Myndighet: Utbildningsdepartementet
Rubrik: Förordning (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor
Ikraftträdande: 2010-07-01 överg.best.
Uppslagsord: anmälningsavgift
Stickord: studieavgift, universitet, högskola
Officiell PDF-utgåva av grundförfattningen
Ändring 2011:303
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2, 6 §§; ny 6 a §
Ikraftträdande: 2011-04-12
Rubrik: Förordning (2011:303) om ändring i förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor

Ändring 2012:730
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 14 §
Ikraftträdande: 2013-01-01
Rubrik: Förordning (2012:730) om ändring i förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor

Ändring 2017:861
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2, 5 §§
Ikraftträdande: 2017-10-02
Rubrik: Förordning (2017:861) om ändring i förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor
SFS 2010:543

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
2010-05-27

Först inlagd:
2010-06-15

Senast ändrad:
2017-09-12

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2017:861