prop. 1992/93:256, bet. 1992/93:KU40, rskr. 1992/93:364
Rubrik: Lag (1993:437) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft dagen efter den dag då den kommit ut från trycket i Svensk författningssamling.


Ändring 1993:607
Text: ändr. 9 kap 8 §, 14 kap. 2 §
Ikraftträdande: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:200, bet. 1992/93:TU30, rskr. 1992/93:443
Rubrik: Lag (1993:607) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1993:608
Text: ändr. 16 kap 1 § i 1992:1775
Förarbeten: Prop. 1992/93:200, bet. 1992/93:TU30, rskr. 1992/93:443
Rubrik: Lag (1993:608) om ändring i lagen (1992:1775) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1993:609
Text: ändr. ikrafttr.best. i 1992:1775, ändr. i 1993:337
Förarbeten: Prop. 1992/93:200, bet. 1992/93:TU30, rskr. 1992/93:443
Rubrik: Lag (1993:609) om ändring i lagen (1993:337) om ändring i lagen (1992:1775) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1993:738
Text: ändr. 7 kap 25 §
Ikraftträdande: 1993-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:174, bet. 1992/93:BoU21, rskr. 1992/93:365
Rubrik: Lag (1993:738) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande i ärenden om bostadsbidrag enligt lagen (1988:786) om bostadsbidrag.


Ändring 1993:1280
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:31, bet. 1993/94:FöU2, rskr. 1993/94:56
Rubrik: Lag (1993:1280) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1993:1298
Text: nuvarande 1 kap 9, 10, 11, 12 §§ betecknas 1 kap 10, 11, 12, 13 §§; ändr. den nya 1 kap 12 §, 6 kap 2 §, 7 kap 25 §, 8 kap 10 §, 15 kap 7 §; 1 kap 9 §
Ikraftträdande: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:48, bet. 1993/94:KU13, rskr. 1993/94:46
Rubrik: Lag (1993:1298) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.
2. I fråga om aktiebolag i vilka kommuner eller landsting själva eller gemensamt innehar mindre än två tredjedelar av aktierna eller mindre än två tredjedelar av de med aktierna förenade rösterna och i fråga om ekonomiska föreningar i vilka det också finns andra medlemmar än kommuner eller landsting skall de nya föreskrifterna i 1 kap. 9 § dock tillämpas först från och med den 1 januari 1998.
3. Bestämmelserna i 15 kap. 7 § om överklagande tillämpas inte på beslut som har meddelats före ikraftträdandet enligt 1 eller 2.


Ändring 1993:1661
Text: ändr. 7 kap 7 §
Ikraftträdande: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:75, bet. 1993/94:SoU14, rskr 1993/94:118
Rubrik: Lag (1993:1661) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1993:1685
Text: ändr. 9 kap 8 §, 16 kap 1 §, bil.
Ikraftträdande: 1994-03-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:38, bet. 1993/94:TU11, rskr. 1993/94:119
Rubrik: Lag (1993:1685) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1994:86
Text: ändr. 14 kap 2, 3 §§, 16 kap 1 §; ny 7 kap 34 §
Ikraftträdande: 1994-04-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:107, bet. 1993/94:SoU18, rskr. 1993/94:139
Rubrik: Lag (1994:86) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1994:136
Text: ändr. 9 kap 20, 21 §§
Ikraftträdande: 1994-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:101, bet. 1993/94:AU9, rskr. 1993/94:182
Rubrik: Lag (1994:136) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.
2. Äldre föreskrifter skall fortfarande gälla i fråga om uppgifter som hänför sig till mål om tillämpningen av lagen (1976:600) om offentlig anställning.
3. Äldre föreskrifter skall fortfarande gälla i fråga om uppgifter som hänför sig till ärenden enligt lagen (1986:442) mot etnisk diskriminering. Lag (1994:596).


Ändring 1994:262
Text: ändr. 9 kap 20 § i 1994:136
Ikraftträdande: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:65, bet. 1993/94:AU16, rskr. 1993/94:257
Rubrik: Lag (1994:262) om ändring i lagen (1994:136) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1994:341
Text: ny 7 kap 35 §
Ikraftträdande: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:123, bet. 1993/94:LU26, rskr. 1993/94:303
Rubrik: Lag (1994:341) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1994:425
Text: ändr. 7 kap 30 §
Ikraftträdande: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:143, bet. 1993/94:JuU25, rskr. 1993/94:320
Rubrik: Lag (1994:425) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1994:443
Text: ändr. 15 kap 7 §
Ikraftträdande: 1994-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:133, bet. 1993/94:JuU24, rskr. 1993/94:319
Rubrik: Lag (1994:443) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. Beslut som meddelats av kammarrätt och hovrätt före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.


Ändring 1994:450
Text: ny 8 kap 22 §
Ikraftträdande: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:197, bet. 1993/94:LU33, rskr. 1993/94:349
Rubrik: Lag (1994:450) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1994:595
Text: ändr. 5 kap 2, 3 §§, 7 kap 2, 4, 11, 12, 15, 21 §§, 9 kap 1, 2, 9 §§, 11 kap 4 §, 14 kap 10 §, 16 kap 1 §; ny 8 kap 21 §
Ikraftträdande: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:165, 1993/94:151, bet. 1993/94:KU38, 1993/94:SkU31, rskr. 1993/94:382, 1993/94:335
Rubrik: Lag (1994:595) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1994:596
Text: ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 1994:136
Förarbeten: Bet. 1993/94:KU38, rskr. 1993/94:382
Rubrik: Lag (1994:596) om ändring i lagen (1994:136) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1994:694
Text: ändr. 6 kap 2 § i 1993:1298
Förarbeten: Prop. 1993/94:188, bet. 1993/94:KU40, rskr. 1993/94:379
Rubrik: Lag (1994:694) om ändring i lagen (1993:1298) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1994:864
Text: ändr. 9 kap 21 § i 1994:136
Förarbeten: Bet. 1993/94:SoU35, rskr. 1993/94:451, prop. 1993/94:219, bet. 1993/94:SoU27, rskr. 1993/94:397
Rubrik: Lag (1994:864) om ändring i lagen (1994:136) om ändring i sekretesslagen (190:100)

Ändring 1994:959
Text: ändr. 16 kap 1 §
Ikraftträdande: 1994-10-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:149, bet. 1993/94:SoU26, rskr. 1993/94:410
Rubrik: Lag (1994:959) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1994:1045
Text: ändr. 15 kap 7 §
Ikraftträdande: 1994-10-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:190, bet. 1993/94:JuU30, rskr. 1993/94:377
Rubrik: Lag (1994:1045) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1994:1052
Text: ändr. 15 kap 7 § i 1993:1298
Förarbeten: Prop. 1993/94:190, bet. 1993/94:JuU24, 1993/94:JuU30, rskr. 1993/94:377
Rubrik: Lag (1994:1052) om ändring i lagen (1993:1298) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1994:1384
Text: ändr. 1 kap 8 §, 13 kap 4 §
Ikraftträdande: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:113, bet. 1994/95:KU4, rskr. 1994/95:9
Rubrik: Lag (1994:1384) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1994:1443
Text: ändr. 9 kap 15 §
Ikraftträdande: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:251, bet. 1994/95:LU3, rskr. 1994/95:29
Rubrik: Lag (1994:1443) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1994:1482
Text: ändr. 6 kap 5 §, 11 kap 2 §
Ikraftträdande: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:77, bet. 1994/95:KU3, rskr. 1994/95:7
Rubrik: Lag (1994:1482) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.
2. I fråga om handlingar som har upprättats hos eller inkommit till riksdagens finansutskott före ikraftträdandet gäller 6 kap. 5 § och 11 kap. 2 § i sin äldre lydelse.


Ändring 1994:1541
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:104, bet. 1994/95:BoU9, rskr. 1994/95:92
Rubrik: Lag (1994:1541) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1994:1653
Text: ändr. 11 kap 2 §
Förarbeten: Bet. 1994/95:KU22, rskr. 1994/95:65
Rubrik: Lag (1994:1653) om ändring i lagen (1994:1483) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1994:1690
Text: ändr. 14 kap 7 §
Ikraftträdande: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:102, bet. 1994/95:AU4, rskr. 1994/95:123
Rubrik: Lag (1994:1690) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1994:1695
Text: ändr. 2 kap 1 §, 7 kap 9 §, bil.
Ikraftträdande: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:112, bet. 1994/95:KU18, rskr. 1994/95:128
Rubrik: Lag (1994:1695) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft, såvitt avser bilagan, den 1 juli 1995 och i övrigt den 1 januari 1995.
2. Äldre bestämmelser gäller alltjämt i fråga om uppgifter som hänför sig till ärenden om prövning av frågor om förmåner och ledighet för en vapenfri tjänstepliktig.


Ändring 1994:1739
Text: ny 9 kap 24 §
Ikraftträdande: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:89, bet. 1994/95:SoU9, rskr. 1994/95:106
Rubrik: Lag (1994:1739) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1994:2005
Text: ändr. 8 kap 5 §
Ikraftträdande: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:50, bet. 1994/95:NU12, rskr. 1994/95:164
Rubrik: Lag (1994:2005) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1994:2069
Text: ändr. 7 kap 12 §
Ikraftträdande: 1995-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:6, bet. 1994/95:FöU1, rskr. 1994/95:78
Rubrik: Lag (1994:2069) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995. Äldre bestämmelser gäller alltjämt i fråga om uppgifter som hänför sig till sådana ärenden som avses i 7 kap. 12 § sekretesslagen (1980:100) i dess lydelse före den 1 juli 1994.


Ändring 1995:490
Text: ändr. 16 kap 1 §; ny 8 kap 23 §
Ikraftträdande: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:196, bet. 1994/95:KU46, rskr. 1994/95:326
Rubrik: Lag (1995:490) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1995:532
Text: ändr. 9 kap 12 §
Ikraftträdande: 1995-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:152, bet. 1994/95:NU23, rskr. 1994/95:315
Rubrik: Lag (1995:532) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om uppgifter som hänför sig till ärenden, vilka har anhängiggjorts före ikraftträdandet.


Ändring 1995:607
Text: ändr. 9 kap 4 §
Ikraftträdande: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:200, bet. 1994/95:FiU24, rskr. 1994/95:368
Rubrik: Lag (1995:607) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1995:789
Text: ändr. 8 kap 5 §, ikrafttr.best. till 1994:2005
Förarbeten: Prop. 1994/95:184, bet. 1994/95:NU24, rskr. 1994/95:392
Rubrik: Lag (1995:789) om ändring i lagen (1994:2005) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1995:904
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:219, bet. 1994/95:BoU20, rskr. 1994/95:427
Rubrik: Lag (1995:904) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1995:1319
Text: ändr. 7 kap 1 §
Ikraftträdande: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:23, bet. 1995/96:SoU7, rskr. 1995/96:64
Rubrik: Lag (1995:1319) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1995:1371
Text: ändr. 9 kap 19 §
Ikraftträdande: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:56, bet. 1995/96:SkU14, rskr. 1995/96:73
Rubrik: Lag (1995:1371) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1995:1410
Text: ändr. 2 kap 2 §
Ikraftträdande: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:78, bet. 1995/96:BoU4, rskr. 1995/96:102
Rubrik: Lag (1995:1410) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1995:1508
Text: ändr. 16 kap 1 §
Ikraftträdande: 1996-02-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:85, bet. 1995/96:JuU11, rskr. 1995/96:125
Rubrik: Lag (1995:1508) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1995:1593
Text: ny 9 kap 25 §
Ikraftträdande: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:60, bet. 1995/96:NU7, rskr. 1995/96:83
Rubrik: Lag (1995:1593) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1996:141
Text: ändr. 16 kap 1 §
Ikraftträdande: 1996-04-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:117, bet. 1995/96:SoU12, rskr. 1995/96:170
Rubrik: Lag (1996:141) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1996:155
Text: ändr. 5 kap 1 §, 7 kap 9, 11, 15, 31 §§, 9 kap 1, 5, 11, 16, 21 §§, bil.; ny 7 kap 36 §
Ikraftträdande: 1996-04-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:127, bet. 1995/96:KU24, rskr. 1995/96:181
Rubrik: Lag (1996:155) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1996:419
Text: ändr. 16 kap 1 §
Ikraftträdande: 1996-07-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:178, bet. 1995/96:JuU22, rskr. 1995/96:250
Rubrik: Lag (1996:419) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1996:628
Text: ändr. 7 kap 17 §, 9 kap 17 §
Ikraftträdande: 1996-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:129, bet. 1995/96:JuU19, rskr. 1995/96:232
Rubrik: Lag (1996:628) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om uppgifter som hänför sig till sådana angelägenheter som avses i 9 kap. 17 § första stycket 2 i den äldre lydelsen.


Ändring 1996:1007
Text: ändr. 8 kap 5 §
Ikraftträdande: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:216, bet. 1996/97:NU5, rskr. 1996/97:11
Rubrik: Lag (1996:1007) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1996:1017
Text: ändr. 1 kap 4 §, 5 kap 1 §, 9 kap 23 §
Ikraftträdande: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:215, bet. 1996/97:NU4, rskr. 1996/97:10
Rubrik: Lag (1996:1017) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1996:1117
Text: upph. 9 kap 25 §; ny 8 kap 24 §
Ikraftträdande: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:23, bet. 1996/97:KU6, rskr. 1996/97:31
Rubrik: Lag (1996:1117) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1996:1133
Text: ändr. 9 kap 8 §
Ikraftträdande: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:218, bet. 1996/97:TU6, rskr. 1996/97:34
Rubrik: Lag (1996:1133) om ändring i sekretesslagen

Ändring 1996:1181
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:37, bet. 1996/97:BoU3, rskr. 1996/97:61
Rubrik: Lag (1996:1181) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1996:1468
Text: ändr. 7 kap 14 §
Ikraftträdande: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:4, bet. 1996/97:FöI1, rskr. 1996/97:109
Rubrik: Lag (1996:1468) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1996:1531
Text: ändr. 11 kap 2 §, 16 kap 1 §
Ikraftträdande: 1997-01-01
Förarbeten: Bet. 1996/97:KU2, rskr. 1996/97:75
Rubrik: Lag (1996:1531) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1996:1586
Text: upph. 1996:1133; ändr. 9 kap 8 §
Ikraftträdande: 1997-01-01
Förarbeten: Bet. 1996/97:KU7, rskr. 1996/97:118
Rubrik: Lag (1996:1586) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1997:194
Text: ändr. 9 kap 15 §
Ikraftträdande: 1997-07-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:91, bet. 1996/97:SoU15, rskr. 1996/97:192
Rubrik: Lag (1997:194) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1997:299
Text: ändr. 1 kap 11 §
Ikraftträdande: 1997-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:97, bet. 1996/97:KU18, rskr. 1996/97:207
Rubrik: Lag (1997:299) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997. I fråga om uppgifter som anförtrotts före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.


Ändring 1997:318
Text: ändr. 7 kap 4 §
Ikraftträdande: 1998-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:124, bet. 1996/97:SoU18, rskr. 1996/97:264
Rubrik: Lag (1997:318) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1997:380
Text: ändr. 9 kap 21 §, ny 8 kap 25 §
Ikraftträdande: 1997-12-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:104, bet. 1996/97:LU21, rskr. 1996/97:259
Rubrik: Lag (1997:380) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1997:434
Text: ändr. 7 kap 14 §
Ikraftträdande: 1997-10-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:87, bet. 1996/97:SfU16, rskr. 1996/97:248
Rubrik: Lag (1997:434) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1997:459
Text: ändr. 8 kap 5 §
Ikraftträdande: 1997-07-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:114, bet. 1996/97:FiU26, rskr. 1996/97:214
Rubrik: Lag (1997:459) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1997:522
Text: ändr. 9 kap 1 §
Ikraftträdande: 1997-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276
Rubrik: Lag (1997:522) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 november 1997. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om avgiftstillägg för utgiftsåret 1997 och tidigare år.


Ändring 1997:672
Text: ikrafttr. av 1997:434
Rubrik: Förordning (1997:672) om ikraftträdande av lagen (1997:434) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1997:737
Text: ändr. 16 kap 1 §; ny 7 kap 37 §
Ikraftträdande: 1998-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:115, bet. 1997/98:TU3, rskr. 1997/98:10
Rubrik: Lag (1997:737) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1997:738
Text: ändr. 7 kap 4 § i 1997:318
Förarbeten: Prop. 1996/97:115, bet. 1997/98:TU3, rskr. 1997/98:10
Rubrik: Lag (1997:738) om ändring i lagen (1997:318) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1997:794
Text: ny 8 kap 26 §
Ikraftträdande: 1997-12-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:155, bet. 1997/98:SfU3, rskr. 1997/98:25
Rubrik: Lag (1997:794) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1997:958
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 1998-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:142, bet. 1997/98:KU2, rskr. 1997/98:17
Rubrik: Lag (1997:958) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1997:991
Text: ändr. 7 kap 15 §
Ikraftträdande: 1998-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:9, bet. 1997/98:SkU5, rskr. 1997/98:76
Rubrik: Lag (1997:991) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1997:1026
Text: ändr. 5 kap 1 §, 9 kap 17 §
Ikraftträdande: 1998-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:10, bet. 1997/98:SkU10, rskr. 1997/98:70
Rubrik: Lag (1997:1026) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1997:1059
Text: ändr. 7 kap 17 §
Ikraftträdande: 1998-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:11, bet. 1997/98:SkU8, rskr. 1997/98:74
Rubrik: Lag (1997:1059) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1997:1213
Text: ändr. 7 kap 9 §, ny 7 kap 38 §
Ikraftträdande: 1998-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:6, bet. 1997/98:UbU5, rskr. 1997/98:107
Rubrik: Lag (1997:1213) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1997:1214
Text: ändr. 16 kap 1 § i 1997:737
Förarbeten: Prop. 1997/98:6, bet. 1997/98:UbU5, rskr. 1997/98:107
Rubrik: Lag (1997:1214) om ändring i lagen (1997:737) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1998:152
Text: ändr. 7 kap 32 §
Ikraftträdande: 1998-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:64, bet. 1997/98:JuU14, rskr. 1997/98:170
Rubrik: Lag (1998:152) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om uppgifter som avses i paragrafen i dess lydelse före den 1 juli 1998.


Ändring 1998:205
Text: ändr. 7 kap 16 §, 9 kap 6, 7 §§, 14 kap 3 §, 15 kap 11 §; ny 15 kap 14 §
Ikraftträdande: 1998-10-24 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:44, bet. 1997/98:KU18, rskr. 1997/98:180
Rubrik: Lag (1998:205) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 24 oktober 1998.
2. I fråga om behandling av personuppgifter för vilken datalagen (1973:289) är tillämplig efter den 24 oktober 1998 gäller dock fortfarande 7 kap. 16 §, 9 kap. 6 och 7 § samt 14 kap. 3 § i deras äldre lydelse.


Ändring 1998:264
Text: ändr. 8 kap 5 §
Ikraftträdande: 1998-07-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:71, bet. 1997/98:FiU21, rskr. 1997/98:203
Rubrik: Lag (1998:264) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1998:496
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap 31 §, bil.
Ikraftträdande: 1998-10-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:63, bet. 1997/98:TU9, rskr. 1997/98:192
Rubrik: Lag (1998:496) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1998:614
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap 4, 19 §§, 16 kap 1 §
Ikraftträdande: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:96, bet. 1997/98:JuU21, rskr. 1997/98:275
Rubrik: Lag (1998:614) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1998:624
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap 1, 5 §§, 7 kap 17, 18 §§, 9 kap 17 §, 16 kap 1 §
Ikraftträdande: 1998-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:97, bet. 1997/98:JuU20, rskr. 1997/98:276
Rubrik: Lag (1998:624) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft såvitt avser 5 kap. 5 § den 1 juli 1998, såvitt avser 5 kap. 1 § och 9 kap. 17 § den 1 april 1999 och i övrigt den dag regeringen bestämmer. Lag (1999:93).
2. Vid tillämpningen av 7 kap. 17 § skall med register även avses register som förs enligt lagen (1963:197) om allmänt kriminalregister och lagen (1965:94) om polisregister m.m.
3. Äldre bestämmelser skall fortfarande gälla
a) i verksamhet som avser folkbokföringen för uppgift som hänför sig till vapenregister och som har tillförts folkbokföringen före ikraftträdandet och
b) såvitt avser sådana förbehåll som avses i 16 kap. 1 § 12 som meddelats före ikraftträdandet.


Ändring 1998:650
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 8 kap 17 §
Ikraftträdande: 1998-07-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:130, bet. 1997/98:NU9, rskr. 1997/98:309
Rubrik: Lag (1998:650) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1998:686
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap 7 §; ny 9 kap 25 §
Ikraftträdande: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:151, bet. 1997/98:SfU13, rskr. 1997/98:315
Rubrik: Lag (1998:686) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1998:709
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap 7 §
Ikraftträdande: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:152, bet. 1997/98:SfU13, rskr. 1997/98:315
Rubrik: Lag (1998:709) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1998:776
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Förarbeten: Prop. 1997/98:62, bet. 1997/98:AU11, rskr. 1997/98:204
Rubrik: Lag (1998:776) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1998:857
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 16 kap 1 §
Ikraftträdande: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:113, bet. 1997/98:SoU24, rskr. 1997/98:307
Rubrik: Lag (1998:857) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1998:936
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap 12 §
Ikraftträdande: 1998-10-24
Förarbeten: Prop. 1997/98:80, bet. 1997/98:FöU9, rskr. 1997/98:239
Rubrik: Lag (1998:936) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1998:1215
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:57, bet. 1997/98:SoU19, rskr. 1997/98:223
Rubrik: Lag (1998:1215) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1998:1417
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 kap 23 §
Ikraftträdande: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:164, bet. 1998/99:KU8, rskr. 1998/99:11
Rubrik: Lag (1998:1417) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1998:1440
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap 6 §, 9 kap 16, 17 §§
Ikraftträdande: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:43, bet. 1997/98:KU19, 1998/99:KU4, rskr. 1997/98:214, 1998/99:2
Rubrik: Lag (1998:1440) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1998:1441
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 kap 17 § i 1998:624
Förarbeten: Bet. 1998/99:KU4, rskr. 1998/99:2
Rubrik: Lag (1998:1441) om ändring i lagen (1998:624) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1998:1657
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap 1 §
Ikraftträdande: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:4, bet. 1998/99:SoU3, rskr. 1998/99:54
Rubrik: Lag (1998:1657) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1998:1658
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap 4 § i 1998:614
Förarbeten: Prop. 1998/99:4, bet. 1998/99:SoU3, rskr. 1998/99:54
Rubrik: Lag (1998:1658) om ändring i lagen (1998:614) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1998:1686
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 kap 1, 2 §§
Ikraftträdande: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:18, bet. 1998/99:SkU6, rskr. 1998/99:68
Rubrik: Lag (1998:1686) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1998:1740
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ikrafttr. av 1998:776

Ändring 1999:33
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 8 kap 9 §
Ikraftträdande: 1999-07-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:22, bet. 1998/99:KU9, rskr. 1998/99:120
Rubrik: Lag (1999:33) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1999:77
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ikrafttr. av 1998:624 i övrigt
Ikraftträdande: 1999-04-01
Rubrik: Förordning (1999:77) om ikraftträdande av lagen (1998:624) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1999:93
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap 1 §, 1 p ikrafttr.best. till 1998:624
Förarbeten: Prop. 1998/99:34, bet. 1998/99:SkU9, rskr. 1998/99:145
Rubrik: Lag (1999:93) om ändring i lagen (1998:624) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1999:94
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 kap 17 § i 1998:1441
Förarbeten: Prop. 1998/99:34, bet. 1998/99:SkU9, rskr. 1998/99:145
Rubrik: Lag (1999:94) om ändring i lagen (1998:1441) om ändring i lagen (1998:624) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1999:121
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 8 kap 17 §
Ikraftträdande: 1999-04-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:35, bet. 1998/99:JuU12, rskr. 1998/99:142
Rubrik: Lag (1999:121) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1999:151
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 kap 20, 21 §§
Ikraftträdande: 1999-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:179, bet. 1998/99:AU4, rskr. 1998/99:140
Rubrik: Lag (1999:151) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 maj 1999. Äldre föreskrifter gäller fortfarande om uppgifter som hänför sig till mål och ärenden enligt lagen (1994:134) mot etnisk diskriminering.


Ändring 1999:254
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 16 kap 1 §
Ikraftträdande: 1999-06-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:38, bet. 1998/99:KU18, rskr. 1998/99:176
Rubrik: Lag (1999:254) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1999:301
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 1 kap 11 §, 7 kap 33 §; ändr. 1 kap 8 §, 7 kap 15 §, 9 kap 1 §, 13 kap 4 §, 14 kap 2, 3 §§, 16 kap 1 §, bil.
Ikraftträdande: 1999-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:38, bet. 1998/99:KU18, rskr. 1998/99:176
Rubrik: Lag (1999:301) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft, i fråga om 9 kap. 1 § den 1 oktober 1999, i fråga om bestämmelsen i bilagan om fördelning och användning av den statliga ersättning som Svenska kyrkan erhåller enligt 4 kap. 16 § lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. den 1 januari 2002, och i övrigt den 1 januari 2000.
2. Äldre bestämmelser om sekretess gäller fortfarande i fråga om uppgifter som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.


Ändring 1999:327
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 13 kap 5 §
Ikraftträdande: 1999-07-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:54, bet. 1998/99:KU29, rskr. 1998/99:193
Rubrik: Lag (1999:327) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1999:328
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap 15 § i 1999:301
Förarbeten: Bet. 1998/99:KU29, rskr. 1998/99:193
Rubrik: Lag (1999:328) om ändring i lagen (1999:301) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1999:333
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 16 kap 1 §; ny 7 kap 39 §
Ikraftträdande: 1999-07-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:71, bet. 1998/99:SoU13, rskr. 1998/99:208
Rubrik: Lag (1999:333) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1999:354
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 16 kap 1 §; ny 7 kap 40 §
Ikraftträdande: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:72, bet. 1998/99:JuU25, rskr. 1998/99:213
Rubrik: Lag (1999:354) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1999:388
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 8 kap 18 §
Ikraftträdande: 1999-07-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:64, bet. 1998/99:FöU6, rskr. 1998/99:219
Rubrik: Lag (1999:388) om ändring i sekretesslagen (1999:388)

Ändring 1999:407
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap 1 §, 9 kap 17 §
Ikraftträdande: 1999-07-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:79, bet. 1998/99:SkU19, rskr. 1998/99:242
Rubrik: Lag (1999:407) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1999:575
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 16 kap 1 §
Ikraftträdande: 1999-07-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:72, 1998/99:92, bet. 1998/99:TU12, rskr. 1998/99:238, 1998/99:239
Rubrik: Lag (1999:575) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1999:958
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 13 kap 4 § i 1999:301
Förarbeten: Prop. 1998/99:124, bet. 1999/2000:KU5, rskr. 1999/2000:45
Rubrik: Lag (1999:958) om ändring i lagen (1999:301) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1999:989
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 14 kap 6 §, 16 kap 1 §; ny 9 kap 26 §
Ikraftträdande: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:140, bet. 1999/2000:KU4, rskr. 1999/2000:44
Rubrik: Lag (1999:989) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1999:1045
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 kap 15 §
Ikraftträdande: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:133, bet. 1999/2000:JuU2, rskr. 1999/2000:49
Rubrik: Lag (1999:1045) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1999:1077
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil
Ikraftträdande: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:107, bet. 1999/2000:KrU3, rskr. 1999/2000:52
Rubrik: Lag (1999:1077) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 1999:1174
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil. i 1999:301
Förarbeten: Prop. 1998/99:124, bet. 1999/2000:KrU3, rskr. 1999/2000:52
Rubrik: Lag (1999:1174) om ändring i lagen (1999:301) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2000:87
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 8 kap 27 §
Ikraftträdande: 2000-04-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:35, bet. 1999/2000:KU14, rskr. 1999/2000:134
Rubrik: Lag (2000:87) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2000:89
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 16 kap 1 §; ny 8 kap 4 §
Ikraftträdande: 2000-04-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:144, bet. 1999/2000:NU8, rskr. 1999/2000:131
Rubrik: Lag (2000:89) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2000:144
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 kap 9 §, 16 kap 1 §
Ikraftträdande: 2000-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:26, bet. 1999/2000:JuU10, rskr. 1999/2000:151
Rubrik: Lag (2000:144) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000. Bestämmelsen i 9 kap. 9 § gäller i sin äldre lydelse för uppgifter som hänför sig till tiden före avvecklingen av den allmänna advokatbyrån.


Ändring 2000:146
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap 5 §, 7 kap 19 §
Ikraftträdande: 2000-07-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:27, bet. 1999/2000:JuU9, rskr. 1999/2000:150
Rubrik: Lag (2000:146) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2000:165
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 8 kap 15 §, 16 kap 1 §
Ikraftträdande: 2000-06-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:32, bet. 1999/2000:AU5, rskr. 1999/2000:149
Rubrik: Lag (2000:165) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2000:201
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 kap 23 §
Ikraftträdande: 2001-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:46, bet. 1999/2000:FiU19, rskr. 1999/2000:181
Rubrik: Lag (2000:201) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för uppgift om innehav av finansiella instrument som lämnats före ikraftträdandet.


Ändring 2000:290
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap 17, 18 §§, 9 kap 17 §
Ikraftträdande: 2000-07-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:67, bet. 1999/2000:JuU18, rskr. 1999/2000:201
Rubrik: Lag (2000:290) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2000:293
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 14 kap 7 §
Ikraftträdande: 2000-07-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:43, bet. 1999/2000:SfU9, rskr. 1999/2000:159
Rubrik: Lag (2000:293) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2000:373
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap 4 §; ny 7 kap 41 §
Ikraftträdande: 2000-07-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:64, bet. 1999/2000:JuU17, rskr. 1999/2000:215
Rubrik: Lag (2000:373) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2000:416
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap 14 §
Ikraftträdande: 2000-07-01
Förarbeten: Bet. 1999/2000:SfU12, rskr. 1999/2000:236
Rubrik: Lag (2000:416) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2000:417
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 2000:293
Ikraftträdande: 2000-07-01
Förarbeten: Bet. 1999/2000:SfU12, rskr. 1999/2000:236
Rubrik: Lag (2000:417) om ändring i lagen (2000:293) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2000:443
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 8 kap 5, 19 §§, 9 kap 12 §
Ikraftträdande: 2000-07-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:94, bet. 1999/2000:FiU26, rskr. 1999/2000:206, EGTL322/1977 s30, EGTL204/1998 s29
Rubrik: Lag (2000:443) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Celexnr: 377L0780 398L0033

Ändring 2000:576
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap 4 §, 16 kap 1 §; ny 5 kap 7 §
Ikraftträdande: 2000-10-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:61, bet. 1999/2000:JuU19, rskr. 1999/2000:216
Rubrik: Lag (2000:576) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2000:597
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap 5 §
Ikraftträdande: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:73, bet. 1999/2000:MJU17, rskr. 1999/2000:253
Rubrik: Lag (2000:597) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2000:834
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap 3 §
Ikraftträdande: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:117, bet. 2000/01:TU3, rskr. 2000/01:13
Rubrik: Lag (2000:834) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2000:1099
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 kap 23 § i 2000:201
Förarbeten: Prop. 1999/2000:109, bet. 2000/01:JuU4, rskr. 2000/01:48
Rubrik: Lag (2000:1099) om ändring i lagen (2000:201) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2000:1221
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap 4 §, 5 kap 1 §, 8 kap 5 §
Ikraftträdande: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:109, bet. 2000/01:JuU4, rskr. 2000/01:48
Rubrik: Lag (2000:1221) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2000:1285
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 kap 1, 2 §§
Ikraftträdande: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:12 1999/2000:126, bet. 2000/01:SkU6, 2000/01:SkU3, rskr. 2000/01:71
Rubrik: Lag (2000:1285) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2001:86
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap 1 §, 7 kap 17 §, 9 kap 17 §
Ikraftträdande: 2001-04-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:54, bet. 2000/01:SkU21, rskr. 2000/01:146
Rubrik: Lag (2001:86) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2001:101
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 kap 4 §
Ikraftträdande: 2001-04-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:27, bet. 2000/01:FiU15, rskr. 2000/01:151
Rubrik: Lag (2001:101) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2001:207
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 kap 1, 19 §§, 14 kap 10 §
Ikraftträdande: 2001-10-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:33, bet. 2000/01:SkU20, rskr. 2000/01:176
Rubrik: Lag (2001:207) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2001:354
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 kap 17 §
Ikraftträdande: 2001-07-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:109, bet. 2000/01:KU17, rskr. 2000/01:235
Rubrik: Lag (2001:354) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2001:385
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 8 kap 14 §
Ikraftträdande: 2001-12-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:88, bet. 2000/01:JuU24, rskr. 2000/01:223
Rubrik: Lag (2001:385) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2001:460
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap 4 §, 16 kap 1 §
Ikraftträdande: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:80, bet. 2000/01:SoU18, rskr. 2000/01:259
Rubrik: Lag (2001:460) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.
2. Den upphävda punkten 7 gäller i sin lydelse enligt SFS 1992:350 för uppgifter som hänför sig till tiden före den 1 januari 2000. Lag (2001:1134).


Ändring 2001:500
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap 1 §
Ikraftträdande: 2001-10-01
Förarbeten: Prop. 2001/01:81, bet. 2000/01:SoU17, rskr. 2000/01:258
Rubrik: Lag (2001:500) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2001:511
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2001-07-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:107, bet. 2000/01:UbU18, rskr. 2000/01:228
Rubrik: Lag (2001:511) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2001:565
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap 3 §, 7 kap 18 §
Ikraftträdande: 2001-10-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:95, bet. 2000/01:TU15, rskr. 2000/01:252
Rubrik: Lag (2001:565) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2001:1134
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 16 kap 1 §, ikrafttr.- och övergångsbest. till 2001:460
Ikraftträdande: 2002-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:1, bet. 2001/02:JuU1, rskr. 2001/02:78
Rubrik: Lag (2001:1134) om ändring i lagen (2001:460) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2001:1149
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap 10 §, bil.
Ikraftträdande: 2002-07-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:129, bet. 2001/02:KU3, rskr. 2001/02:18
Rubrik: Lag (2001:1149) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2001:1307
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 kap 20, 21 §§
Ikraftträdande: 2002-03-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:27, bet. 2001/02:UbU5, rskr. 2001/02:101
Rubrik: Lag (2001:1307) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2002:47
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil., ikrafttr.best till 2001:1149
Ikraftträdande: 2002-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:38, bet. 2001/02:SoU5, rskr. 2001/02:144
Rubrik: Lag (2002:47) om ändring i lagen (2001:1149) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2002:48
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2002-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:38, bet. 2001/02:SoU5, rskr. 2001/02:144
Rubrik: Lag (2002:48) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2002:111
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 4 kap 4 §
Ikraftträdande: 2002-04-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:69, bet. 2001/02:NU11, rskr. 2001/02:171
Rubrik: Lag (2002:111) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2002:164
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 8 kap 26 §
Ikraftträdande: 2002-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:63, bet. 2001/02:SoU10, rskr. 2001/02:194
Rubrik: Lag (2002:164) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2002. Äldre bestämmelser skall alltjämt gälla med avseende på uppgifter som omfattas av sekretess hos Riksförsäkringsverket och som före ikraftträdandet lämnades till ett landsting eller en kommun.


Ändring 2002:194
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap 7 §
Ikraftträdande: 2003-01-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:84, bet. 2001/02:SfU12, rskr. 2001/02:215
Rubrik: Lag (2002:194) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2002:254
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap 1 §
Ikraftträdande: 2003-01-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:89, bet. 2001/02:SoU16, rskr. 2001/02:227
Rubrik: Lag (2002:254) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2002:296
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 kap 20 §
Ikraftträdande: 2002-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:97, bet. 2001/02:AU6, rskr. 2001/02:222
Rubrik: Lag (2002:296) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2002:299
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 7 kap 42 §
Ikraftträdande: 2003-01-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:44, bet. 2001/02:SoU9, rskr. 2001/02:254
Rubrik: Lag (2002:299) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2002:342
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap 7 §
Ikraftträdande: 2002-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:88, bet. 2001/02:Ju17 rskr. 2001/02:224
Rubrik: Lag (2002:342) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2002:405
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 kap 1 §
Ikraftträdande: 2003-01-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:127, bet. 2001/02:SkU27, rskr. 2001/02:273
Rubrik: Lag (2002:405) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2002:446
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 7 kap 44 §
Ikraftträdande: 2002-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:126, bet. 2001/02:JuU26, rskr. 2001/02:269
Rubrik: Lag (2002:446) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2002:451
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2002-09-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:163, bet. 2001/02:SoU21, rskr. 2001/02:263
Rubrik: Lag (2002:451) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2002:456
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 7 kap 43 §
Ikraftträdande: 2002-06-30
Förarbeten: Prop. 2001/02:108, bet. 2001/02:TU12, rskr. 2001/02:279, EGTL157/1995 s1, EGTL184/1998 s40, EGTL14/2000 s29
Rubrik: Lag (2002:456) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Celexnr: 395L0021, 398L0042, 399L0095

Ändring 2002:576
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2003-05-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:130, bet. 2001/02:TU13, rskr. 2001/02:280
Rubrik: Lag (2002:576) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2002:591
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nya 4 kap 5 §, 9 kap 27 §
Ikraftträdande: 2002-08-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:167, bet. 2001/02:NU16, rskr. 2001/02:318
Rubrik: Lag (2002:591) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2002:593
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 kap 2 §
Ikraftträdande: 2002-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:142, bet. 2001/02:FiU12, rskr. 2001/02:324
Rubrik: Lag (2002:593) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002. Äldre föreskrifter gäller i fråga om uppgifter i ärenden om upphandling som påbörjats före ikraftträdandet.


Ändring 2002:1027
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 kap 4 §, 16 kap 1 §; ny 8 kap 28 §
Ikraftträdande: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:190 bet. 2002/03:KU12, rskr. 2002/03:22
Rubrik: Förordning (2002:1027) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2002:1104
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 kap 5 §
Ikraftträdande: 2003-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:1, utg.omr. 15, bet. 2002/03:UbU2, rskr. 2002/03:63
Rubrik: Lag (2002:1104) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2002:1123
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil., ikrafttr.best. till 2002:576
Ikraftträdande: 2003-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:191, bet. 2002/03:KU13, 2002/03:38
Rubrik: Lag (2002:1123) om ändring i lagen (2002:576) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2002:1124
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap 1, 2 §§, 7 kap 14 §, 8 kap 21 §, 9 kap 1, 2, 17, 18, 21 §§, 14 kap 2, 10 §§
Ikraftträdande: 2003-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:191, bet. 2002/03:KU13, 2002/03:38
Rubrik: Lag (2002:1124) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2003.
2. Äldre bestämmelser i 9 kap. 1 § tillämpas alltjämt i fråga om beslut som fattats av skattemyndighet eller Riksskatteverket enligt 27 § 4 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt rörande avyttring av aktier i fåmansföretag.


Ändring 2003:14
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 9 kap 28 §
Ikraftträdande: 2003-03-01
Förarbeten: Bet. 2002/03:KU14, rskr. 2002/03:91
Rubrik: Lag (2003:14) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2003:116
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 8 kap 29 §
Ikraftträdande: 2003-05-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:40, bet. 2002/03:NU6, rskr. 2002/03:133
Rubrik: Lag (2003:116) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2003:158
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap 1 §
Ikraftträdande: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:38, bet. 2002/03:JuU12, rskr. 2002/03:148
Rubrik: Lag (2003:158) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2003:182
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 11 kap 2 §, 16 kap 1 §
Ikraftträdande: 2003-07-01
Förarbeten: Bet. 2002/03:KU15, rskr. 2002/03:130
Rubrik: Lag (2003:182) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2003:259
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 8 kap 22 §
Ikraftträdande: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:57, bet. 2002/03:LU15, rskr. 2002/03:170
Rubrik: Lag (2003:259) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2003:317
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 kap 20, 21 §§
Ikraftträdande: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:65, bet. 2002/03:AU7, rskr. 2002/03:207
Rubrik: Lag (2003:317) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2003:351
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 16 kap 1 § i 2003:182
Förarbeten: Bet. 2002/03:KU34, rskr. 2002/03:197
Rubrik: Lag (2003:351) om ändring i lagen (2003:182) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2003:352
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 16 kap 1 § i 2002:1027
Förarbeten: Bet. 2002/03:KU34, rskr. 2002/03:197
Rubrik: Lag (2003:352) om ändring i lagen (2002:1027) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2003:370
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap 43 §
Ikraftträdande: 2003-07-21
Förarbeten: Prop. 2002/03:109, bet. 2002/03:TU5, rskr. 2002/03:191
Rubrik: Lag (2003:370) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2003:392
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 16 kap 1 §
Ikraftträdande: 2003-07-25
Förarbeten: Prop. 2002/03:110, bet. 2002/03:TU6, rskr. 2002/03:228
Rubrik: Lag (2003:392) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2003:461
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 8 kap 12; ny 9 kap 29 §
Ikraftträdande: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:50, bet. 2002/03:UbU18, rskr. 2002/03:213
Rubrik: Lag (2003:461) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. Bestämmelserna i 8 kap. 12 § gäller i sin äldre lydelse i fråga om uppgifter som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.


Ändring 2003:651
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap 1 §, 9 kap 1, 17 §§
Ikraftträdande: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Rubrik: Lag (2003:651) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2003:779
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 9 kap 30 §
Ikraftträdande: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:119, bet. 2003/04:FöU2, rskr. 2003/04:24
Rubrik: Lag (2003:779) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2003:1147
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 14 kap 6 §
Ikraftträdande: 2004-10-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:74, bet. 2003/04:JuU2, rskr. 2003/04:14
Rubrik: Lag (2003:1147) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2003:1161
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap 7 §, 7 kap 41 §
Ikraftträdande: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:7, bet. 2003/04:JuU8, rskr. 2003/04:107
Rubrik: Lag (2003:1161) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2003:1175
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap 4 §
Ikraftträdande: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:4, bet. 2003/04:JuU10, rskr. 2003/04:110
Rubrik: Lag (2003:1175) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2004:80
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap 2 §
Ikraftträdande: 2004-03-01
Förarbeten: Prop. 2003/03:58, bet: 2003/04:TU7, rskr. 2003/04:144
Rubrik: Lag (2004:80) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2004:101
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap 11 §
Ikraftträdande: 2004-04-01
Förarbeten: Bet. 2003/04:KU8, rskr. 2003/04:137
Rubrik: Lag (2004:101) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2004:175
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap 1, 2 §§, 14 kap 2 §
Ikraftträdande: 2004-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:30, bet. 2003/04:SoU6, rskr. 2003/04:178
Rubrik: Lag (2004:175) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.
2. Äldre bestämmelser skall fortfarande gälla såvitt avser beslut enligt smittskyddslagen (1988:1472).


Ändring 2004:303
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 8 kap 5, 8 §§, 16 kap 1 §
Ikraftträdande: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:139, bet. 2003/04:FiU15, rskr. 2003/04:217
Rubrik: Lag (2004:303) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2004:454
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 8 kap 2 §
Ikraftträdande: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:121, bet. 2003/04:LU29, rskr. 2003/04:241
Rubrik: Lag (2004:454) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2004:507
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap 2 §, 7 kap 11, 14, 15, 30 §§, 9 kap 16, 17 §§, 12 kap 2 §, 14 kap 10 §, bil.; nya 7 kap 45, 46 §§
Ikraftträdande: 2004-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:93, bet. 2003/04:KU17, rskr. 2003/04:256
Rubrik: Lag (2004:507) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om uppgifter om prövning av anställnings- och arbetsvillkor och andra frågor som rör statligt reglerad anställning hos Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, i fråga om uppgifter om statligt stöd i marknadsreglerande syfte hos Regleringsföreningen Svensk fisk, ekonomisk förening samt i fråga om uppgifter om prövning av ärenden om skördeskadeskydd hos Stiftelsen Lantbrukarnas skördeskadeskydd.


Ändring 2004:508
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 14 kap 2 § i 2004:175
Förarbeten: Prop. 2003/04:93, bet. 2003/04:KU17, rskr. 2003/04:256
Rubrik: Lag (2004:508) om ändring i lagen (2004:175) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2004:509
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 16 kap 1 § i 2004:303
Förarbeten: Prop. 2003/04:93, bet. 2003/04:KU17, rskr. 2003/04:256
Rubrik: Lag (2004:509) om ändring i lagen (2004:303) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2004:631
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 kap 1 §, 14 kap 10 §
Ikraftträdande: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:145, bet. 2003/04:SkU35, rskr. 2003/04:265
Rubrik: Lag (2004:631) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.
2. Vad som sägs om arvsskatt och gåvoskatt i 9 kap. 1 § andra stycket i dess äldre lydelse skall fortfarande tillämpas. Lag (2004:1348).


Ändring 2004:765
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap 29 §
Ikraftträdande: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:131, bet. 2004/05:SoU3, rskr. 2004/05:10
Rubrik: Lag (2004:765) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2004:786
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap 7, 10 §§, 9 kap 25 §
Ikraftträdande: 2005-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8
Rubrik: Lag (2004:786) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter i sådana ärenden där handlingar omhändertagits för arkivering före denna tidpunkt.


Ändring 2004:999
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 16 kap 1 §; ny 5 kap 8 §
Ikraftträdande: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:5, bet. 2004/05:FöU3, rskr. 2004/05:45
Rubrik: Lag (2004:999) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2004:1099
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap 18 §
Ikraftträdande: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:10, bet. 2004/05:TU5, rskr. 2004/05:40
Rubrik: Lag (2004:1099) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2004:1203
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 8 kap 29 §
Ikraftträdande: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:18, bet. 2004/05:MJU5, rskr. 2004/05:43
Rubrik: Lag (2004:1203) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2004:1246
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap 7 § i 2004:786
Förarbeten: Prop. 2004/05:21, bet. 2004/05:SfU5, rskr. 2004/05:111
Rubrik: Lag (2004:1246) om ändring i lagen (2004:786) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2004:1263
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:1, utg.omr. 17, bet. 2004/05:KrU1, rskr. 2004/05:97
Rubrik: Lag (2004:1263) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2004:1348
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 kap 1 § i 2004:631, ikrafttr.best. till 2004:631; ny övergångsbest. till 2004:631
Förarbeten: Prop. 2004/05:21 och 2004/05:25, bet. 2004/05:SkU18, rskr. 2004/05:134
Rubrik: Lag (2004:1348) om ändring i lagen (2004:631) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2005:37
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 kap 26 §, 16 kap 1 §
Ikraftträdande: 2005-02-12
Förarbeten: Prop. 2004/05:83, bet. 2004/05:KU21, rskr. 2004/05:157
Rubrik: Lag (2005:37) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft dagen efter den dag då lagen enligt uppgift på den kommit ut från trycket i Svensk författningssamling.


Ändring 2005:74
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 kap 10 §
Ikraftträdande: 2005-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:41, bet. 2004/05:JuU10, rskr. 2004/05:159
Rubrik: Lag (2005:74) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2005.
2. Äldre bestämmelser skall fortfarande gälla för uppgift i ärende som finns kvar hos Domstolsverket efter ikraftträdandet.


Ändring 2005:127
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap 4 §
Ikraftträdande: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:39, bet. 2004/05:SoU12, rskr. 2004/05:165
Rubrik: Lag (2005:127) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2005:183
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 12 kap 1 §; ny 14 kap 11 §
Ikraftträdande: 2005-05-15
Förarbeten: Prop. 2004/05:65, bet. 2004/05:MJU11, rskr. 2004/05:193, EUTL41/2003 s26
Rubrik: Lag (2005:183) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Celexnr: 303L0004

Ändring 2005:341
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.; ny 7 kap 47 §
Ikraftträdande: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:84, bet. 2004/05:SoU17, rskr. 2004/05:241
Rubrik: Lag (2005:341) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2005:483
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 kap 21 §
Ikraftträdande: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:147, bet. 2004/05:AU7, rskr. 2004/05:267
Rubrik: Lag (2005:483) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2005:485
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap 4 §, 5 kap 1 §, 8 kap 5 §
Ikraftträdande: 2005-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:142 och 2004/05:144, bet. 2004/05:JuU33, rskr. 2004/05:275
Rubrik: Lag (2005:485) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005. Äldre bestämmelser gäller alltjämt i fråga om uppgifter som hänför sig till verksamhet som rör övervakning enligt insiderstrafflagen (2000:1086).


Ändring 2005:657
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap 19 §
Ikraftträdande: 2005-10-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:119, bet. 2004/05:JuU27, rskr. 2004/05:290
Rubrik: Lag (2005:657) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2005:699
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 12 kap 3 §, 15 kap 7 §, 16 kap 1 §; ny 7 kap 48 §
Förarbeten: Prop. 2004/05:131, bet. 2004/05:JuU29, rskr. 2004/05:307
Rubrik: Lag (2005:699) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2005:788
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap 1 §, 9 kap 1, 17 §§
Ikraftträdande: 2005-12-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:164, bet. 2005/06:SkU3, rskr. 2005/06:12
Rubrik: Lag (2005:788) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2005:838
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 16 kap 1 §; ny 7 kap 49 §
Ikraftträdande: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:163, bet. 2005/06:KU9, rskr. 2005/06:33
Rubrik: Lag (2005:838) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2005:839
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 16 kap 1 § i 2005:699
Förarbeten: Prop. 2004/05:163, bet. 2005/06:KU9, rskr. 2005/06:33
Rubrik: Lag (2005:839) om ändring i lagen (2005:699) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2005:977
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap 21 §
Ikraftträdande: 2006-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:176, bet. 2005/06:JuU2, rskr. 2005/06:21
Rubrik: Lag (2005:977) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för beslut som har fattats före ikraftträdandet.


Ändring 2005:1145
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil., ikrafttr.- och övergångsbest. i 2005:341
Ikraftträdande: 2006-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:3, bet. 2005/06:KrU5, rskr. 2005/06:98
Rubrik: Lag (2005:1145) om ändring i lagen (2005:341) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006 och skall i fråga om Stiftelsen Svenska Filminstitutet tillämpas på handlingar som från den tidpunkten inkommer till eller upprättas hos institutet.


Ändring 2006:17
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap 1 §
Ikraftträdande: 2006-02-07 överg.best.
Förarbeten: Bet. 2005/06:KU22, rskr. 2005/06:138
Rubrik: Lag (2006:17) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 7 februari 2006. Äldre bestämmelser från tiden före den 1 juli 2005 gäller alltjämt i fråga om uppgifter som hänför sig till verksamhet som rör övervakning enligt insiderstrafflagen (2000:1086).


Ändring 2006:49
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap 23 §
Ikraftträdande: 2006-11-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:35, bet. 2005/06:JuU8, rskr. 2005/06:145
Rubrik: Lag (2006:49) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2006:68
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 kap 20, 21 §§
Ikraftträdande: 2006-04-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:38, bet. 2005/06:UbU4, rskr. 2005/06:149
Rubrik: Lag (2006:68) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2006:267
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap 2 §
Ikraftträdande: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:51, bet. 2005/06:FöU3, rskr. 2005/06:170
Rubrik: Lag (2006:267) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2006:341
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap 2 § i 2006:267
Förarbeten: Prop. 2005/06:76, bet. 2005/06:MJU21, rskr. 2005/06:212
Rubrik: Lag (2006:341) om ändring i lagen (2006:267) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2006:353
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap 1 §
Ikraftträdande: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:64, bet. 2005/06:SoU16, rskr. 2005/06:219
Rubrik: Lag (2006:353) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2006:388
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap 5 §
Ikraftträdande: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:113, bet. 2005/06:JuU29, rskr. 2005/06:225
Rubrik: Lag (2006:388) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2006:422
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 kap 1, 2 §§
Ikraftträdande: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:89, bet. 2005/06:SkU25, rskr. 2005/06:205, EUTL196/2003 s7
Rubrik: Lag (2006:422) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Celexnr: 303R1383

Ändring 2006:445
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 9 kap 31 §
Ikraftträdande: 2006-09-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:129, bet. 2005/06:SfU14, rskr. 2005/06:280
Rubrik: Lag (2006:445) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2006:452
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 8 kap 5 §
Ikraftträdande: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:140, bet. 2005/06:LU29, rskr. 2005/06:276, EUTL142/2004 s12
Rubrik: Lag (2006:452) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Celexnr: 304L0025

Ändring 2006:461
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 kap 15 §
Ikraftträdande: 2006-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:99, bet. 2005/06:LU27, rskr. 2005/06:309
Rubrik: Lag (2006:461) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.
2. Den äldre lydelsen av 9 kap. 15 § tillämpas i fråga om mål som anhängiggjorts vid domstol före ikraftträdandet.


Ändring 2006:514
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nya 5 kap 9 §, 7 kap 50 §
Ikraftträdande: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:138, bet. 2005/06:JuU36, rskr. 2005/06:297
Rubrik: Lag (2006:514) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2006:577
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 kap 2 §
Ikraftträdande: 2007-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:169, bet. 2005/06:SkU29, rskr. 2005/06:349
Rubrik: Lag (2006:577) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2006:630
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap 14 §, 8 kap 23 §
Ikraftträdande: 2006-09-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:133, bet. 2005/06:FöU9, rskr. 2005/06:295
Rubrik: Lag (2006:630) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2006:697
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap 1 §, 7 kap 35 §, 8 kap 19, §, 9 kap 17, 19 §§
Ikraftträdande: 2006-07-01 överg. best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Rubrik: Lag (2006:697) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter i sådana ärenden där handlingar omhändertagits för arkivering före denna tidpunkt.


Ändring 2006:748
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap 35 §
Ikraftträdande: 2007-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Rubrik: Lag (2006:748) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2006:801
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 1 kap 9 a §
Ikraftträdande: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:162, bet. 2005/06:KU36, rskr. 2005/06:340
Rubrik: Lag (2006:801) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2006:854
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nuvarande 7 kap 1 §, betecknas 7 kap 1 c §; ändr. 7 kap 2, 3, 6, 9, 36 §§, 12 kap 1 §, 13 kap 6 §, 14 kap 2, 3, 10 §§; nya 7 kap 1, 1 a, 1 b §§
Ikraftträdande: 2006-10-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:161, bet. 2005/06:KU35, rskr. 2005/06:336
Rubrik: Lag (2006:854) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2006:855
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 7 kap 51 §
Ikraftträdande: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:156, bet. 2005/06:KU35, rskr. 2005/06:336
Rubrik: Lag (2006:855) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2006:856
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 16 kap 1 § i 2005:839, ikrafttr.- och övergångsbest. till 2005:699
Ikraftträdande: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:138, 156 och 161, bet. 2005/06:KU35, rskr. 2005/06:336
Rubrik: Lag (2006:856) om ändring i lagen (2005:839) om ändring i lagen (2005:699) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2006:857
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 16 kap 1 §
Ikraftträdande: 2006-09-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:129 och 133, bet. 2005/06:KU35, rskr. 2005/06:336
Rubrik: Lag (2006:857) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2006:858
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 16 kap 1 §
Ikraftträdande: 2006-10-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:149 och 161, bet. 2005/06:KU35, rskr. 2005/06:336
Rubrik: Lag (2006:858) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2006:941
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 5 kap 10 §
Ikraftträdande: 2006-10-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:149, bet. 2005/06:JuU31, rskr. 2005/06:298
Rubrik: Lag (2006:941) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2006:1214
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap 2 §
Ikraftträdande: 2007-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:212, bet. 2006/07:FöU2, rskr. 2006/07:2
Rubrik: Lag (2006:1214) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2006:1450
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 kap 5 §
Ikraftträdande: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:17, bet. 2006/07:UbU2, rskr. 2006/07:53
Rubrik: Lag (2006:1450) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i ärende om rekryteringsbidrag enligt den upphävda lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande.


Ändring 2007:145
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 16 kap 1 §
Ikraftträdande: 2007-05-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:41, bet. 2006/07:FiU15, rskr. 2006/07:130
Rubrik: Lag (2007:145) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2007:243
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 14 kap 2 §
Ikraftträdande: 2007-07-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:78, bet. 2006/07:SoU12, rskr. 2006/07:153
Rubrik: Lag (2007:243) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2007:325
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 16 kap 1 §
Ikraftträdande: 2008-01-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:99, bet. 2006/07:SkU17, rskr. 2006/07:178
Rubrik: Lag (2007:325) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2007:342
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 kap 23 §
Ikraftträdande: 2007-07-01
Förarbeten: Framst. 2006/07:RR1, bet. 2006/07:KU21, rskr. 2006/07:172
Rubrik: Lag (2007:342) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2007:474
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 8 kap 30 §
Ikraftträdande: 2007-07-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:91, bet. 2006/07:UbU16, rskr. 2006/07:164
Rubrik: Lag (2007:474) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2007:494
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nya 4 kap 6 §, 7 kap 52 §
Ikraftträdande: 2007-07-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:110, bet. 2006/07:TU13, rskr. 2006/07:199, EUTL167/2003 s23, EUTL143/2004 s76
Rubrik: Lag (2007:494) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Celexnr: 303L0042, 304L0036

Ändring 2007:531
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 8 kap 5 §
Ikraftträdande: 2007-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211
Rubrik: Lag (2007:531) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2007.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter i ärende hos statlig myndighet om innehav av aktier eller andelar i auktoriserad marknadsplats.


Ändring 2007:593
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 kap 2 §, 14 kap 10 §
Ikraftträdande: 2008-01-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:99, 2006/07:105, bet. 2006/07:SkU18, rskr. 2006/07:182, EUTL196/2003 s7
Rubrik: Lag (2007:593) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Celexnr: 303R1383

Ändring 2007:608
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap 4 §
Ikraftträdande: 2008-01-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:108, bet. 2006/07:SoU14, rskr. 2006/07:213
Rubrik: Lag (2007:608) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2007:628
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap 14 §
Ikraftträdande: 2007-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:100, bet. 2006/07:FiU21, rskr. 2006/07:222
Rubrik: Lag (2007:628) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007. För uppgifter i sådana ärenden och i sådan verksamhet där handlingarna omhändertagits för arkivering före denna tidpunkt gäller bestämmelsen i 7 kap. 14 § fjärde stycket i sin äldre lydelse.


Ändring 2007:645
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 5 kap 11 §
Ikraftträdande: 2007-07-15
Förarbeten: Bet. 2006/07:KU26, rskr. 2006/07:225
Rubrik: Lag (2007:645) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2007:665
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 9 kap 32 §
Ikraftträdande: 2007-10-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:63, bet. 2006/07:FöU10, rskr. 2006/07:226
Rubrik: Lag (2007:665) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2007:983
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 16 kap 1 §, rubr. till 11 kap; ny 11 kap 6 §
Ikraftträdande: 2008-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:178, 2006/07:133, bet. 2007/08:JuU3, rskr. 2007/08:11
Rubrik: Lag (2007:983) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2007:1096
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 8 kap 8 §
Ikraftträdande: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:128, bet. 2007/08:FiU7, rskr. 2007/08:31
Rubrik: Lag (2007:1096) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om uppgifter i ärenden enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling.


Ändring 2007:1127
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap 1 c §
Ikraftträdande: 2008-01-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:2, bet. 2007/08:SoU6, rskr. 2007/08:35
Rubrik: Lag (2007:1127) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2007:1210
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 16 kap 1 § i 2007:983
Förarbeten: Bet. 2007/08KU8, rskr. 2007/08:46
Rubrik: Lag (2007:1210) om ändring i lagen (2007:983) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2007:1211
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. i 2007:325 utgår
Förarbeten: Bet. 2007/08:KU8, rskr. 2007/08:46
Rubrik: Lag (2007:1211) om ändring i lagen (2007:325) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2007:1212
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 kap 4 §
Ikraftträdande: 2008-01-01
Förarbeten: Bet. 2007/08:KU8, rskr. 2007/08:46
Rubrik: Lag (2007:1212) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2007:1311
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap 4 §
Ikraftträdande: 2008-04-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:129, bet. 2007/08:SoU5, rskr. 2007/08:52
Rubrik: Lag (2007:1311) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2007:1339
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:1, utg.omr. 15, bet. 2007/08:UbU2, rskr. 2007/08:71
Rubrik: Lag (2007:1339) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för ärenden om bidrag vid korttidsstudier som har beslutats före ikraftträdandet.


Ändring 2007:1353
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap 11 §, ikrafttr. till 2007:645
Ikraftträdande: 2007-12-31
Förarbeten: Prop. 2007/08:38, bet. 2007/08:KU5, rskr. 2007/08:84
Rubrik: Lag (2007:1353) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2007:1354
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 5 kap 11 §
Ikraftträdande: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:38, bet. 2007/08:KU5, rskr. 2007/08:84
Rubrik: Lag (2007:1354) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2007:1432
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 8 kap 24 §
Ikraftträdande: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:1, bet. 2007/08:FiU2, rskr. 2007/08:113
Rubrik: Lag (2007:1432) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter i sådana ärenden där handlingar omhändertagits för arkivering före denna tidpunkt.


Ändring 2008:148
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap 7 §
Ikraftträdande: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:49, bet. 2007/08:SoU9, rskr. 2007/08:145
Rubrik: Lag (2008:148) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2008:214
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 kap 19 §, 14 kap 10 §
Ikraftträdande: 2008-06-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:116, bet. 2007/08:SkU30, rskr. 2007/08:165
Rubrik: Lag (2008:214) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2008:228
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap 36 §, 9 kap 21 §
Ikraftträdande: 2008-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:50, bet. 2007/08:UbU13, rskr. 2007/08:161
Rubrik: Lag (2008:228) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2008. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter i sådana ärenden och i sådan verksamhet där handlingarna omhändertagits för arkivering före denna tidpunkt.


Ändring 2008:314
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap 7 § i 2008:148
Förarbeten: Prop. 2007/08:93, bet. 2007/08:SfU10, rskr. 2007/08:201
Rubrik: Lag (2008:314) om ändring i lagen (2008:148) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2008:356
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap 1 c §, 9 kap 4 §, 14 kap 2 §
Ikraftträdande: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:53, 2007/08:126, bet. 2007/08:SoU16, rskr. 2007/08:206, 2007/08:207
Rubrik: Lag (2008:356) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2008:359
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 14 kap 2 §
Ikraftträdande: 2008-09-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:70, bet. 2007/08:SoU16, rskr. 2007/08:206, 2007/08:207
Rubrik: Lag (2008:359) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2008:411
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap 10 §, bil.
Ikraftträdande: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:118, bet. 2007/08:AU6, rskr. 2007/08:214
Rubrik: Lag (2008:411) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2008:545
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap 2 §
Ikraftträdande: 2008-09-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:134, bet. 2007/08:CU23, rskr. 2007/08:223
Rubrik: Lag (2008:545) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2008:570
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 kap 20, 21 §§
Ikraftträdande: 2009-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:95, bet. 2007/08:AU7, rskr. 2007/08:219
Rubrik: Lag (2008:570) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om uppgifter som hänför sig till sådana mål och ärenden samt sådan verksamhet som anges i 9 kap. 20 och 21 §§ i deras äldre lydelse.


Ändring 2008:593
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 kap 4, 5 §§, 8 kap 4, 17 §§, 9 kap 27 §
Ikraftträdande: 2008-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:135, bet. 2007/08:NU14, rskr. 2007/08:237
Rubrik: Lag (2008:593) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2008.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om uppgifter som hänför sig till mål och ärenden enligt konkurrenslagen (1993:20).


Ändring 2008:654
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 8 kap 26 §
Ikraftträdande: 2008-09-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:145, bet. 2007/08:SoU21, rskr. 2007/08:256
Rubrik: Lag (2008:654) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2008:815
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 8 kap 24 §, 16 kap 1 §
Ikraftträdande: 2008-10-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:61, bet. 2008/09:FiU16, rskr. 2008/09:17
Rubrik: Lag (2008:815) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2008:964
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 kap 2 §
Ikraftträdande: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:29, bet. 2008/09:SoU5, rskr. 2008/09:61
Rubrik: Lag (2008:964) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2008:967
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap 7 §, 9 kap 28 §; ny 13 kap 3 a §
Ikraftträdande: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:160, bet. 2008/09:KU2, rskr. 2008/09:28
Rubrik: Lag (2008:967) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2008:1058
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap 1 c §
Ikraftträdande: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:36, bet. 2008/09:SoU4, rskr. 2008/09:62
Rubrik: Lag (2008:1058) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2008:1076
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 8 kap 31 §
Ikraftträdande: 2009-03-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:17, bet. 2008/09:CU7, rskr. 2008/09:36
Rubrik: Lag (2008:1076) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2008:1298
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:52, bet. 2008/09:UU9, rskr. 2008/09:74
Rubrik: Lag (2008:1298) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändring 2008:1392
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap 18, 43, 52 §§
Ikraftträdande: 2009-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94
Rubrik: Lag (2008:1392) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter i sådana ärenden och i sådan verksamhet där handlingarna omhändertagits för arkivering före denna tidpunkt.

Ändring 2009:400
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph.
SFS 1980:100

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1980-03-20

Upphävandedatum:
2009-06-30

Senast ändrad:
2009-06-02

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2008:1392