SFS 1974:579

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1974-05-10

Senast ändrad:
2011-02-10

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2010:1502


1 § Nådeärenden prövas av regeringen enligt 12 kap. 9 § första stycket regeringsformen. Lag (2010:1423).

2 § Om det finns särskild anledning, ska regeringen, innan den avgör ett nådeärende, inhämta ett yttrande från Högsta domstolen eller, i mål där regeringen, en förvaltningsdomstol eller en förvaltningsmyndighet är sista instans, från Högsta förvaltningsdomstolen. Lag (2010:1502).

Karnov Group Testa Karnov Juridik gratis Testa Karnov Kommun
Läs artikeln om EU:s dataskyddsförordning Läs om Innovationspartnerskap –  en innovation inom offentlig upphandling Läs intervjun med Göran Lambertz. Om karriären, Quick och framtiden Läs artikeln om hur LVU ska skydda barn och ungdomar från hedersvåld Läs artiklar och krönikor från jurdikbranschen