Myndighet: Justitiedepartementet DOM, L5 och Å
Rubrik: Rättegångsbalk (1942:740)
Förarbeten: Rskr 1942:421
Uppslagsord: rättegångsbalken

Ändring 1947:616
Text: ändr. 2 kap 3 §, 4 kap 2, 6, 13 §§, 7 kap 1-8 §§, 10 kap 1 §, 11 kap 2 §, 12 kap 11 §, 33 kap 3, 9, 18, 26 §§, 49 kap 4 §, 51 kap 5 §, 54 kap 9, 17 §§, 55 kap 5 §

Ändring 1948:71
Text: ändr. 4 kap 1 §

Ändring 1948:401
Text: ändr. 7 kap 7 §

Ändring 1948:453
Text: ändr. 19 kap 1, 3, 4 §§, 20 kap 8 §, 24 kap 22 §, 31 kap 6 §, 47 kap 1 §

Ändring 1949:247
Text: ändr. 33 kap 4 §

Ändring 1952:137
Text: ändr. 6 kap 9 §

Ändring 1952:775
Text: ändr. 2 kap 3 §, 4 kap 3 §

Ändring 1953:352
Text: ändr. 43 kap 11 §, 46 kap 11 §

Ändring 1954:234
Text: ändr. 4 kap 5, 6 §§

Ändring 1954:432
Text: upph. 48 kap 5 §; ändr. 17 kap 5, 9 §§, 19 kap 1, 7 §§, 20 kap 15 §, 30 kap 7, 12 §§, 36 kap 5 §, 48 kap 1, 4 §§, 49 kap 4 §, 50 kap 21, 22 §§, 51 kap 22 §, 59 kap 5 §

Ändring 1955:56
Text: ändr. 6 kap 1 §, 30 kap 6 §

Ändring 1956:230
Text: ändr. 12 kap 2, 3 §§

Ändring 1956:587
Text: ändr. 1 kap 15 §, 30 kap 4, 7 §§, 43 kap 11 §, 45 kap 3 §, 46 kap 11 §, 50 kap 15 §, 51 kap 15 §

Ändring 1957:38
Text: ändr. 23 kap 3, 20 §§

Ändring 1957:299
Text: ändr. 19 kap 1, 2 §§

Ändring 1958:8
Text: ändr. 1 kap 11, 12 §§, 6 kap 1, 9 §§, 29 kap 1, 3, 4, 6 §§

Ändring 1958:465
Text: ändr. 1 kap 4, 5 §§

Ändring 1958:641
Text: ändr. 4 kap 12, 13 §§, 20 kap 13 §, 21 kap 1 §, 36 kap 3 §

Ändring 1959:257
Text: ändr. 4 kap 11 §, 23 kap 7 §, 59 kap 5 §

Ändring 1960:161
Text: ändr. 6 kap 2 §, 33 kap 12 §, 36 kap 5 §

Ändring 1960:685
Text: ändr. 20 kap 6 §

Ändring 1963:149
Text: ändr. 1 kap 15 §, 3 kap 2 §, 4 kap 6, 8 §§, 8 kap 4, 6-8 §§, 33 kap 24 §, 50 kap 4, 9 §§, 51 kap 4, 9 §§, 52 kap 3, 8 §§, 55 kap 4, 9 §§, 56 kap 4, 9, 14 §§

Ändring 1963:257
Text: ändr. 10 kap 17 § 6 p

Ändring 1964:166
Text: ändr. 1 kap 4, 5, 11, 12 §§, 5 kap 1 §, 6 kap 1 §, 9 kap 8, 9 §§, 20 kap 6-8 §§, 21 kap 2 §, 23 kap 7, 22 §§, 24 kap 1, 3, 7 §§, 25 kap 1 §, 27 kap 2, 3, 16 §§, 28 kap 1, 11, 12, 14 §§, 29 kap 2, 3, §§, 30 kap 6, 9 §§, 31 kap 1, 10 §§, 36 kap 5 §, 46 kap 15 §, 48 kap 1-3 §§, 51 kap 21, 25 §§, 53 kap 2 §, 54 kap 12 §, 58 kap 3 §

Ändring 1964:330
Text: ändr. 7 kap 7, 9 §§, 33 kap 24, 25 §§

Ändring 1964:646
Text: upph. 4 kap 3 §; ändr. 1 kap 10, 13, 17 §§, 4 kap 2 §

Ändring 1965:585
Text: ändr. 2 kap 2 §, 3 kap 3 §, 7 kap 4 §, 19 kap 9 §, 20 kap 10 §, 22 kap 8 §, 23 kap 22 §

Ändring 1966:61
Text: ändr. 36 kap 24 §

Ändring 1966:249
Text: ändr. 1 kap 4, 11 §§, 48 kap 1 §, 59 kap 6 §; nya 59 kap 7, 8 §§

Ändring 1966:296
Text: ändr. 20 kap 7 §

Ändring 1966:302
Text: ändr. 24 kap 22, 24 §§

Ändring 1967:943
Text: ändr. 20 kap 7 §

Ändring 1968:79
Text: ändr. 7 kap 8 §, 54 kap 9 §

Ändring 1968:193
Text: ändr. 5 kap 6, 8 §§, 7 kap 9 §, 36 kap 12 §, 48 kap; ny 59 kap 9 §

Ändring 1968:348
Text: ändr. 10 kap 10, 17 §§

Ändring 1968:495
Text: upph. 2 p övergångsbest. till 1965:585

Ändring 1969:101
Text: ändr. 30 kap 5-7, 10 §§; nya 30 kap 14 §, 45 kap 18 §

Ändring 1969:102
Text: ikrafttr. av 1969:101 såvitt avser 30 kap 5-7 §§

Ändring 1969:168
Text: ändr. 5 kap 2 §

Ändring 1969:244
Text: upph. 16 kap 7 §; ändr. 1 kap, 2 kap 2, 3 §§, 4 kap 2, 5, 6 §§, 6 kap 3 §, 10 kap 9, 17 §§, 16 kap 1, 3, 4 §§, 17 kap 9 §, 29 kap 3, 6 §§, 39 kap 4 §, 42 kap 20 §, 43 kap 11 §, 46 kap 11 §, 50 kap 15 §, 51 kap 15 §

Ändring 1969:414
Text: ikrafttr. av 1969:244 såvitt avser 39 kap 4 §

Ändring 1969:505
Text: ikrafttr. av 1968:193 såvitt avser 48 kap 11 §

Ändring 1969:511
Text: ikrafttr. av 1969:244 såvitt avser 1 kap 4 § 2 st, 6 kap 3 §, 29 kap 3 §

Ändring 1969:588
Text: ändr. 22 kap 2, 7 §§, 23 kap 3, 7, 18, 24 §§, 45 kap 4-6 §§

Ändring 1969:671
Text: ändr. 21 kap 10 §, 31 kap 1 §

Ändring 1969:680
Text: ändr. 36 kap 5 §

Ändring 1970:82
Text: ikrafttr. av 1969:101

Ändring 1970:391
Text: upph. övergångsbest. 3 p till 1969:244; ändr. övergångsbest. 7 p till 1969:244
Förarbeten: Prop. 1970:106, 1LU 43, rskr 264

Ändring 1970:429
Text: upph. 33 kap 9-27 §§; ändr. 32 kap 2 §, 33 kap 4-8 §§
Förarbeten: Prop. 1970:13, 1LU 17, rskr 101

Ändring 1970:1002
Text: ändr. 10 kap 10, 17 §§, 14 kap 5 §
Förarbeten: Prop. 1970:145, 3LU 81, rskr 444

Ändring 1971:218
Text: upph. 3 kap 7 §, 54 kap 12, 17-19 §§, 55 kap 2 §, 56 kap 2 §; ändr. 3 kap 6 §, 16 kap 3 §, 17 kap 5 §, 29 kap 3 §, 42 kap 8 §, 50 kap 21, 25 §§, 54 kap 10, 11, 13-15 §§, 55 kap 4, 12 §§, 56 kap 4, 14 §§, 59 kap 3 §
Förarbeten: Prop. 1971:45, JuU 7, rskr 163

Ändring 1971:240
Text: ändr. 20 kap 7 §; ny 21 kap 11 §
Förarbeten: Prop. 1971:100, JuU 11, rskr 166

Ändring 1971:317
Text: ändr. 18 kap 8 §
Förarbeten: Prop. 1971:105, JuU 12, rskr 203

Ändring 1971:480
Text: ändr. 10 kap 10 §
Förarbeten: Prop. 1971:12, LU 9, rskr 125

Ändring 1971:497
Text: ändr. 33 kap 5 §
Förarbeten: Prop. 1971:20, LU 11, rskr 126

Ändring 1971:875
Text: ändr. 4 kap 12, 13 §§, 20 kap 13 §, 21 kap 1 §, 36 kap 3 §
Förarbeten: Prop. 1971:143, LU 25, rskr 299

Ändring 1971:1060
Text: ändr. 2 kap 2 §
Förarbeten: Prop. 1971:151, CU 28, rskr 319

Ändring 1972:147
Text: ändr. 3 kap 4-6, 8 §§, 33 kap 7 §; ny 3 kap 7 §
Förarbeten: Prop. 1972:21, JuU 9, rskr 122

Ändring 1972:218
Text: ändr. 3 kap 3 §
Förarbeten: Prop. 1972:5, LU 10, rskr 192

Ändring 1972:430
Text: upph. 8 kap 5 §; ändr. 8 kap 2 §, 17 kap 14 §, 18 kap 13 §, 21 kap 5, 10 §§, 23 kap 13, 15, 19 §§, 30 kap 12 §, 31 kap 1, 2, 9, 11 §§, 33 kap 5 §, 49 kap 4, 7 §§
Förarbeten: Prop. 1972:4, JuU 12, rskr 205

Ändring 1973:45
Text: ändr. 45 kap 4 §
Förarbeten: Prop. 1972:146, JuU 1973:3, rskr 1973:23

Ändring 1973:240
Text: ändr. 4 kap 1, 12, 13 §§, 5 kap 7, 8 §§, 9 kap 5 §, 17 kap 9 §, 18 kap 8, 14 §§, 30 kap 7 §, 33 kap 1, 3 §§, 36 kap 3, 5 §§, 50 kap 3 §, 51 kap 3 §, 52 kap 2 §, 55 kap 3 §, 56 kap 3 §; ny 33 kap 9 §
Förarbeten: Prop. 1973:30, JuU 1973:17, rskr 1973:168

Ändring 1973:649
Text: ändr. 10 kap 9 §
Förarbeten: Prop. 1973:32, LU 1973:20, rskr 1973:256

Ändring 1974:239
Text: ändr. 5 kap 2 §, 20 kap 14 §
Förarbeten: Prop. 1974:44, LU 1974:12, rskr 1974:169

Ändring 1974:573
Text: ändr. 1 kap 1, 5, 10 §§, 2 kap 2, 4-7 §§, 3 kap 1-4, 6 §§, 4 kap 1, 2, 4 §§, 5 kap 6 §, 6 kap 1, 9, 10, 13 §§, 7 kap 1-4 §§, 8 kap 1 §, 12 kap 3, 10 §§, 17 kap 8 §, 18 kap 8 §, 19 kap 2 §, 20 kap 7, 10 §§, 21 kap 10 §, 22 kap 8 §, 23 kap 22, 24 §§, 28 kap 14 §, 30 kap 7, 14 §§, 31 kap 1 §, 36 kap 24, 25 §§, 40 kap 18 §, 45 kap 18 §, 48 kap 1, 4, 8, 9, 11, 14, 20 §§
Förarbeten: Prop. 1974:35, KU 1974:21, rskr 1974:160

Ändring 1974:574
Text: ändr. övergångsbest. till 1972:147
Förarbeten: Prop. 1974:35, KU 1974:21, rskr 1974:160

Ändring 1974:831
Text: ändr. 28 kap 13 §
Förarbeten: Prop. 1974:154, JuU 1974:37, rskr 1974:352

Ändring 1974:1067
Text: ändr. 27 kap 7 §
Förarbeten: Prop. 1974:124, JuU 1974:29, rskr 1974:298

Ändring 1975:240
Text: ändr. 5 kap 1 §
Förarbeten: Prop. 1975:19, JuU 1975:12, rskr 1975:90

Ändring 1975:403
Text: ny 27 kap 14 a §
Förarbeten: Prop. 1975:106, JuU 1975:23, rskr 1975:213

Ändring 1975:502
Text: upph. 1 kap 7, 10 §§, 2 kap 7 §; ändr. 1 kap 6 §
Förarbeten: Prop. 1974:149, JuU 1975:1, rskr 1975:1

Ändring 1975:589
Text: ändr. 5 kap 6 §
Förarbeten: Prop. 1975:26, InU 1975:6, rskr 1975:160

Ändring 1975:670
Text: ändr. 7 kap 4 §, 23 kap 22 §, 24 kap 1 §, 36 kap 5 §, 48 kap 5, 15 §§, 58 kap 1, 2 §§
Förarbeten: Prop. 1975:78, JuU 1975:22, rskr 1975:212

Ändring 1975:1288
Text: upph. 4 kap 7 §, 36 kap 12 §; ändr. 1 kap 3, 4 §§, 4 kap 5, 6, 8, 11 §§, 5 kap 7 §, 6 kap 2 §, 12 kap 3 §, 29 kap 1, 3, 6 §§, 36 kap 11, 13-15, 21 §§, 40 kap 9, 14 §§
Förarbeten: Prop. 1975/76:64, JuU 1975/76:18, rskr 1975/76:124

Ändring 1976:21
Text: ändr. 30 kap. 9 §
Förarbeten: Prop. 1975/76:3, JuU 1975/76:14, rskr 1975/76:22
Rubrik: Lag (1976:21) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1976:560
Text: ändr. 2 kap 4 §, 4 kap 5, 6, 8 §§, 29 kap 1, 3, 4, 7 §§, 30 kap 7 §; nya 2 kap 4 a §, 4 kap 7 §
Förarbeten: Prop. 1975/76:153, 1975/76:191, JuU 1975/76:44, JuU 1975/76:47, rskr 1975/76:396
Rubrik: Lag (1976:560) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1976:567
Text: upph. 30 kap 14 §, 45 kap 18 §; ändr. 17 kap 7, 8, 9 §§
Förarbeten: Prop. 1975/76:191, JuU 1975/76:47, rskr 1975/76:395
Rubrik: Lag (1976:567) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1976:602
Text: ändr. 7 kap 4 §
Förarbeten: Prop. 1975/76:105 (bil. 2), InU 1975/76:45, rskr 1975/76:404
Rubrik: Lag (1976:602) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1976:1137
Text: ändr. 45 kap 10, 15, 16 §§, 48 kap 4, 9, 10 §§
Förarbeten: Prop. 1975/76:148, JuU 1976/77:11, rskr 1976/77:90
Rubrik: Lag (1976:1137) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1977:943
Text: ändr. 8 kap 4 §
Förarbeten: Prop. 1977/78:2, JuU 1977/78:10, rskr 1977/78:21
Rubrik: Lag (1977:943) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1977:1020
Text: ändr. 36 kap 5, 8 §§, 37 kap 5 §, 49 kap 4 §
Förarbeten: Prop. 1977/78:62, KU 1977/78:20, rskr 1977/78:78
Rubrik: Lag (1977:1020) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1977:1145
Text: ändr. 10 kap 10 §
Förarbeten: Prop. 1977/78:67, JuU 1977/78:15, rskr 1977/78:106
Rubrik: Lag (1977:1145) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1978:102
Text: ikrafttr. av 1976:21
Rubrik: Förordning (1978:102) om ikraftträdande av lagen (1976:21) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1979:166
Text: upph. 4 p övergångsbest. till 1969:244; ändr. 1 kap 2 §
Förarbeten: Prop. 1978/79:86, JuU 1978/79:27, rskr 1978/79:216
Rubrik: Lag (1979:166) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1979:242
Text: ändr. 17 kap 14 §, 30 kap 12 §, 31 kap 1 §, 33 kap 5 §, 49 kap 4, 7 §§, 52 kap 1 §, 54 kap 8 §, 56 kap 1 §
Förarbeten: Prop. 1978/79:90, JuU 1978/79:30, rskr 1978/79:268
Rubrik: Lag (1979:242) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1979:289
Text: ändr. 5 kap 8 §, 6 kap 9 §, 21 kap 10 §
Förarbeten: Prop. 1978/79:132, JuU 1978/79:33, rskr 1978/79:289
Rubrik: Lag (1979:289) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1979:681
Text: ändr. 29 kap 2, 3 §§, 51 kap 25 §
Förarbeten: Prop. 1978/79:212, JuU 1978/79:38, rskr 1978/79:408
Rubrik: Lag (1979:681) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1979:927
Text: ändr. 36 kap 5 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:20, KU 1979/80:7, rskr 1979/80:4
Rubrik: Lag (1979:927) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1980:101
Text: ändr. 5 kap 1, 4, 5 §§, 8 kap 4, 7 §§, 23 kap 14 §, 36 kap 5 §, 38 kap 8 §, 39 kap 5 §; ny 38 kap 9 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:2, KU 1979/80:37, rskr 1979/80:179
Rubrik: Lag (1980:101) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1980:262
Text: ändr. 5 kap 9 §, 9 kap 5 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:87, JuU 1979/80:37, rskr 1979/80:283
Rubrik: Lag (1980:262) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1980:378
Text: ändr. 24 kap 21 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:96, AU 1979/80:27, rskr 1979/80:378
Rubrik: Lag (1980:378) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1981:22
Text: ändr. 51 kap 25 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:1, SoU 1980/81:15, rskr 1980/81:130
Rubrik: Lag (1981:22) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1981:214
Text: ändr. 21 kap 2 §, 27 kap 16 §, 29 kap 2, 3 §§, 51 kap 25 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:76, JuU 1980/81:25, rskr 1980/81:211
Rubrik: Lag (1981:214) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1981:228
Text: ändr. 51 kap 25 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:76, JuU 1980/81:25, rskr 1980/81:211
Rubrik: Lag (1981:228) om ändring i lagen (1981:22) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1981:510
Text: ändr. 36 kap 5, 8 §§, 49 kap 4 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:84, 1980/81:164, KU 1980/81:24, rskr 1980/81:363
Rubrik: Lag (1981:510) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1981:741
Text: ändr. 18 kap 8 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:10, NU 1980/81:30, rskr 1980/81:429
Rubrik: Lag (1981:741) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1981:828
Text: ändr. 8 kap 2 §, 9 kap 8 §, 10 kap 17 §, 12 kap 3 §, 15 kap, 16 kap 6 §, 17 kap 14 §, 25 kap 1, 3 §§, 26 kap, 27 kap 10 §, 30 kap 12 §, 33 kap 5 §, 38 kap 5 §, 50 kap 5, 8 §§, 52 kap 7 §, 55 kap 5, 8 §§
Förarbeten: Prop. 1980/81:84, LU 1980/81:24, rskr 1980/81:351
Rubrik: Lag (1981:828) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1981:1065
Text: ändr. 5 kap 9 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:114, JuU 1981/82:7, rskr 1981/82:34
Rubrik: Lag (1981:1065) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1981:1088
Text: ändr. 3 kap 6 §, 54 kap 13 §, 55 kap 4, 7, 11 §§, 56 kap 4, 7 §§; ny 54 kap 12 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:154, JuU 1981/82:10, rskr 1981/82:44
Rubrik: Lag (1981:1088) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1981:1093
Text: ändr. 6 kap 1 §, 30 kap 6 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:175, JuU 1981/82:6, rskr 1981/82:33
Rubrik: Lag (1981:1093) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1981:1285
Text: ändr. 20 kap 7 §; ny 20 kap 7 a §
Förarbeten: Prop. 1981/82:41, JuU 1981/82:21, rskr 1981/82:107
Rubrik: Lag (1981:1285) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1981:1289
Text: ändr. 21 kap 10 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:28, JuU 1981/82:19, rskr 1981/82:105
Rubrik: Lag (1981:1289) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1981:1294
Text: ändr. 23 kap 18, 21 §§, 24 kap 3, 5-9, 12, 14, 17, 22 §§, 25 kap 2, 5, 7 §§, 28 kap 13 §, 45 kap 14 §, 47 kap 9, 22 §§, 52 kap 1 §, 56 kap 1 §, rubr. till 25 kap
Förarbeten: Prop. 1980/81:201, JuU 1981/82:13, rskr 1981/82:54
Rubrik: Lag (1981:1294) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1981:1295
Text: ändr. 25 kap 1, 3 §§
Förarbeten: Prop. 1980/81:201, JuU 1981/82:13, rskr 1981/82:54
Rubrik: Lag (1981:1295) om ändring i lagen (1981:828) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1981:1312
Text: ändr. 7 kap 4 §, 20 kap 10 §, 22 kap 8 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:34, JuU 1981/82:17, rskr 1981/82:103
Rubrik: Lag (1981:1312) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1982:184
Text: ändr. 23 kap 1 §; ny 23 kap 4 a §
Förarbeten: Prop. 1981/82:41, JuU 1981/82:33, rskr 1981/82:160
Rubrik: Lag (1982:184) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1982:201
Text: ändr. 21 kap 3 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:57, JuU 1981/82:34, rskr 1981/82:181
Rubrik: Lag (1982:201) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1982:283
Text: ändr. 45 kap 15 §, 46 kap 15 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:105, JuU 1981/82:45, rskr 1981/82:273
Rubrik: Lag (1982:283) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1982:522
Text: ändr. 36 kap 5, 8 §§, 49 kap 4 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:164, KU 1981/82:31, rskr 1981/82:409
Rubrik: Lag (1982:522) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1982:1114
Text: ändr. 8 kap 7 §
Förarbeten: Prop. 1982/83:42, JuU 1982/83:12, rskr 1982/83:84
Rubrik: Lag (1982:1114) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1982:1123
Text: ändr. 1 kap 3 §, 2 kap 4 §, 6 kap 1 §, 9 kap 9 §, 18 kap 14 §, 30 kap 10 §, 48 kap 4, 17 §§; ny 48 kap 12 a §
Förarbeten: Prop. 1982/83:41, JuU 1982/83:11, rskr 1982/83:83
Rubrik: Lag (1982:1123) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1983:91
Text: ändr. 8 kap 6 §
Ikraftträdande: 1983-04-01
Förarbeten: Prop. 1982/83:42, KU 1982/83:18, rskr 1982/83:135
Rubrik: Lag (1983:91) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1983:154
Text: ändr. 31 kap 1 §
Ikraftträdande: 1983-05-01
Förarbeten: Prop. 1982/83:61, JuU 1982/83:19, rskr 1982/83:172
Rubrik: Lag (1983:154) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1983:370
Text: upph. 29 kap 7 §; ändr. 1 kap 3, 4 §§, 2 kap 4 a §, 4 kap 5, 14 §§, 29 kap 1, 3, 4, 6 §§, 49 kap 7 §
Ikraftträdande: 1983-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1982/83:126, JuU 1982/83:32, rskr 1982/83:314
Rubrik: Lag (1983:370) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1983:497
Text: ändr. 36 kap 5, 8 §§, 49 kap 4 §
Ikraftträdande: 1983-07-01
Förarbeten: Prop. 1982/83:137, KU 1982/83:34, rskr 1982/83:333
Rubrik: Lag (1983:497) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1983:920
Text: ändr. 21 kap 3, 6, 10 §§, 23 kap 5 §, 31 kap 1, 2, 11 §§; ny 21 kap 3 a §
Ikraftträdande: 1984-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1983/84:23, JuU 1983/84:7, rskr 1983/84:50
Rubrik: Lag (1983:920) om ändring i rättegångsbalken
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984. I fråga om offentliga försvarare som har förordnats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.


Ändring 1983:999
Text: upph. 7 kap 7 §; ändr. 7 kap 5 §
Ikraftträdande: 1985-07-01
Förarbeten: Prop. 1982/83:158, JuU 1983/84:6, rskr 1983/84:35
Rubrik: Lag (1983:999) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1984:131
Text: ändr. 1 kap 3 §, 2 kap 4 §, 5 kap 8 §, 9 kap 7 §, 36 kap 1 §, 42 kap 4, 5 §§, 47 kap 4, 5 §§, 50 kap 7, 8, 20, 21 §§, 51 kap 7, 8, 14, 19-21 §§, 52 kap 1, 6 §§, 55 kap 7, 12 §§, 56 kap 7 §, rubr. till 9 kap; nya 9 kap 10 §, 42 kap 8 a §
Ikraftträdande: 1984-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1983/84:78, JuU 1983/84:15, rskr 1983/84:152
Rubrik: Lag (1984:131) om ändring i rättegångsbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1984.
2. Äldre bestämmelser om tingsrätternas domförhet gäller alltjämt vid huvudförhandlingar som har påbörjats före ikraftträdandet samt vid överläggningar och omröstningar i anslutning till sådana huvudförhandlingar.
3. Äldre bestämmelser om hovrätternas domförhet gäller alltjämt i mål där den slutliga handläggningen har påbörjats före ikraftträdandet.
4. Äldre bestämmelser om avvisning av ofullständiga stämningsansökningar samt vade-, revisions- och besvärsinlagor gäller alltjämt i fråga om ansökningar och inlagor som har kommit in till rätten före ikraftträdandet.
5. Äldre bestämmelser om rätt till återupptagande av ett tvistemål eller ett brottmål i en hovrätt efter det att hovrätten förklarat vadetalan i målet förfallen gäller alltjämt, om vadetalan har förklarats förfallen före ikraftträdandet.
6. Äldre bestämmelser om tid för anförande av besvär över en underrätts beslut gäller alltjämt beträffande beslut som inte har meddelats vid sammanträde för förhandling men i fråga om vilka tiden för meddelandet har tillkännagivits före ikraftträdandet.


Ändring 1984:388
Text: ändr. 7 kap 9 §, 28 kap 2 §
Ikraftträdande: 1984-10-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:111, JuU 1983/84:27, rskr 1983/84:331
Rubrik: Lag (1984:388) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1984:400
Text: ny 20 kap 15 a §
Ikraftträdande: 1984-07-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:105, JuU 1983/84:25, rskr 1983/84:332
Rubrik: Lag (1984:400) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1984:722
Text: ikrafttr. av 1984:388
Ikraftträdande: 1984-10-01
Rubrik: Förordning (1984:722) om ikraftträdande av lagen (1984:388) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1984:955
Text: ändr. 23 kap 9 §
Ikraftträdande: 1985-01-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:187, JuU 1984/85:6, rskr 1984/85:37
Rubrik: Lag (1984:955) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1985:13
Text: ändr. 20 kap 7 §, 23 kap 4 a §; ny 20 kap 7 b §
Ikraftträdande: 1985-04-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:3, JuU 1984/85:10, rskr 1984/85:72
Rubrik: Lag (1985:13) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1985:267
Text: ändr. 28 kap 2, 4, 5 §§, 33 kap 1 §; nya 33 kap 10-12 §§
Ikraftträdande: 1985-07-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:109, JuU 1984/85:23, rskr 1984/85:216
Rubrik: Lag (1985:267) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1985:355
Text: ändr. 8 kap 2 §
Ikraftträdande: 1985-07-01
Förarbeten: Prop. 1985/85:90, NU 1984/85:19, rskr 1984/85:243
Rubrik: Lag (1985:355) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1985:374
Text: ändr. 36 kap 5 §
Ikraftträdande: 1985-07-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:167, KU 1984/85:33, rskr 1984/85:294
Rubrik: Lag (1985:374) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1985:415
Text: nuvarande 2 kap 4 a § betecknas 2 kap 4 b §; ändr. 1 kap 8 §, 49 kap 4 §; nya 1 kap 7 §, 2 kap 4 a §, 4 kap 10 a §
Ikraftträdande: 1985-07-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:178, JuU 1984/85:39, rskr 1984/85:360
Rubrik: Lag (1985:415) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1985:657
Text: ändr. 36 kap 5 §
Ikraftträdande: 1985-08-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:133, KU 1984/85:29, rskr 1984/85:396
Rubrik: Lag (1985:657) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1985:934
Text: ändr. 3 kap 8 §, 4 kap 2 §
Ikraftträdande: 1986-01-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:215, JuU 1985/86:1, rskr 1985/86:17
Rubrik: Lag (1985:934) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1985:1058
Text: ändr. 36 kap 5 §
Ikraftträdande: 1986-01-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:208, KU 1985/86:7, rskr 1985/86:74
Rubrik: Lag (1985:1058) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1986:120
Text: ändr. 1 kap 3 §, 2 kap 4 §, 26 kap 1 §, 48 kap 5 §
Ikraftträdande: 1986-07-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:23, JuU 1985/86:13, rskr 1985/86:110
Rubrik: Lag (1986:120) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1986:649
Text: ändr. 2 kap 2 §, 24 kap 22 §, 48 kap 5, 15 §§
Ikraftträdande: 1987-06-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:9, JuU 1985/86:24, rskr 1985/86:213
Rubrik: Lag (1986:649) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1986:1010
Text: ändr. 27 kap 7 §
Ikraftträdande: 1987-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:6, JuU 1986/87:7, rskr 1986/87:43
Rubrik: Lag (1986:1010) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1987:328
Text: ändr. 18 kap 8 §
Ikraftträdande: 1987-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:72, LU 1986/87:23, rskr 1986/87:270
Rubrik: Lag (1987:328) om ändring i rättegångsbalken
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987. Lagen gäller dock ej i fall då ränta har börjat löpa före ikraftträdandet.


Ändring 1987:448
Text: ändr. 42 kap 3, 4 §§, 47 kap 3, 4 §§
Ikraftträdande: 1987-07-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:26, JuU 1986/87:13, rskr 1986/87:89
Rubrik: Lag (1987:448) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1987:681
Text: ändr. 2 kap 2 §
Ikraftträdande: 1988-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:90, LU 1986/87:32, rskr 1986/87:320
Rubrik: Lag (1987:681) om ändring i rättegångsbalken
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988. Den äldre lydelsen gäller fortfarande i fråga om ansvar eller enskilt anspråk på grund av brott som en konkursdomare har begått i utövningen av tjänsten.


Ändring 1987:747
Text: upph. 20 kap 15 a §, 37 kap 4, 5 §§, 39 kap 3 §, 40 kap 13, 15 §§, 42 kap 8 a §; ändr. 1 kap 9 §, 2 kap 4 §, 6 kap 6, 9 §§, 9 kap 5, 8, 9 §§, 10 kap 20 §, 11 kap 5 §, 12 kap 6, 14 §§, 13 kap 3 §, 14 kap 3-5, 7 §§, 16 kap 3 §, 17 kap 2 §, 18 kap 14 §, 19 kap 7 §, 20 kap 15 §, 21 kap 2 §, 23 kap 18, 24 §§, 30 kap 2 §, 32 kap 6, 7 §§, 33 kap 9 §, 35 kap 13, 14 §§, 36 kap 1, 7, 16-20, 22, 23 §§, 37 kap 1-3 §§, 38 kap 6 §, 39 kap 2 §, 40 kap 11, 16 §§, 42 kap 1, 2, 6-18, 20, 21 §§, 43 kap 3-5, 8, 10, 11, 13 §§, 44 kap 10 §, 45 kap 7, 10, 13 §§, 46 kap 3-8, 11, 13, 15 §§, 47 kap 2, 6-12, 19, 20, 22, 23 §§, 49 kap 3 §, 50 kap 1, 2, 4, 15 §§, 51 kap 15 §, 52 kap 10 § 54 kap 8 §, rubr.till 37, 42, 44 kap; nya 1 kap 3 a §, 10 kap 8 a §, 14 kap 7 a §, 18 kap 8 a §, 43 kap 14 §, 44 kap 7 a §, 46 kap 17 §, 49 kap 12-15 §§, 50 kap 10 a §, 52 kap 9 a §
Ikraftträdande: 1988-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:89, JuU 1986/87:31, rskr 1986/87:278
Rubrik: Lag (1987:747) om ändring i rättegångsbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.
2. Genom lagen upphävs lagen (1974:8) om rättegången i tvistemål om mindre värden. Den lagen gäller dock fortfarande i mål där ansökan om stämning kommit in till rätten före ikraftträdandet eller där rätten, om talan väckts genom ansökan om lagsökning, betalningsföreläggande eller handräckning eller som enskilt anspråk i brottmål, före ikraftträdandet beslutat att tvisten skall handläggas som tvistemål.
3. Bestämmelserna i 36 kap. 1 § tredje stycket 3 i deras äldre lydelse gäller fortfarande beträffande den som av militär befattningshavare ålagts disciplinstraff.
4. Äldre bestämmelser om vadeanmälan gäller fortfarande i fråga om domar som meddelats före ikraftträdandet.
5. Förekommer i lag eller annan författning någon hänvisning till en föreskrift som har ersatts genom en bestämmelse i denna lag, tillämpas i stället den bestämmelsen.


Ändring 1987:792
Text: ändr. 10 kap 9 §
Ikraftträdande: 1988-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:86, LU 1986/87:26, rskr 1986/87:247
Rubrik: Lag (1987:792) om ändring i rättegångsbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.
2. Beträffande tvist om bodelning skall äldre bestämmelser fortfarande tillämpas om talan om äktenskapsskillnad har väckts före ikraftträdandet, en av makarna har avlidit före ikraftträdandet eller tvisten gäller bodelning med anledning av boskillnad.


Ändring 1987:1097
Text: ändr. 17 kap 9 §, 30 kap 7 §
Ikraftträdande: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:7, JuU 1987/88:8, rskr 1987/88:34
Rubrik: Lag (1987:1097) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1987:1211
Text: ändr. 19 kap 12 §, 24 kap, 25 kap 1 §, 51 kap 8, 13 §§, 52 kap 10 §, 54 kap 5 §, 55 kap 15 §
Ikraftträdande: 1988-04-12 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:112, JuU 1987/88:7, rskr 1987/88:30
Rubrik: Lag (1987:1211) om ändring i rättegångsbalken
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Är någon vid lagens ikraftträdande berövad friheten genom gripande, anhållande eller häktning, får häktningsframställning enligt 24 kap. 12 § göras samt häktningsförhandling enligt 13 och 17 §§ samma kapitel hållas den dag lagen träder i kraft eller följande dag, om äldre rätt medger att så sker.


Ändring 1987:1345
Text: ändr. 58 kap 2, 3 §§
Ikraftträdande: 1988-02-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:23, JuU 1987/88:15, rskr 1987/88:85
Rubrik: Lag (1987:1345) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1988:6
Text: ändr. 22 kap 2, 5 §§, 35 kap 5 §
Ikraftträdande: 1988-02-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:1, JuU 1987/88:14, rskr 1987/88:81
Rubrik: Lag (1988:6) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1988:27
Text: ikrafttr. av 1987:1211
Ikraftträdande: 1988-04-12
Rubrik: Förordning (1988:27) om ikraftträdande av lagen (1987:1211) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1988:167
Text: ändr. 8 kap 2, 7 §§
Ikraftträdande: 1988-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1987/88:26, JuU 1987/88:18, rskr 1987/88:192
Rubrik: Lag (1988:167) om ändring i rättegångsbalken
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 juli 1988. Bestämmelsen i 7 § om straffavgift tillämpas dock inte i fråga om förhållande som hänför sig till tiden före den 1 januari 1983.


Ändring 1988:214
Text: ny 21 kap 10 a §
Ikraftträdande: 1988-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:73, JuU 1987/88:21, rskr 1987/88:193
Rubrik: Lag (1988:214) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1988:257
Text: ändr. 36 kap 5 §
Ikraftträdande: 1988-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:89, JuU 1987/88:35, rskr 1987/88:238
Rubrik: Lag (1988:257) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1988:610
Text: ändr. 20 kap 15 §, 23 kap 5, 10, 11 §§, 49 kap 7 §
Ikraftträdande: 1988-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:107, JuU 1987/88:33, rskr 1987/88:318
Rubrik: Lag (1988:610) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1988:616
Text: ändr. 4 kap 5-8 §§
Ikraftträdande: 1989-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1987/88:138, JuU 1987/88:38, rskr 1987/88:360
Rubrik: Lag (1988:616) om ändring i rättegångsbalken
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989. Löpande tjänstgöringstider för nämndemän upphör vid utgången av år 1988. Nyval av nämndemän för tiden från och med år 1989 skall med tillämpning av de nya bestämmelserna äga rum under år 1988. Valen förrättas av de kommunfullmäktige och landsting som nyvalts under detta år.


Ändring 1988:820
Text: ändr. 48 kap 4 §
Ikraftträdande: 1988-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:135, JuU 1987/88:36, rskr 1987/88:403
Rubrik: Lag (1988:820) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1988:943
Text: ändr. 20 kap 7 §, 51 kap 25 §
Ikraftträdande: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:120, JuU 1987/88:45, rskr 1987/88:404
Rubrik: Lag (1988:943) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1988:1260
Text: ändr. 4 kap 1, 10 a, 13 §§, 8 kap 2 §, 10 kap 7 §, 12 kap 2 §, 20 kap 14 §
Ikraftträdande: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:124, 1988/89:LU9, rskr 1988/89:10
Rubrik: Lag (1988:1260) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1988:1328
Text: ändr. 4 kap 6 § i 1988:616
Ikraftträdande: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:124, 1988/89:LU9, rskr 1988/89:10
Rubrik: Lag (1988:1328) om ändring i lagen (1988:616) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1988:1369
Text: ändr. 29 kap 2-4 §§
Ikraftträdande: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:2, 1988/89:JuU4, rskr 1988/89:24
Rubrik: Lag (1988:1369) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1988:1370
Text: ändr. 51 kap 25 § i 1988:943
Ikraftträdande: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:2, 1988/89:JuU4, rskr 1988/89:24
Rubrik: Lag (1988:1370) om ändring i lagen (1988:943) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1988:1451
Text: ändr. 58 kap 4, 6-8, 12 §§, 59 kap 2 §; nya 58 kap 10 a, 13, 14 §§, 59 kap 4 a §
Ikraftträdande: 1989-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1987/88:58, 1988/89:JuU7, rskr 1988/89:33
Rubrik: Lag (1988:1451) om ändring i rättegångsbalken
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989. Har ansökan om resning eller återställande av försutten tid gjorts före ikraftträdandet, tillämpas äldre bestämmelser. Detsamma gäller i fall då besvär över domvilla har anförts före ikraftträdandet.


Ändring 1989:113
Text: ändr. 56 kap 14 §
Ikraftträdande: 1989-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1988/89:66, 1988/89:KU26, rskr 1988/89:134
Rubrik: Lag (1989:113) om ändring i rättegångsbalken
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989. I fråga om beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller dock äldre föreskrifter.


Ändring 1989:352
Text: ändr. 3 kap 5, 6 §§, 49 kap 1 §, 54 kap 1, 9, 11, 13 §§, 55 kap 12 §, 56 kap 12 §, rubr. till 56 kap; nya 42 kap 17 a §, 54 kap 2 a, 11 a §§, 55 kap 12 a §, 56 kap 15-17 §§
Ikraftträdande: 1989-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1988/89:78, 1988/89:JuU20, rskr 1988/89:260
Rubrik: Lag (1989:352) om ändring i rättegångsbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989.
2. Bestämmelserna i 54 kap. 2 a och 11 a §§ tillämpas inte på avgöranden av hovrätt som meddelats före ikraftträdandet.
3. Bestämmelserna i 54 kap. 9 och 11 §§ i deras äldre lydelse gäller fortfarande vid fullföljd av talan mot avgöranden av hovrätt som meddelats före ikraftträdandet.
4. Bestämmelserna i 49 kap. 1 § och 54 kap. 1 § i deras äldre lydelse gäller fortfarande i fråga om sådan utfästelse att inte fullfölja talan som gjorts före ikraftträdandet.


Ändring 1989:650
Text: upph. 27 kap 16 §; ändr. 24 kap 1, 3 §§, 25 kap 1 §, 26 kap 1 §, 27 kap 1, 7 §§, 28 kap 13 §, 51 kap 13 §, rubr. till 27 kap; nya 27 kap 18-24 §§, 28 kap 3 a §
Ikraftträdande: 1989-09-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:124, 1988/89:JuU25, rskr 1988/89:313
Rubrik: Lag (1989:650) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1989:656
Text: ändr. 1 kap 3, 3 a, 8 §§, 2 kap 4 §, 10 kap 8 a §, 12 kap 9 §, 18 kap 8 a §, 35 kap 13 §, 47 kap 3, 4 §§, 49 kap 1, 9, 12, 14 §§, 50 kap 10, 12, 25, 26, 28 §§, 51 kap 10, 12, 26, 28 §§, 54 kap 1 §, 55 kap 15 §, 59 kap 1, 2 §§; nya 1 kap 3 b, 3 c, 3 d §§, 51 kap 23 a §
Ikraftträdande: 1989-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1988/89:95, 1988/89:JuU23, rskr 1988/89:288
Rubrik: Lag (1989:656) om ändring i rättegångsbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 september 1989.
2. Äldre föreskrifter om rättens sammansättning gäller alltjämt vid huvudförhandlingar som har påbörjats före ikraftträdandet.
3. Äldre föreskrifter i 50 kap. 25 § tredje stycket gäller alltjämt när det överklagade avgörandet har meddelats före ikraftträdandet.


Ändring 1990:319
Text: ändr. 5 kap 1 §
Ikraftträdande: 1990-07-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:14, 1989/90:SkU17, rskr 1989/90:216
Rubrik: Lag (1990:319) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1990:443
Text: upph. 1 kap 7 §; ändr. 1 kap 8 §, 17 kap 5, 15 §§, 23 kap 14 §, 28 kap 4, 5 §§, 30 kap 13 §, 31 kap 1-6, 10, 11 §§, 48 kap 12 a §, 49 kap 12 §, 50 kap 3 §, 51 kap 3 §, 52 kap 1, 2 §, 55 kap 3, 12 a §, 56 kap 3 §; nya 18 kap 16 §, 49 kap 1 a §, 54 kap 1 a §
Ikraftträdande: 1990-07-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:71, 1989/90:JuU32, rskr 1989/90:292
Rubrik: Lag (1990:443) om ändring i rättegångsbalken
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990. Äldre bestämmelser gäller dock1. i fråga om fullföljd av talan mot särskild dom enligt 17 kap. 5 § som har meddelats före ikraftträdandet,
2. i fråga om tid för besvär över beslut som meddelats före ikraftträdandet,
3. i fråga om lägre rätts skyldighet att pröva om talan mot avgörande som meddelats före ikraftträdandet fullföljts på föreskrivet sätt.
Har i mål som avses i 1 kap. 7 § äldre lydelsen talan före ikraftträdandet väckts vid viss tingsrätt som sägs där, behåller tingsrätten sin behörighet att handlägga målet.


Ändring 1990:747
Text: ändr. 44 kap 10 §; nya 18 kap 3 a §, 44 kap 7 b §
Ikraftträdande: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:85, 1989/90:JuU31, rskr 1989/90:311
Rubrik: Lag (1990:747) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1990:1128
Text: ändr. 10 kap 10 §
Ikraftträdande: 1991-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:32, 1990/91:JuU7, rskr 1990/91:62
Rubrik: Lag (1990:1128) om ändring i rättegångsbalken
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i mål1. där talan väckts vid fastighetsdomstol före ikraftträdandet,
2. som efter återvinning överlämnats till fastighetsdomstol före ikraftträdandet, eller
3. som enligt lagsökningslagen (1946:808) hänskjutits till rättegång vid fastighetsdomstol före ikraftträdandet.


Ändring 1990:1411
Text: ändr. 33 kap 2 §
Ikraftträdande: 1991-02-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:11, 1990/91:JuU8, rskr 1990/91:90
Rubrik: Lag (1990:1411) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1991:241
Text: ändr. 9 kap 1, 2, 3, 5, 6 §§, 48 kap 4 §
Ikraftträdande: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:68, 1990/91:JuU10, rskr 1990/91:155
Rubrik: Lag (1991:241) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1991:362
Text: ikrafttr. av 1990:747
Rubrik: Förordning (1991:362) om ikraftträdande av lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning, lagen (1990:747) om ändring i rättegångsbalken och lagen (1990:748) om ändring i utsökningsbalken

Ändring 1991:364
Text: ändr. 8 kap 2, 7 §§, 12 kap 2 §, 31 kap 1 §
Ikraftträdande: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:116, 1990/91:JuU37, rskr 1990/91:261
Rubrik: Lag (1991:364) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1991:485
Text: ändr. 4 kap 6 §, 10 kap 1 §
Ikraftträdande: 1991-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:153, 1990/91:SkU28, rskr 1990/91:320
Rubrik: Lag(1991:485) om ändring i rättegångsbalken
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft, i fråga om 4 kap. 6 § den 1 juli 1991 och i övrigt den 1 januari 1992.


Ändring 1991:666
Text: ändr. 23 kap 8 §; ny 28 kap 2 a §
Ikraftträdande: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:129, 1990/91:JuU36, rskr 1990/91:324
Rubrik: Lag (1991:666) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1991:847
Text: ändr. 1 kap 3 d §, 18 kap 8 a §, 42 kap 11, 18 §§
Ikraftträdande: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:126, 1990/91:LU34, rskr 1990/91:332
Rubrik: Lag (1991:847) om ändring i rättegångsbalken
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om mål om lagsökning, betalningsföreläggande och handräckning där talan väckts före ikraftträdandet.


Ändring 1991:878
Text: ikrafttr. av 1991:847
Rubrik: Förordning (1991:878) om ikraftträdande av viss följdlagstiftning med anledning av den nya summariska processen

Ändring 1991:1139
Text: ändr. 20 kap 7 §
Ikraftträdande: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:58, 1990/91:JuU34, rskr 1990/91:330
Rubrik: Lag (1991:1139) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1991:1549
Text: ändr. 5 kap 1 §, 21 kap 3 §, 36 kap 4, 13 §§, 46 kap 15 §
Ikraftträdande: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:194, 1991/92:LU11, rskr 1991/92:42
Rubrik: Lag (1991:1549) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1991:1561
Text: ändr. 36 kap 5, 8 §§, 49 kap 4 §
Ikraftträdande: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:179, 1991/92:KU7, rskr 1991/92:37
Rubrik: Lag (1991:1561) om ändring i rättegångsbalken
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992. Äldre föreskrifter gäller dock vid prövning av talan som har väckts före ikraftträdandet och i fråga om tystnadsplikter som har uppkommit före ikraftträdandet.


Ändring 1991:1819
Text: ändr. 3 kap 4 §, 4 kap 2 §
Ikraftträdande: 1992-01-01
Förarbeten: Prop.1990/91:66, 1991/92:JuU3, rskr 1991/92:23
Rubrik: Lag (1991:1819) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1992:340
Text: ändr. 36 kap 5 §
Ikraftträdande: 1993-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:85, 1991/92:KU32, rskr 1991/92:222
Rubrik: Lag (1992:340) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1992:374
Text: ändr. 49 kap 4 §, 51 kap 8 §
Ikraftträdande: 1992-07-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:109, 1991/92:Ju24, rskr 1991/92:259
Rubrik: Lag (1992:374) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1992:1511
Text: upph. 33 kap 7 §; ändr. 8 kap 2, 7 §§, 12 kap 2, 3 §§, 21 kap 3 §, 33 kap 8 §, ny 8 kap 9 §
Ikraftträdande: 1994-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:64, bet. 1992/93:JuU13, rskr 1992/93:73
Rubrik: Lag (1992:1511) om ändring i rättegångsbalken
Celexnr: 389L0048, 377L0249
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. (I kraft den 1 januari 1994, 1993:1646).
2. Är ombud enligt 33 kap. 7 § anmält vid ikraftträdandet, skall anmälan anses avse tre månader efter ikraftträdandet. Den som gjort anmälan och ombudet skall av Högsta domstolen på lämpligt sätt underrättas därom snarast efter ikraftträdandet.


Ändring 1993:10
Text: ändr. 31 kap. 1 §
Ikraftträdande: 1993-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:109, bet. 1992/93:JuU12, rskr. 1992/93:104
Rubrik: Lag (1993:10) om ändring i rättegångsbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 1993.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fall då offentlig försvarare förordnats före ikraftträdandet.


Ändring 1993:200
Text: ändr. 48 kap 2, 4 §§
Ikraftträdande: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:4, bet. 1992/93:JuU19, rskr. 1992/93:223
Rubrik: Lag (1993:200) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1993:348
Text: ändr. 4 kap 13 §, 46 kap 11 §
Ikraftträdande: 1993-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:25, bet. 1992/93:JuU29, rskr 1992/93:326
Rubrik: Lag (1993:348) om ändring i rättegångsbalken
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. Äldre bestämmelser tillämpas dock alltjämt i fråga om mål i vilka rätten har fattat beslut om rättspsykiatrisk undersökning före ikraftträdandet.


Ändring 1993:393
Text: ändr. 20 kap 7 §
Ikraftträdande: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:159, bet. 1992/93:SoU19, rskr. 1992/93:321
Rubrik: Lag (1993:393) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1993:512
Text: ändr. 2 kap 4 §; ny 1 kap 3 e §
Ikraftträdande: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:213, bet. 1992/93:JuU32, rskr. 1992/93:371
Rubrik: Lag (1993:512) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1993:514
Text: ändr. 2 kap 5 §, 16 kap 3 §, 49 kap 12 §, 51 kap 4 §; nya 49 kap 12 a §, 51 kap 10 a §
Ikraftträdande: 1993-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:216, bet. 1992/93:JuU34, rskr. 1992/93:373
Rubrik: Lag (1993:514) om ändring i rättegångsbalken
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. Om en dom eller ett beslut har meddelats före ikraftträdandet, gäller äldre bestämmelser i fråga om överklagande och krav på prövningstillstånd.


Ändring 1993:515
Text: ändr. 2 kap 4 § i 1993:512
Förarbeten: Prop. 1992/93:216, bet. 1992/93:JuU34, rskr. 1992/93:373
Rubrik: Lag (1993:515) om ändring i lagen (1993:512) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1993:602
Text: ändr. 27 kap 3, 4, 9, 11, 18, 19 §§; ny 27 kap 25 §
Ikraftträdande: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:200, bet. 1992/93:TU30, rskr. 1992/93:443
Rubrik: Lag (1993:602) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1993:1408
Text: ändr. 24 kap 21 §, 27 kap 4 §, 28 kap 11, 12, 13 §§, 49 kap 4 §, 52 kap 1, 7 §§, 54 kap 5 §, 56 kap 1 §; ny 24 kap 5 a §
Ikraftträdande: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:24, bet. 1993/94:JuU7, rskr. 1993/94:67
Rubrik: Lag (1993:1408) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1993:1646
Text: ikrafttr. av 1992:1511

Ändring 1994:420
Text: ändr. 20 kap 15 §, 23 kap 10 §, 36 kap 10 §, 45 kap 9, 16, 48 kap 2, 11 §§, 51 kap 8, 10 §§, 55 kap 8, 10 §§
Ikraftträdande: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:143, bet. 1993/94:JuU25, rskr. 1993/94:320
Rubrik: Lag (1994:420) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1994:452
Text: ändr. 24 kap 21 §
Ikraftträdande: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:159, bet. 1993/94:SfU17, rskr. 1993/94:338
Rubrik: Lag (1994:452) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1994:1034
Text: upph. 32 kap 7 §, 50 kap 30 §, 51 kap 31 §; ändr. 3 kap 4, 6, 7 §§, 8 kap 4, 8 §§, 17 kap 7, 12, 13 §§, 30 kap 5, 10, 11 §§, 32 kap 2 §, 33 kap 3 §, 42 kap 17 a §, 49 kap, 50 kap 1-25, 27, 29 §§, 51 kap 1-23, 24, 25, 27, 29, 30 §§, 52, 53, 54, 55, 56, 57 kap, 58 kap 11 §, 59 kap, rubr. före 50, 51 kap
Ikraftträdande: 1994-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:190, bet. 1993/94:JuU30, rskr. 1993/94:377
Rubrik: Lag (1994:1034) om ändring i rättegångsbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1994.
2. Förekommer det i en lag eller en författning som har beslutats av regeringen en hänvisning till en föreskrift som har ersatts genom en föreskrift i denna lag tillämpas i stället den nya föreskriften.
3. Har en dom eller ett beslut meddelats före ikraftträdandet, gäller äldre bestämmelser i fråga om rätten att överklaga och om vad den som vill överklaga skall iaktta.


Ändring 1994:1412
Text: ändr. 23 kap 1, 3, 8, 22 §§, 27 kap 7 §, 48 kap 2, 4, 5, 6, 9, 10 §§; ny 48 kap 5 a §
Ikraftträdande: 1995-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:23, bet. 1994/95:JuU2, rskr. 1994/95:40
Rubrik: Lag (1994:1412) om ändring i rättegångsbalken
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft, i fråga om 23 kap, 1, 3, 8 och 22 §§ och 27 kap. 7 § den 1 april 1995, och i övrigt den dag regeringen bestämmer.


Ändring 1994:1435
Text: ändr. 10 kap 7 §
Ikraftträdande: 1995-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:251, bet. 1994/95:LU3, rskr. 1994/95:29
Rubrik: Lag (1994:1435) om ändring i rättegångsbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.
2. Mål som vid ikraftträdandet är anhängigt vid en domstol som var behörig enligt äldre bestämmelser skall även efter ikraftträdandet handläggas där.


Ändring 1994:1620
Text: ändr. 4 kap 6, 8 §§
Ikraftträdande: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:87, bet. 1994/95:KU21, rskr. 1994/95:69
Rubrik: Lag (1994:1620) om ändring i rättegångsbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.
2. Den nya lydelsen av 4 kap. 6 § skall dock tillämpas första gången efter valet år 1998.
3. Val enligt den nya lydelsen av 4 kap. 8 § skall äga rum första gången år 1998.
4. Löpande tjänstgöringstid för de nämndemän som har valts enligt äldre bestämmelser skall vara fyra i stället för tre år.


Ändring 1995:315
Text: ändr. 3 kap 3 §, 20 kap 10 §
Ikraftträdande: 1995-05-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:133, bet. 1994/95:JuU9, rskr. 1994/95:196
Rubrik: Lag (1995:315) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1995:491
Text: ändr. 28 kap 13 §
Ikraftträdande: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:124, bet. 1994/95:JuU20, rskr. 1994/95:331
Rubrik: Lag (1995:491) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1995:495
Text: ändr. 1 kap 5 §
Ikraftträdande: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:100 bil.3, bet. 1994/95:JuU15, rskr. 1994/95:255
Rubrik: Lag (1995:495) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1995:637
Text: ändr. 28 kap 2, 4, 5 §§, 33 kap 6 §
Ikraftträdande: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:188, bet. 1994/95:JuU22, rskr. 1994/95:379
Rubrik: Lag (1995:637) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1995:975
Text: ändr. 21 kap 10 §
Ikraftträdande: 1995-08-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:150, bet. 1994/95:JuU26, rskr. 1994/95:456
Rubrik: Lag (1995:975) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1995:1162
Text: ikrafttr. av 48 kap 2, 4, 5, 5 a, 6, 9, 10 §§ i 1994:1412
Ikraftträdande: 1995-12-01
Rubrik: Förordning (1995:1162) om ikraftträdande av lagen (1994:1412) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1995:1230
Text: ändr. 27 kap 18, 19, 20, 21, 25 §§
Ikraftträdande: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:227, bet. 1995/96:JuU1, rskr. 1995/96:17
Rubrik: Lag (1995:1230) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1995:1310
Text: ändr. 24 kap 12, 13, 17, 19 §§
Ikraftträdande: 1996-02-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:21, bet. 1995/96:JuU9, rskr. 1995/96:58
Rubrik: Lag (1995:1310) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1996:142
Text: ändr. 36 kap 5 §
Ikraftträdande: 1996-04-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:117, bet. 1995/96:SoU12, rskr. 1995/96:170
Rubrik: Lag (1996:142) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1996:157
Text: ändr. 3 kap 4, 5, 6 §§, 55 kap 11 §, 58 kap 6 §
Ikraftträdande: 1996-07-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:116, bet. 1995/96:JuU16, rskr. 1995/96:173
Rubrik: Lag (1996:157) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1996:247
Text: ändr. 6 kap 11, 12, 13 §§, 17 kap 10 §, 30 kap 8 §; nya 10 kap 20 a §, 19 kap 11 a §
Ikraftträdande: 1996-07-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:115, bet. 1995/96:JuU17, rskr. 1995/96:193
Rubrik: Lag (1996:247) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1996:415
Text: ändr. 27 kap 25 §
Ikraftträdande: 1996-07-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:180, bet. 1995/96:JuU20, rskr. 1995/96:233
Rubrik: Lag (1996:415) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1996:1024
Text: ändr. 44 kap 7 b, 10 §§
Ikraftträdande: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:211, bet. 1996/97:JuU2, rskr. 1996/97:18
Rubrik: Lag (1996:1024) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1996:1462
Text: ändr. 48 kap 2, 4, 10 §§, 59 kap 7 §
Ikraftträdande: 1997-07-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:8, bet. 1996/97:JuU4, rskr. 1996/97:39
Rubrik: Lag (1996:1462) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1996:1624
Text: ändr. 17 kap 14 §, 18 kap 8 a, 13 §§, 21 kap 10 §, 23 kap 13, 15, 19 §§, 30 kap 12 §, 31 kap 1, 2, 11 §§, 33 kap 5 §, 36 kap 24 §, 48 kap 2 §, 49 kap 5, 8 §§; nya 11 kap 6 §, 21 kap 12 §
Ikraftträdande: 1997-12-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:9, bet. 1996/97:JuU3, rskr. 1996/97:55
Rubrik: Lag (1996:1624) om ändring i rättegångsbalken
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 december 1997 då lagen (1946:864) om återgäldande av kostnad för blodundersökning i brottmål skall upphöra att gälla.


Ändring 1997:228
Text: ändr. 4 kap 7 §
Ikraftträdande: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:108, bet. 1996/97:BoU13, rskr. 1996/97:228
Rubrik: Lag (1997:228) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1997:273
Text: ändr. 8 kap 6, 7, 8 §§
Ikraftträdande: 1997-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:134, bet. 1996/97:JuU18, rskr. 1996/97:217
Rubrik: Lag (1997:273) om ändring i rättegångsbalken
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997. I fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet tillämpas dock 8 kap. 7 § tredje stycket i sin äldre lydelse. Den nya lydelsen av 8 kap. 7 § fjärde stycket tillämpas inte i fråga om sådana förhållanden som nyss sagts.


Ändring 1997:298
Text: ändr. 36 kap 5 §
Ikraftträdande: 1997-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:97, bet. 1996/97:KU18, rskr. 1996/97:207
Rubrik: Lag (1997:298) om ändring i rättegångsbalken
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997. I fråga om uppgifter som anförtrotts före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.


Ändring 1997:314
Text: ändr. 36 kap 5 §
Ikraftträdande: 1998-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:124, bet. 1996/97:SoU18, rskr. 1996/97:264
Rubrik: Lag (1997:314) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1997:391
Text: ändr. 1 kap 3 b, 8 §§, 2 kap 4 §
Ikraftträdande: 1997-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:133, bet. 1996/97:JuU17, rskr. 1996/97:216
Rubrik: Lag (1997:391) om ändring i rättegångsbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 september 1997.
2. Om huvudförhandlingen har påbörjats före ikraftträdandet gäller 1 kap. 3 b och 8 §§ i sina äldre lydelse.


Ändring 1997:726
Text: ändr. 20 kap 7 §
Ikraftträdande: 1997-11-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:156, bet. 1997/98:SoU5, rskr. 1997/98:6
Rubrik: Lag (1997:726) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1998:24
Text: ändr. 9 kap 10 §, 23 kap 9 §, 24 kap 8, 9, 22 §§
Ikraftträdande: 1998-04-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:175, bet. 1997/98:JuU7, rskr. 1997/98:138
Rubrik: Lag (1998:24) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1998:601
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 24 kap 5 a, 14, 21, 24 §§, 49 kap 5 §
Ikraftträdande: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:104, bet. 1997/98:JuU22, rskr. 1997/98:227
Rubrik: Lag (1998:601) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1998:605
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 29 kap 2 §, 30 kap 6 §, 48 kap 4 §, 51 kap 13, 25 §§
Ikraftträdande: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:96, bet. 1997/98:JuU21, rskr. 1997/98:275
Rubrik: Lag (1998:605) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1998:1573
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 27 kap 8 §
Ikraftträdande: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:168, bet. 1998/99:LU2, rskr. 1998/99:21
Rubrik: Lag (1998:1573) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1998:1800
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap 3 §
Ikraftträdande: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:1 utg.omr. 4, bet. 1998/99:JuU1, rskr. 1998/99:80
Rubrik: Lag (1998:1800) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1999:72
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 23 kap 21 §, 28 kap 3 §
Ikraftträdande: 1999-04-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:181, bet. 1998/99:JuU7, rskr. 1998/99:133
Rubrik: Lag (1999:72) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1999:84
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 9 kap 9 §; ändr. 2 kap 4 §, 3 kap 6 §, 6 kap 6 §, 17 kap 15 §, 30 kap 13 §, 49 kap 8 §, 50 kap 10, 13, 16, 21, 22 §§, 51 kap 8, 10, 13 §§, 52 kap 7 §, 55 kap 8 §, 56 kap 7, 13 §§, 58 kap 6 §; nya 32 kap 7 §, 50 kap 12 a §
Ikraftträdande: 1999-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:37, bet. 1998/99:JuU13, rskr. 1998/99:143
Rubrik: Lag (1999:84) om ändring i rättegångsbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.
2. Om kallelse har utfärdats före ikraftträdandet, tillämpas 50 kap. 10 och 21 §§ och 51 kap. 10 § i sin äldre lydelse.


Ändring 1999:117
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 10 kap 18 §; ny 10 kap 17 a §
Ikraftträdande: 1999-04-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:35, bet. 1998/99:JuU12, rskr. 1998/99:142
Rubrik: Lag (1999:117) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1999:293
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 36 kap 5 §
Ikraftträdande: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:38, bet. 1998/99:KU18, rskr. 1998/99:176
Rubrik: Lag (1999:293) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 1999:791
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 8 kap 2, 3, 7, 8, 9 §§; nya 8 kap 2 a, 10, 11 §§
Ikraftträdande: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:108, bet. 1998/99:JuU24, rskr. 1999/2000:4, EGTL77/98 s36
Rubrik: Lag (1999:791) om ändring i rättegångsbalken
Celexnr: 398L0005

Ändring 2000:172
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 1 kap 9 §, nuvarande 6 kap, 33 kap 5 §; ändr. 8 kap 2, 4, 7 §§, 12 kap 9 §, 14 kap 7 §, 15 kap 3 §, 18 kap 8 a §, 19 kap 12 §, 25 kap 7 §, 35 kap 13 §, 42 kap 6, 11, 18, 20 §§, 43 kap 3, 11, 13 §§, 44 kap 9 §, 46 kap 3, 11, 13 §§, 47 kap 6, 22, 24 §§, 50 kap 17 §, 51 kap 17 §; nya 6 kap, 42 kap 15 a §, 44 kap 7 c §
Ikraftträdande: 2000-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:26, bet. 1999/2000:JuU10, rskr. 1999/2000:151
Rubrik: Lag (2000:172) om ändring i rättegångsbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.
2. Bestämmelserna i 18 kap. 8 a § i dess äldre lydelse skall tillämpas i mål som handläggs enligt 1 kap. 3 d §, om ansökan om stämning har kommit in till rätten före ikraftträdandet eller, när talan har väckts som enskilt anspråk i brottmål, rätten före ikraftträdandet beslutat att tvisten skall handläggas som tvistemål. Detsamma gäller om talan har väckts genom ansökan om betalningsföreläggande eller handräckning och kronofogdemyndigheten före ikraftträdandet har beslutat att, enligt 36 eller 54 § lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning, överlämna målet till tingsrätt.
3. Har en huvudförhandling påbörjats före ikraftträdandet tillämpas i fråga om den förhandlingen 43 kap. 3 och 11 §§ eller 46 kap. 3 och 11 §§ i deras äldre lydelse.
4. Har en tredskodom meddelats före ikraftträdandet, gäller äldre bestämmelser i fråga om rätten att söka återvinning.


Ändring 2000:299
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 48 kap 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 17 §§
Ikraftträdande: 2000-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:67, bet. 1999/2000:JuU18, rskr. 1999/2000:201
Rubrik: Lag (2000:299) om ändring i rättegångsbalken
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000. I fråga om strafförelägganden och ordningsbot som utfärdats före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser.


Ändring 2000:564
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap 1 §, 9 kap 7 §, 31 kap 4 §, 33 kap 9 §, 36 kap 23 §, 40 kap 16 §
Ikraftträdande: 2000-10-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:61, bet. 1999/2000:JuU19, rskr. 1999/2000:216
Rubrik: Lag (2000:564) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 2000:1234
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 27 kap 19 §
Ikraftträdande: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:124, bet. 2000/01:JuU2, rskr. 2000/01:28
Rubrik: Lag (2000:1234) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 2000:1455
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap 5 §
Ikraftträdande: 2001-03-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:1, bet. 2000/01:JuU1, rskr. 2000/01:78
Rubrik: Lag (2000:1455) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 2001:57
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 8 kap 2, 9, 10, 11 §§, 12 kap 2 §, 33 kap 8 §
Ikraftträdande: 2002-06-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:55, bet. 2000/01:UU6, rskr. 2000/01:137
Rubrik: Lag (2001:57) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 2001:177
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap 9 §
Ikraftträdande: 2001-07-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:32, bet. 2000/01:JuU16, rskr. 2000/01:185
Rubrik: Lag (2001:177) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 2001:235
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 36 kap 1 §, 45 kap 14, 15 §§, 46 kap 15 §; ny 46 kap 15 a §
Ikraftträdande: 2001-07-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:108, bet. 2000/01:JuU28, rskr. 2000/01:225
Rubrik: Lag (2001:235) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 2001:280
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 §§, rubr. till 7 kap; ny 7 kap 7 §
Ikraftträdande: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:92, bet. 2000/01:JuU23, rskr. 2000/01:207
Rubrik: Lag (2001:280) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 2001:355
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 27 kap 8 §
Ikraftträdande: 2001-07-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:109, bet. 2000/01:KU17, rskr. 2000/01:235
Rubrik: Lag (2001:355) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 2001:364
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 8 kap 2 §
Förarbeten: Bet. 2000/01:LU21, rskr. 2000/01:246
Rubrik: Lag (2001:364) om ändring i lagen (2001:57) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 2001:366
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 8 kap 2 §
Ikraftträdande: 2001-07-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:105, bet. 2000/01:LU21, rskr. 2000/01:246
Rubrik: Lag (2001:366) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 2001:455
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 36 kap 5 §
Ikraftträdande: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:80, bet. 2000/01:SoU18, rskr. 2000/01:259
Rubrik: Lag (2001:455) om ändring i rätttegångsbalken

Ändring 2002:144
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ikrafttr. av 2001:57

Ändring 2002:334
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 8 kap 2, 7 §§
Ikraftträdande: 2002-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:92, bet. 2001/02:JuU20, rskr. 2001/02:247
Rubrik: Lag (2002:334) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 2002:381
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 9 kap 9 §
Ikraftträdande: 2002-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:111, bet. 2001/02:JuU23, rskr. 2001/02:225
Rubrik: Lag (2002:381) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 2002:440
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 23 kap 7 §, 45 kap 1, 6 §§; nya 23 kap 6 a, 6 b §§
Ikraftträdande: 2002-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:147, bet. 2001/02:JuU24, rskr. 2001/02:249
Rubrik: Lag (2002:440) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 2002:996
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap 2, 3 e §§
Ikraftträdande: 2003-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:4, bet. 2002/03:JuU2, rskr. 2002/03:21
Rubrik: Lag (2002:996) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 2003:163
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 27 kap 6, 8 §§; nya 27 kap 4 a, 11 a §§
Ikraftträdande: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:17, bet. 2002/03:LU11, rskr. 2002/03:122
Rubrik: Lag (2003:163) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 2003:338
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap 2 §
Ikraftträdande: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:113, bet. 2002/03:JuU19, rskr. 2002/03:210
Rubrik: Lag (2003:338) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 2003:391
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 27 kap 25 §
Ikraftträdande: 2003-07-25
Förarbeten: Prop. 2002/03:110, bet. 2002/03TU6, rskr. 2002/03:228
Rubrik: Lag (2003:391) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 2003:1146
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 27 kap 18, 19, 20 21 §§; nya 27 kap 26, 27, 28, 29, 30 §§, rubr. närmast före 27 kap 26 §
Ikraftträdande: 2004-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:74, bet. 2003/04:JuU2, rskr. 2003/04:14
Rubrik: Lag (2003:1146) om ändring i rättegångsbalken
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 april 2004 i fråga om 27 § och i övrigt den 1 oktober 2004. Tillstånd till hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning för tid före rättens beslut får inte avse tid före ikraftträdandet.


Ändring 2003:1149
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 kap 4 §
Ikraftträdande: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:23, bet. 2003/04:JuU11, rskr. 2003/04:111
Rubrik: Lag (2003:1149) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 2004:402
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap 4, 7 §§, 49 kap 13 §, 54 kap 9 §
Ikraftträdande: 2004-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:78, bet. 2003/04:JuU23, rskr. 2003/04:204
Rubrik: Lag (2004:402) om ändring i rättegångsbalken
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004. Äldre bestämmelser gäller i fråga om prövningstillstånd vid överklagande av domar och beslut som har meddelats före ikraftträdandet.


Ändring 2004:504
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 23 kap 22 §
Ikraftträdande: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:89, bet. 2003/04:JuU26, 2003/04:234
Rubrik: Lag (2004:504) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 2004:1264
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap 2, 5, 6, 7 §§
Ikraftträdande: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:26, bet. 2004/05:JuU11, rskr. 2004/05:107
Rubrik: Lag (2004:1264) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 2005:72
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 31 kap 11 §
Ikraftträdande: 2005-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:41, bet. 2004/05:JuU10, rskr. 2004/05:159
Rubrik: Lag (2005:72) om ändring i rättegångsbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2005.
2. Den nya bestämmelsen skall inte tillämpas, om enskilt åtal har väckts eller målsägande har övertagit ett allmänt åtal före ikraftträdandet. Bestämmelsen skall inte heller tillämpas, om målsäganden i mål rörande brott som hör under allmänt åtal före ikraftträdandet ensam har drivit ansvarstalan vidare i högre rätt.


Ändring 2005:195
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 kap 6 §
Ikraftträdande: 2005-06-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:63, bet. 2004/05:JuU26, rskr. 2004/05:185
Rubrik: Lag (2005:195) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 2005:282
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 27 kap 8 §
Ikraftträdande: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:135, bet. 2004/05:JuU31, rskr. 2004/05:237
Rubrik: Lag (2005:282) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 2005:438
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 20 kap 13 §
Ikraftträdande: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:137, bet. 2004/05:LU25, rskr. 2004/05:284
Rubrik: Lag (2005:438) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 2005:504
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 27 kap 24 §; ny 27 kap 23 a §
Ikraftträdande: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:143, bet. 2004/05:Ju28, rskr. 2004/05:274
Rubrik: Lag (2005:504) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 2005:683
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 42 kap 10 §, 46 kap 7 §, 47 kap 10 §, 50 kap 11 §, 51 kap 11 §, 52 kap 10 §; ändr. 2 kap 4 §, 5 kap 9 §, 6 kap 4, 6 §§, 9 kap 5 §, 35 kap 6, 7, 9, 13, 14 §§, 36 kap 16, 18, 19 §§, 38 kap 6 §, 39 kap 2 §, 42 kap 6, 12, 16, 20 §§, 43 kap 5, 7, 8, 9, 13 §§, 44 kap 1, 2, 3, 4, 7 §§, 45 kap 4, 13 §§, 46 kap 6, 9, 10 §§, 47 kap 6, 12, 13, 14, 17, 20, 24 §§, 49 kap 2, 12, 113, 14 §§, 50 kap 4, 7, 8, 9, 10, 12 a, 17, 18, 19, 23 §§, 51 kap 4, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 23 §§, 52 kap 6, 7, 11 §§, 54 kap 2 §, 55 kap 7, 8, 14, 15 §§, rubr. till 5, 45, 49, 54 kap; nya 5 kap 10, 11, 12 §§, 6 kap 6 a §, 45 kap 10 a §, 49 kap 14 a §, 50 kap 7 a §, 51 kap 7 a §, 52 kap 6 a §
Ikraftträdande: 2008-11-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:131, bet. 2004/05:JuU29, rskr. 2004/05:307
Rubrik: Lag (2005:683) om ändring i rättegångsbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om krav på prövningstillstånd vid överklagande av domar och beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
3. Äldre bestämmelser gäller i fråga om avtal att inte överklaga en dom enligt 49 kap. 2 § och 54 kap. 2 §, som har ingåtts före ikraftträdandet.


Ändring 2005:878
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 28 kap 12, 13 §§; nya 28 kap 12 a, 12 b §§
Ikraftträdande: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:29, bet.2005/06:JuU7, rskr. 2005/06:58
Rubrik: Lag (2005:878) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 2005:1059
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap 3 e §
Ikraftträdande: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:10, bet. 2005/06:JuU4, rskr. 2005/06:55
Rubrik: Lag (2005:1059) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 2006:47
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap 1 §
Ikraftträdande: 2006-11-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:35, bet. 2005/06:JuU8, rskr. 2005/06:145
Rubrik: Lag (2006:47) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 2006:83
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap 9 §, 48 kap 20 §, rubr. till 7 kap
Ikraftträdande: 2006-04-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:33, bet. 2005/06:JuU9, rskr. 2005/06:146
Rubrik: Lag (2006:83) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 2006:284
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 48 kap 2, 4, 5 §§
Ikraftträdande: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:59, bet. 2005/06:JuU13, rskr. 2005/06:169
Rubrik: Lag (2006:284) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 2006:459
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 42 kap 6, 17 §§
Ikraftträdande: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:99, bet. 2005/06:LU27, rskr. 2005/06:309
Rubrik: Lag (2006:459) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 2006:465
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 42 kap 6 § i 2005:683
Förarbeten: Prop. 2005/06:99, bet. 2005/06:LU27, rskr. 2005/06:309
Rubrik: Lag (2006:465) om ändring i lagen (2005:683) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 2006:501
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 48 kap 16, 17 §§
Ikraftträdande: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:187, bet. 2005/06:JuU41, rskr. 2005/06:263
Rubrik: Lag (2006:501) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 2006:513
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 36 kap 5, 6 §§
Ikraftträdande: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:138, bet. 2005/06:JuU36, rskr. 2005/06:297
Rubrik: Lag (2006:513) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 2006:850
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 kap 6, 7, 8, 9 §§; nya 4 kap 7 a, 8 a, 8 b §§
Ikraftträdande: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:180, bet. 2005/06:JuU32, rskr. 2005/06:272
Rubrik: Lag (2006:850) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 2006:859
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 36 kap 5 §
Ikraftträdande: 2006-10-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:149 och 161, bet. 2005/06:JuU31 och KU35, rskr. 2005/06:298 och 336
Rubrik: Lag (2006:859) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 2006:890
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 29 kap 2 §, 51 kap 25 §
Ikraftträdande: 2007-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:165, bet. 2005/06:JuU34, rskr. 2005/06:294
Rubrik: Lag (2006:890) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 2006:902
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 33 kap 9 §
Ikraftträdande: 2008-12-12
Förarbeten: Prop. 2005/06:194, bet. 2005/06:JuU38, rskr. 2005/06:300
Rubrik: Lag (2006:902) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 2006:940
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 36 kap 10 §, 37 kap 3 §
Ikraftträdande: 2006-10-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:149, bet. 2005/06:JuU31, rskr. 2005/06:298
Rubrik: Lag (2006:940) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 2007:74
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 kap 5, 6 §§
Ikraftträdande: 2007-04-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:35, bet. 2006/07:JuU11, rskr. 2006/07:109
Rubrik: Lag (2007:74) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 2007:636
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ikrafttr. av 2005:683
Rubrik: Förordning (2007:636) om ikraftträdande av lagen (2005:683) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 2007:981
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 27 kap 24 §§; nya 27 kap 31, 32, 33, rubr. närmast före 27 kap 31 §
Ikraftträdande: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:178, 2006/07:133, bet. 2007/08:JuU3, rskr. 2007/08:11
Rubrik: Lag (2007:981) om ändring i rättegångsbalken
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008. Underrättelse enligt 31 § behöver dock inte lämnas beträffande hemlig teleavlyssning eller hemlig teleövervakning som har avslutats före ikraftträdandet.


Ändring 2008:67
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 23 kap 10 §, 24 kap 9 §; ny 24 kap 21 a §
Ikraftträdande: 2008-04-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:47, bet. 2007/08:JuU11, rskr. 2007/08:131
Rubrik: Lag (2008:67) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 2008:156
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap 2 §
Ikraftträdande: 2008-06-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:54, bet. 2007/08:CU16, rskr. 2007/08:148
Rubrik: Lag (2008:156) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 2008:376
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 26 kap 3, 4 §§, 27 kap 1 §, 28 kap 1, 11 §§; nya 26 kap 3 a, 3 b §§
Ikraftträdande: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:68, bet. 2007/08:JuU18, rskr. 2007/08:203
Rubrik: Lag (2008:376) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 2008:420
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 8 kap 2, 7 §§, 27 kap 27 §
Ikraftträdande: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:113, bet. 2007/08:JuU21, rskr. 2007/08:217
Rubrik: Lag (2008:420) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 2008:649
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 50 kap 4, 7 a, 8 §§ i 2005:683
Förarbeten: Prop. 2007/08:139, bet. 2007/08:JuU31, rskr. 2007/08:251
Rubrik: Lag (2008:649) om ändring i lagen (2005:683) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 2008:795
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 49 kap 13 § i 2005:683
Förarbeten: Bet. 2008/09:JuU2, rskr. 2008/09:1
Rubrik: Lag (2008:795) om ändring i lagen (2005:683) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 2008:855
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 27 kap 21, 23, 23 a, 24, 26, 28, 31, 32 §§; nya 27 kap 20 a, 20 b, 20 c §§
Ikraftträdande: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:163, bet. 2008/09:JuU3, rskr. 2008/09:6
Rubrik: Lag (2008:855) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 2008:1093
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ikrafttr. av 2006:902

Ändring 2009:63
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 27 kap. 33 §
Ikraftträdande: 2009-03-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:70, bet. 2008/09:JuU13, rskr. 2008/09:163
Rubrik: Lag (2009:63) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 2009:344
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nuvarande 3 kap 5, 6 §§ betecknas 3 kap 6, 5 §§; ändr. 3 kap 2, 4, den nya 5, den nya 6, 7, 8 §§, 10 kap. 20 §, 11 kap. 5 §, 14 kap. 7 a §, 19 kap. 11 §, 21 kap. 2 §, 58 kap. 12 §, rubr. till 3 kap., rubr. närmast före 54 kap.; nya 3 kap. 5 a, 5 b, 6 a §§
Ikraftträdande: 2009-07-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:117, bet. 2008/09:JuU16, rskr. 2008/09:213
Rubrik: Lag (2009:344) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 2009:401
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap. 1, 4, 5 §§, 27 kap. 33 §, 36 kap. 5, 6 §§, 38 kap. 8 §
Ikraftträdande: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Rubrik: Lag (2009:401) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 2009:774
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap. 2, 3 e §§
Ikraftträdande: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Rubrik: Lag (2009:774) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 2009:1171
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nya 27 kap. 8 a, 8 b §§
Ikraftträdande: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:227, bet. 2009/10:JuU5, rskr. 2009/10:34
Rubrik: Lag (2009:1171) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 2009:1252
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 21 kap. 5, 10 §§
Ikraftträdande: 2010-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:232, bet. 2009/10:JuU6, rskr. 2009/10:65
Rubrik: Lag (2009:1252) om ändring i rättegångsbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.
2. Äldre bestämmelser ska gälla för offentliga försvarare som har förordnats före ikraftträdandet.


Ändring 2010:300
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 27 kap. 33 §
Ikraftträdande: 2010-12-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:78, bet. 2009/10:JuU22, rskr. 2009/10:234
Rubrik: Lag (2010:300) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 2010:363
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 28 kap. 12 a, 12 b §§
Ikraftträdande: 2012-03-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:85, bet. 2009/10:JuU19, rskr. 2009/10:255
Rubrik: Lag (2010:363) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 2010:575
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 kap. 3 §, 20 kap. 10 §, 31 kap. 1 §, 36 kap. 5 §, 45 kap. 14 §, 47 kap. 22 §, 48 kap. 2 §, 53 kap. 2 §; ny 31 kap. 9 a §
Ikraftträdande: 2010-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:182, bet. 2009/10:JuU23, rskr. 2009/10:293
Rubrik: Lag (2010:575) om ändring i rättegångsbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.
2. För urinprov som tagits före ikraftträdandet gäller 31 kap. 1 § och 48 kap. 2 § i sin äldre lydelse.
3. För kostnader för offentlig försvarare som förordnats före ikraftträdandet tillämpas inte 31 kap. 9 a §.


Ändring 2010:980
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 10 kap. 10 §
Ikraftträdande: 2011-05-02
Förarbeten: Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364
Rubrik: Lag (2010:980) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 2010:1056
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 36 kap. 5 §
Ikraftträdande: 2010-09-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:202, bet. 2009/10:NU20, rskr. 2009/10:383
Rubrik: Lag (2010:1056) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 2010:1202
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap. 3 d §
Ikraftträdande: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Rubrik: Lag (2010:1202) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 2010:1391
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 kap. 3, 4 §§, 4 kap. 2 §, 20 kap. 10 §
Ikraftträdande: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:181 och 2010/11:24, bet. 2010/11:JuU3, rskr 2010/11:31
Rubrik: Lag (2010:1391) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 2010:1936
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 33 kap. 1, 6 §§; nya 33 kap. 5, 7 §§
Ikraftträdande: 2011-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30
Rubrik: Lag (2010:1936) om ändring i rättegångsbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.
2. Äldre bestämmelser gäller om ett beslut om delgivning enligt 1517 §§ delgivningslagen (1970:428) har fattats före den 1 april 2011 eller om en handling har skickats eller lämnats före denna tidpunkt.


Ändring 2011:861
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 36 kap. 5 §, 42 kap. 17 §; ny 50 kap. 11 §
Ikraftträdande: 2011-08-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:128, bet. 2010/11:JuU23, rskr. 2010/11:300, EUTL136/2008 s3
Rubrik: Lag (2011:861) om ändring i rättegångsbalken
Celexnr: 308L0052

Ändring 2012:45
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 23 kap. 4 a §
Ikraftträdande: 2012-03-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:10, bet. 2011/12:JuU9, rskr. 2011/12:120
Rubrik: Lag (2012:45) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 2012:46
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 23 kap. 4 a §
Ikraftträdande: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:10, bet. 2011/12:JuU9, rskr. 2011/12:120
Rubrik: Lag (2012:46) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 2012:126
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 27 kap. 25 §
Ikraftträdande: 2012-05-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:46, bet. 2011/12:JuU28, rskr. 2011/12:165
Rubrik: Lag (2012:126) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 2012:281
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 27 kap. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 a, 24, 25, 26, 28, 31, 32 §§, rubr. till 27 kap; ny 27 kap. 21 a §
Ikraftträdande: 2012-07-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:55, bet. 2011/12:JuU8, rskr. 2011/12:212
Rubrik: Lag (2012:281) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 2012:326
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 45 kap. 4, 7 §§
Ikraftträdande: 2012-07-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:126, bet. 2011/12:JuU25, rskr. 2011/12:223
Rubrik: Lag (2012:326) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 2012:659
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 23 kap. 5 §; nya 21 kap. 3 b, 4 a §§, 58 kap. 6 a, 6 b, 8 a §§
Ikraftträdande: 2013-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:156, bet. 2012/13:JuU3, rskr. 2012/13:29
Rubrik: Lag (2012:659) om ändring i rättegångsbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.
2. Bestämmelserna i rättshjälpslagen (1996:1619) gäller fortfarande för det fall ett rättshjälpsbiträde har utsetts för en tidigare tilltalad i ett resningsförfarande före ikraftträdandet.


Ändring 2013:81
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap. 2 §, 4 kap. 10 a §
Ikraftträdande: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154
Rubrik: Lag (2013:81) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 2013:663
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap. 6 §, 23 kap. 16 §, 31 kap. 1, 2 §§, 33 kap. 9 §
Ikraftträdande: 2013-10-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:132, bet. 2012/13:JuU23, rskr. 2012/13:286, EUTL280/2010 s1
Rubrik: Lag (2013:663) om ändring i rättegångsbalken
Celexnr: 310L0064

Ändring 2013:834
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 33 kap. 9 §
Ikraftträdande: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:170, bet. 2013/14:JuU4, rskr. 2013/14:30
Rubrik: Lag (2013:834) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 2013:876
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 33 kap. 6 §
Ikraftträdande: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:182, bet. 2013/14:JuU5, rskr. 2013/14:37
Rubrik: Lag (2013:876) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 2014:249
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 18 kap. 8 a §
Ikraftträdande: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:77, bet. 2013/14:JuU20, rskr. 2013/14:210
Rubrik: Lag (2014:249) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 2014:257
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 23 kap. 18 §; ny 24 kap. 9 a §
Ikraftträdande: 2014-06-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:157, bet. 2013/14:JuU26, rskr. 2013/14:222, EUTL142/2012 s1
Rubrik: Lag (2014:257) om ändring i rättegångsbalken
Celexnr: 312L0013

Ändring 2014:320
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 30 kap. 4 §, 33 kap. 6 §, 36 kap. 20 §, 45 kap. 3, 10, 13, 14 §§, 46 kap. 14, 15, 15 a §§
Ikraftträdande: 2014-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:170, bet. 2013/14:JuU29, rskr. 2013/14:254
Rubrik: Lag (2014:320) om ändring i rättegångsbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.
2. Bestämmelsen i 33 kap. 6 § gäller i sin äldre lydelse om det personliga sammanträffande som avses i bestämmelsen skett före ikraftträdandet.


Ändring 2014:384
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 27 kap 33 §
Ikraftträdande: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:51, bet. 2013/14:KU29, rskr. 2013/14:259
Rubrik: Lag (2014:384) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 2014:649
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 23 kap. 17 §; ändr. 7 kap. 9 §, 9 kap. 10 §, 20 kap. 5 §, 23 kap. 3, 4 a §§, 24 kap. 8 §, 25 kap. 1 §, 28 kap. 4 §, 35 kap. 14 §, 36 kap. 16 §, 48 kap. 14 §, rubr. till 7 kap.
Ikraftträdande: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Rubrik: Lag (2014:649) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 2014:904
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 kap. 6, 8 §§
Ikraftträdande: 2014-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:169, bet. 2013/14:JuU32, rskr. 2013/14:391
Rubrik: Lag (2014:904) om ändring i rättegångsbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2014.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för en nämndeman vars tjänstgöringsperiod upphör senast den 31 december 2014.
3. För en nämndeman som utses 2014 upphör tjänstgöringsperioden senast den 31 december 2015.
4. Val av nämndemän ska genomföras 2015 för en tjänstgöringsperiod som börjar den 1 januari 2016.


Ändring 2014:1410
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 24 kap. 8 §, 33 kap. 6 §
Ikraftträdande: 2015-01-02
Förarbeten: Prop. 2013/14:232, bet. 2014/15:JuU3, rskr 2014/15:23
Rubrik: Lag (2014:1410) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 2014:1419
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 27 kap. 2, 18, 19, 20 a, 21, 21 a, 22, 23, 23 a, 24, 26, 28, 31, 32, 33 §§, rubr. till 27 kap.; nya 27 kap. 9 a, 20 d, 20 e, 25 a, 34 §§, rubr. närmast före 27 kap. 1, 18 §
Ikraftträdande: 2015-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:237, bet. 2014/15:JuU2, rskr. 2014/15:22
Rubrik: Lag (2014:1419) om ändring i rättegångsbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
2. I fråga om användning och behandling av uppgifter som vid hemlig rumsavlyssning har kommit fram om något annat brott än det som har legat till grund för beslutet om rumsavlyssning, och som har samlats in före den 1 januari 2015, gäller äldre föreskrifter.


Ändring 2015:79
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 36 kap. 1 §
Ikraftträdande: 2015-07-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:25, bet. 2014/15:JuU9, rskr. 2014/15:102
Rubrik: Lag (2015:79) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 2015:429
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap. 6 §, 33 kap. 9 §; ny 20 kap. 15 a §
Ikraftträdande: 2015-11-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:77, bet. 2014/15:JuU21, rskr. 2014/15:258
Rubrik: Lag (2015:429) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 2015:445
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap. 9 §
Ikraftträdande: 2015-08-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:94, bet. 2014/15:JuU25, rskr. 2014/15:260
Rubrik: Lag (2015:445) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 2015:684
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 33 kap. 7 §
Ikraftträdande: 2016-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:11, bet. 2015/16:CU8, rskr. 2015/16:37
Rubrik: Lag (2015:684) om ändring i rättegångsbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande när Statens va-nämnd under handläggningen har informerat en part om att förenklad delgivning kan komma att användas i hovrätten eller Högsta domstolen om ett avgörande överklagas dit.


Ändring 2016:37
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 kap. 6 a §, 33 kap. 6 §, 35 kap. 13 §, 36 kap. 16, 19 §§, 42 kap. 16 §, 43 kap. 3, 8, 13 §§, 46 kap. 3, 6, 13 §§, 47 kap. 20 §, 50 kap. 19, 21, 23 §§, 51 kap. 13, 19, 1, 23 §§, 55 kap. 8, 11, 14 §§, 56 kap. 13 §; nya 50 kap. 12 b §, 54 kap. 12 a §
Ikraftträdande: 2016-04-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:39, bet. 2015/16:JuU2, rskr. 2015/16:141
Rubrik: Lag (2016:37) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 2016:93
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 27 kap. 2, 33 §§
Ikraftträdande: 2016-04-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:78, bet. 2015/16:JuU17, rskr. 2015/16:143
Rubrik: Lag (2016:93) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 2016:244
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap. 3 a §
Ikraftträdande: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:56, bet. 2015/16:JuU3, rskr. 2015/16:153
Rubrik: Lag (2016:244) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 2016:492
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 46 kap. 15 a §, 48 kap. 4 §, 51 kap. 13 §
Ikraftträdande: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:151, bet. 2015/16:JuU30, rskr. 2015/16:241
Rubrik: Lag (2016:492) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 2016:502
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap. 5 §
Ikraftträdande: 2016-10-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:144, bet. 2015/16:KU22, rskr. 2015/16:237
Rubrik: Lag (2016:502) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 2016:510
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 27 kap. 20 d §
Ikraftträdande: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:113, bet. 2015/16:JuU16, rskr. 2015/16:234
Rubrik: Lag (2016:510) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 2016:546
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 23 kap. 4 §, 27 kap. 8, 13 §§, 28 kap. 12 §; nya 23 kap. 9 a, 9 b §§, 28 kap. 13 a §, 45 kap. 3 a §
Ikraftträdande: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:68, bet. 2015/16:JuU11, rskr. 2015/16:232
Rubrik: Lag (2016:546) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 2016:562
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 45 kap. 4 §
Ikraftträdande: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:72, bet. 2015/16:TU18, rskr. 2015/16:253
Rubrik: Lag (2016:562) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 2016:929
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 21 kap. 9 §, 23 kap. 10 §, 24 kap. 21 a §
Ikraftträdande: 2016-11-27
Förarbeten: Prop. 2015/16:187, bet. 2016/17:JuU2, rskr. 2016/17:23, direktiv 2013/48/EU
Rubrik: Lag (2016:929) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 2017:176
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 kap. 1 §, 23 kap. 10, 18, 19, 21, 24 §§, 27 kap. 31 §, 36 kap. 14 §; nya 23 kap. 18 a, 18 b §§, 21 a, 21 b, 21 c, 21 d §§, 36 kap. 5 a
Ikraftträdande: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:68, bet. 2016/17:JuU10, rskr. 2016/17:151
Rubrik: Lag (2017:176) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 2017:435
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 28 kap. 12 §
Ikraftträdande: 2017-07-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:165, bet. 2016/17:JuU29, rskr. 2016/17:274
Rubrik: Lag (2017:435) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 2017:542
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap. 3 e §, 2 kap. 4 §, 3 kap. 4 §
Ikraftträdande: 2017-07-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:174, bet. 2016/17:JuU26, rskr. 2016/17:287
Rubrik: Lag (2017:542) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 2017:1024
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 8 kap. 6, 8 §§; ny 8 kap. 7 a §
Ikraftträdande: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:209, bet. 2017/18:JuU3, rskr. 2017/18:27
Rubrik: Lag (2017:1024) om ändring i rättegångsbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
2. Bestämmelserna i den nya 8 kap. 7 a § tillämpas inte när det gäller brott som har begåtts före ikraftträdandet.


Ändring 2018:120
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 46 kap. 15 a §
Ikraftträdande: 2018-04-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:58, bet. 2017/18:JuU12, rskr. 2017/18:162, direktiv 2016/343/EU
Rubrik: Lag (2018:120) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 2018:411
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nuvarande 2 kap. 4 b § betecknas 2 kap. 4 c §; ändr. 1 kap. 1, 4 §§, 2 kap. 1 §, 3 kap. 1 §, 4 kap. 5, 8 §§, 16 kap. 1, 4 §§ och 29 kap. 1, 3 §§; nya 1 kap. 3 f §, 2 kap. 4 b §, 3 kap. 5 c §, 4 kap. 11 a §
Ikraftträdande: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:88, bet. 2017/18:JuU27, rskr. 2017/18:256
Rubrik: Lag (2018:411) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 2018:499
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 17 kap. 10 §, 30 kap. 8 § och 48 kap. 9, 17, 18 §§
Ikraftträdande: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:126, bet. 2017/18:JuU31, rskr. 2017/18:264
Rubrik: Lag (2018:499) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 2018:533
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 21 kap. 6 §, 31 kap. 1 §, 48 kap. 2 §, 49 kap. 5 §
Ikraftträdande: 2018-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:86, bet. 2017/18:JuU24, rskr. 2017/18:288
Rubrik: Lag (2018:533) om ändring i rättegångsbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.
2. För salivprov som har tagits före ikraftträdandet gäller 31 kap. 1 § och 48 kap. 2 § i den äldre lydelsen.

Ändring 2018:559
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 27 kap. 2, 33 §§
Ikraftträdande: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:200, bet. 2017/18:CU24, rskr. 2017/18:315
Rubrik: Lag (2018:559) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 2018:602
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 27 kap. 20 d §
Ikraftträdande: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:123, bet. 2017/18:JuU32 och prop. 2017/18:177, bet. 2017/18:JuU29, rskr. 2017/18:303
Rubrik: Lag (2018:602) om ändring i rättegångsbalken

Ändring 2018:619
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 23 kap. 5 §
Ikraftträdande: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:177, bet. 2017/18:JuU29, rskr. 2017/18:302
Rubrik: Lag (2018:619) om ändring i rättegångsbalken
SFS 1942:740

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1942-07-18

Senast ändrad:
2018-06-04

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2018:1252