SFS 2003:192

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
2003-05-15

Först inlagd:
2003-05-27

Senast ändrad:
2017-07-04

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2017:744


1 § /Upphör att gälla U:2018-01-01/ Ett landsting och en eller flera kommuner som ingår i landstinget får genom samverkan i en gemensam nämnd gemensamt fullgöra
1. landstingets uppgifter
   – enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30),
   – enligt tandvårdslagen (1985:125),
   – enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård,
   – enligt lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård,
   – enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
   – enligt lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m.,
   – enligt smittskyddslagen (2004:168), eller
   – som i annat fall enligt lag ska skötas av en sådan nämnd som avses i 7 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen, och
2. kommunens uppgifter
   – enligt socialtjänstlagen (2001:453),
   – enligt hälso- och sjukvårdslagen,
   – enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall,
   – enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga,
   – enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,
   – enligt lagen om patientnämndsverksamhet m.m., eller
   – som i annat fall enligt lag ska skötas av socialnämnd. Lag (2017:52).

1 § /Träder i kraft I:2018-01-01/ Ett landsting och en eller flera kommuner som ingår i landstinget får genom samverkan i en gemensam nämnd gemensamt fullgöra
1. landstingets uppgifter
   – enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30),
   – enligt tandvårdslagen (1985:125),
   – enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård,
   – enligt lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård,
   – enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
   – enligt lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården,
   – enligt smittskyddslagen (2004:168), eller
   – som i annat fall enligt lag ska skötas av en sådan nämnd som avses i 7 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen, och
2. kommunens uppgifter
   – enligt socialtjänstlagen (2001:453),
   – enligt hälso- och sjukvårdslagen,
   – enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall,
   – enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga,
   – enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,
   – enligt lagen om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården, eller
   – som i annat fall enligt lag ska skötas av socialnämnd. Lag (2017:375).

2 § Landstinget och kommunen eller kommunerna får samverka enligt denna lag endast om uppgifter från såväl landstinget som kommunen eller kommunerna ingår i den gemensamma nämndens ansvarsområde.

3 § /Upphör att gälla U:2018-01-01/ För en gemensam nämnd gäller i övrigt bestämmelserna i kommunallagen (1991:900) om gemensam nämnd.

3 § /Träder i kraft I:2018-01-01/ För en gemensam nämnd gäller i övrigt bestämmelserna i kommunallagen (2017:725) om gemensam nämnd. Lag (2017:744).

Karnov Group Testa Karnov Juridik gratis Testa Karnov Kommun
Läs artikeln om EU:s dataskyddsförordning Läs om Innovationspartnerskap –  en innovation inom offentlig upphandling Läs intervjun med Göran Lambertz. Om karriären, Quick och framtiden Läs artikeln om hur LVU ska skydda barn och ungdomar från hedersvåld Läs artiklar och krönikor från jurdikbranschen