Kungl. Maj:t har funnit gott förordna, att vid tillämpningen av vägtrafiklagstiftningen länen skall betecknas enligt följande.
A eller AB utmärker Stockholms län
C " Uppsala län
D " Södermanlands län
E " Östergötlands län
F " Jönköpings län
G " Kronobergs län
H " Kalmar län
I " Gotlands län
K " Blekinge län
M " Skåne län
N " Hallands län
O " Västra Götalands län
S " Värmlands län
T " Örebro län
U " Västmanlands län
W " Dalarnas län
X " Gävleborgs län
Y " Västernorrlands län
Z " Jämtlands län
AC " Västerbottens län
BD " Norrbottens län
Förordning (1997:810).
SFS 1973:105

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1973-03-23

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 1997:810