Myndighet: Finansdepartementet SFÖ
Rubrik: Myndighetsförordning (2007:515)
Ikraftträdande: 2008-01-01
Uppslagsord: myndighetsförordning
Officiell PDF-utgåva av grundförfattningen
SFS 2007:515

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
2007-06-07

Först inlagd:
2007-06-20

Senast ändrad:
2015-02-23

Uppdaterad: