Myndighet: Finansdepartementet BA ToT
Rubrik: Internrevisionsförordning (2006:1228)
Ikraftträdande: 2007-01-01
Uppslagsord: internrevision
Officiell PDF-utgåva av grundförfattningen
Ändring 2007:1283
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3, 4 §§
Ikraftträdande: 2008-01-01
Rubrik: Förordning (2007:1283) om ändring i internrevisionsförordningen (2006:1228)

Ändring 2009:1321
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 2 a §
Ikraftträdande: 2010-01-01, överg.best.
Rubrik: Förordning (2009:1321) om ändring i internrevisionsförordningen (2006:1228)
SFS 2006:1228

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
2006-11-23

Först inlagd:
2006-12-05

Senast ändrad:
2013-08-27

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2009:1321