1 § Ett landsting och en eller flera kommuner som ingår i landstinget får genom samverkan i en gemensam nämnd gemensamt fullgöra
1. landstingets uppgifter
   – enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30),
   – enligt tandvårdslagen (1985:125),
   – enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård,
   – enligt lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård,
   – enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
   – enligt lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården,
   – enligt smittskyddslagen (2004:168), eller
   – som i annat fall enligt lag ska skötas av en sådan nämnd som avses i 7 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen, och
2. kommunens uppgifter
   – enligt socialtjänstlagen (2001:453),
   – enligt hälso- och sjukvårdslagen,
   – enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall,
   – enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga,
   – enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,
   – enligt lagen om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården, eller
   – som i annat fall enligt lag ska skötas av socialnämnd. Lag (2017:375).

2 § Landstinget och kommunen eller kommunerna får samverka enligt denna lag endast om uppgifter från såväl landstinget som kommunen eller kommunerna ingår i den gemensamma nämndens ansvarsområde.

3 § För en gemensam nämnd gäller i övrigt bestämmelserna i kommunallagen (2017:725) om gemensam nämnd. Lag (2017:744).

SFS 2003:192

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
2003-05-15

Först inlagd:
2003-05-27

Senast ändrad:
2018-01-25

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2017:744