Författningen har upphävts / ska upphävas 2015-05-01 genom SFS 2015:210
Myndighet: Näringsdepartementet RS L
Rubrik: Förordning (2000:283) om regionalt bidrag till företagsutveckling
Ikraftträdande: 2000-06-01 överg.best.
Förarbeten: EGTC68/1996 s9
Celexnr: 31996Y0306.01
Officiell PDF-utgåva av grundförfattningen
Ändring 2000:1147
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6, 46 §§
Ikraftträdande: 2001-01-01
Rubrik: Förordning (2000:1147) om ändring i förordningen (2000:283) om landsbygdsstöd

Ändring 2002:738
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 15 §
Ikraftträdande: 2002-11-01
Rubrik: Förordning (2002:738) om ändring i förordningen (2000:283) om landsbygdsstöd

Ändring 2002:854
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 §
Ikraftträdande: 2003-01-01
Rubrik: Förordning (2002:854) om ändring i förordningen (2000:283) om landsbygdsstöd

Ändring 2004:1091
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2, 5 §§; nya 5 a, 5 b, 5 c §§
Ikraftträdande: 2005-01-01
Förarbeten: EGTL10/2001 s30
Rubrik: Förordning (2004:1091) om ändring i förordningen (2000:283) om landsbygdsstöd

Ändring 2005:529
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 14, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 35, 37, 38 §§, rubr. närmast före 17, 18, 21, 25 §§; ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 39, 40, 41, 43, 44 §§, rubr. närmast före 1, 7, 8, 13, 15, 16, 27, 29 §§
Ikraftträdande: 2005-07-01
Förarbeten: EGTL337/2002 s3
Rubrik: Förordning (2005:529) om ändring i förordningen (2000:283) om landsbygdsstöd

Ändring 2005:741
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 17, 36 §§; omtryck
Ikraftträdande: 2005-11-15
Rubrik: Förordning (2005:741) om ändring i förordningen (2000:283) om regionalt bidrag till företagsutveckling

Ändring 2007:583
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 a §
Ikraftträdande: 2007-11-01
Rubrik: Förordning (2007:583) om ändring i förordningen (2000:283) om regionalt bidrag till företagsutveckling

Ändring 2007:802
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2, 4, 7, 8, 15, 17, 18, 19, 30 §§
Ikraftträdande: 2007-12-20
Förarbeten: EUTL379/2006 s5
Rubrik: Förordning (2007:802) om ändring i förordningen (2006:283) om regionalt bidrag till företagsutveckling

Ändring 2008:43
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 8 §
Ikraftträdande: 2008-02-25
Rubrik: Förordning (2007:43) om ändring i förordningen (2000:283) om regionalt bidrag till företagsutveckling

Ändring 2009:155
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 12, 46 §
Ikraftträdande: 2009-04-01
Rubrik: Förordning (2009:155) om ändring i förordningen (2000:283) om regionalt bidrag till företagsutveckling

Ändring 2009:319
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 46 §
Ikraftträdande: 2009-05-15
Rubrik: Förordning (2009:319) om ändring i förordningen (2000:283) om regionalt bidrag till företagsutveckling

Ändring 2010:1757
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 §
Ikraftträdande: 2011-01-01
Rubrik: Förordning (2010:1757) om ändring i förordningen (2000:283) om regionalt bidrag till företagsutveckling

Ändring 2014:389
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 17 §; ändr. 2, 8, 18 §§
Ikraftträdande: 2014-07-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2014:389) om ändring i förordningen (2000:283) om regionalt bidrag till företagsutveckling

Ändring 2015:210
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph.
SFS 2000:283

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
2000-05-11

Upphävandedatum:
2015-05-01

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2014:389