Myndighet: Socialdepartementet
Rubrik: Lag (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.
Ikraftträdande: 2003-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:44, bet. 2001/02:SoU9, rskr. 2001/02:254
Uppslagsord: hälso- och sjukvård
Stickord: biobanker
Officiell PDF-utgåva av grundförfattningen
Ändring 2003:468
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap 2 §, 2 kap 3 §, 3 kap 5 §
Ikraftträdande: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:50, bet. 2002/03:UbU18, rskr.2002/03:213
Rubrik: Lag (2003:468) om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

Ändring 2005:1
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 5 kap 2 §
Ikraftträdande: 2005-01-10 överg.best.
Förarbeten: Bet. 2004/05:SoU14, rskr. 2004/05:145
Rubrik: Lag (2005:1) om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

Ändring 2006:356
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 kap 1 §
Ikraftträdande: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:64, bet. 2005/06:SoU16, rskr. 2005/06:219
Rubrik: Lag (2006:356) om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

Ändring 2008:358
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 kap 7 §, rubr. närmast före 4 kap 6 §; nya 4 kap 4 a, 6 a §§
Ikraftträdande: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:126, bet. 2007/08:SoU16, rskr. 2007/08:207
Rubrik: Lag (2008:358) om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

Ändring 2009:502
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 kap. 6 a §
Ikraftträdande: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Rubrik: Lag (2009:502) om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

Ändring 2012:947
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap. 5, 6 §§, 4 kap. 6, 6 a, 7, 9 §§, 6 kap. 3, 4, 6, 7 §§
Ikraftträdande: 2013-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:20, bet. 2012/13:SoU5, rskr. 2012/13:116
Rubrik: Lag (2012:947) om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.
2. Vid tillämpning av 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska Inspektionen för vård och omsorg vara den enskildes motpart, om inspektionen efter ikraftträdandet är behörig att handlägga den typ av fråga som är föremål för prövning.
3. För gärningar som avses i 6 kap. 1 § första stycket c och h och som har begåtts före ikraftträdandet gäller 2 kap. 5 § och 4 kap. 7 § i sin äldre lydelse. Lag (2013:274).


Ändring 2013:274
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 3 p övergångsbest. till 2012:947
Förarbeten: Prop. 2012/13:82, bet. 2012/13:SoU19, rskr. 2012/13:204
Rubrik: Lag (2013:274) om ändring i lagen (2012:947) om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

Ändring 2014:762
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 kap. 5 §
Ikraftträdande: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Rubrik: Lag (2014:762) om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

Ändring 2017:50
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap. 2 §
Ikraftträdande: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141
Rubrik: Lag (2017:50) om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

Ändring 2018:148
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap. 2 §, 2 kap. 3 §, 3 kap. 5 §
Ikraftträdande: 2019-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:45, bet. 2017/18:UbU12, rskr. 2017/18:173
Rubrik: Lag (2018:148) om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
2. Ett godkännande som har beslutats av en nämnd för forskningsetik enligt 2 kap. 3 § i den äldre lydelsen och godkännande och krav som har beslutats av en nämnd för forskningsetik enligt 3 kap. 5 § i den äldre lydelsen gäller fortfarande.


Ändring 2018:441
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap. 4 §, 4 kap. 4 a § 6 kap. 2, 3, 7 §§, rubr. rubrikerna närmast före 1, kap. 4 §, 6 kap. 2 §
Ikraftträdande: 2018-05-25
Förarbeten: Prop. 2017/18:171, bet. 2017/18:SoU33, rskr. 2017/18:261
Rubrik: Lag (2018:441) om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

Ändring 2018:1273
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap. 3 §, 2 kap. 3 §, 3 kap. 5 §; nya 1 kap. 5 §, 2 kap. 3 a §, 3 kap. 5 a, 5 b §§, rubr. närmast före 1 kap. 5 §
Ikraftträdande: 2019-01-01 överg.best.
Rubrik: Lag (2018:1273) om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019 i fråga om 1 kap. 3 §.
2. Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer i fråga om övriga bestämmelser.
3. Regeringen får meddela de övergångsbestämmelser som behövs i fråga om punkten 2.
SFS 2002:297

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
2002-05-23

Först inlagd:
2002-06-04

Senast ändrad:
2018-08-08

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2018:1273