Löpande utgivning av Svensk Författningssamling, SFS.

Svensk Författningssamling, författningarna SFS 1991:1441 - SFS 1991:1620
Detaljerad information om författningarna
Författning Ändrar Ikraft Författningsrubrik och ändringsbeskrivning
SFS 1991:1441   SFS 1972:115 1991-12-10  Förordning (1991:1441) om ändring i kungörelsen (1972:115) med anledning av konventionen den 9 februari 1972 mellan Sverige och Norge om renbetning 
SFS 1991:1442   SFS 1972:319 1991-12-10  Förordning (1991:1442) om ändring i växtskydds- förordningen (1972:319) 
SFS 1991:1443   SFS 1974:212 1991-12-10  Förordning (1991:1443) om ändring i bisjukdomsförordningen (1974:212) 
SFS 1991:1444   SFS 1975:540 1991-12-10  Förordning (1991:1444) om ändring i förordningen (1975:540) om statsbidrag till djursjukvård i vissa fall 
SFS 1991:1445   SFS 1976:452 1991-12-10  Förordning (1991:1445) om ändring i berberisförordningen (1976:452) 
SFS 1991:1446   SFS 1978:250 1991-12-10  Förordning (1991:1446) om ändring i förordningen (1978:250) om statligt stöd till jordbrukets rationalisering 
SFS 1991:1447   SFS 1979:427 1991-12-10  Förordning (1991:1447) om ändring i förordningen (1979:427) om statligt stöd till trädgårdsnäringens rationalisering 
SFS 1991:1448   SFS 1980:371 1991-12-10  Förordning (1991:1448) om ändring i epizootiförordningen (1980:371) 
SFS 1991:1449   SFS 1981:1217 1991-12-10  Förordning (1991:1449) om ändring i förordningen (1981:1217) om förvaltningen av statens fisken m.m. 
SFS 1991:1450   SFS 1982:1283 1991-12-10  Förordning (1991:1450) om ändring i förordningen (1982:1283) om avvecklingsersättning till vissa mjölkproducenter 
SFS 1991:1451   SFS 1985:343 1991-12-10  Förordning (1991:1451) om ändring i förordningen (1985:343) om kontroll av husdjur m.m. 
SFS 1991:1452   SFS 1985:672 1991-12-10  Förordning (1991:1452) om ändring i förordningen (1985:672) om stöd till jordbruk och livsmedelsinudustri i norra Sverige 
SFS 1991:1453   SFS 1987:606 1991-12-10  Förordning (1991:1453) om ändring i förordningen (1987:606) om statligt regionalt stöd till jordbruks- och trädgårdsföretag 
SFS 1991:1454   SFS 1987:1179 1991-12-10  Förordning (1991:1454) om ändring i förordningen (1987:1179) om statsbidrag till företag som utför funktionstest av lantbrukssprutor 
SFS 1991:1455   SFS 1988:539 1991-12-10  Förordning (1991:1455) om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539) 
SFS 1991:1456   SFS 1989:11 1991-12-10  Förordning (1991:1456) om ändring i förordningen (1989:11) om stöd till alternativ odling 
SFS 1991:1457   SFS 1989:896 1991-12-10  Förordning (1991:1457) om ändring i förordningen (1989:896) om vissa bidrag till jordbruksföretag 
SFS 1991:1458   SFS 1990:941 1991-12-10  Förordning (1991:1458) om ändring i förordningen (1990:941) om inkomst-, omställnings- och anläggningsstöd till jordbrukare m.m 
SFS 1991:1459   SFS 1990:958 1991-12-10  Förordning (1991:1459) om ändring i förordningen (1990:958) om omställningsbidrag till vissa mjölkproducenter 
SFS 1991:1460   SFS 1990:980 1991-12-10  Förordning (1991:1460) om ändring i förordningen (1990:980) om startstöd tilljordbrukare 
SFS 1991:1461   SFS 1990:1092 1991-12-10  Förordning (1991:1461) om ändring i förordningen (1990:1092) om stöd till vissa skuldsatta jordbrukare 
SFS 1991:1462   SFS 1987:1285 1992-01-01  Förordning (1991:1462) om ändring i förordningen (1987:1285) om tullfrihet för varor från utvecklingsländerna 
SFS 1991:1463   SFS 1990:248 1992-01-01  Förordning (1991:1463) om ändring i förordningen (1990:248) om tullfrihet enligt 12 § lagen (1987:1069) om tullfrihet m.m. 
SFS 1991:1464   SFS 1988:248   Förordning (1991:1464) om upphävande av för- ordningen (1988:248) om tillämpning av den europeiska överenskommelsen den 17 okto- ber 1980 om tillhandahållande av sjukvård åt personer under tillfällilg vistelse i förhål- lande till Tyska Demokratiska Republiken 
SFS 1991:1465   SFS 1988:708 1991-12-01  Förordning (1991:1465) om ändring i förordningen (1988:708) med instruktion för transportforskningsberedningen 
SFS 1991:1466   SFS 1983:1053   Lag (1991:1466) om upphävande av lagen (1983:1053) om skatt på om- sättning av vissa värdepapper 
SFS 1991:1467   SFS 1988:847 1991-12-01  Lag (1991:1467) om ändring i lagen (1990:675) om ändring i lagen (1988:847) om skattelättnader för allemanssparande och ungdomsbosparande 
SFS 1991:1468   SFS 1982:1177 1991-12-01  Förordning (1991:1468) om ändring i departementsförordningen (1982:1177) 
SFS 1991:1469   grundförfattning 1992-01-01, överg.best.  Yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469) 
SFS 1991:1470   SFS 1949:105 1992-01-01  Lag (1991:1470) om ändring i tryckfrihetsförordningen 
SFS 1991:1471   SFS 1974:152 1992-01-01  Lag (1991:1471) om ändring i regeringsformen 
SFS 1991:1472   grundförfattning 1992-01-01  Förordning (1991:1472) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård 
SFS 1991:1473   SFS 1966:567    
SFS 1991:1474   SFS 1968:150   Förordning (1991:1474) om upphävande av kungörelsen (1968:150) angående begränsning av tillämpningen av andra stycket övergångsbestämmelserna till lagen den 16 juni 1966 (nr 293) om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall 
SFS 1991:1475   SFS 1982:805 1992-01-01  Förordning (1991:1475) om ändring i förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m. 
SFS 1991:1476   SFS 1979:101 1992-01-01  Förordning (1991:1476) om ändring i delgivningsförordningen (1979:101) 
SFS 1991:1477   SFS 1990:893 1992-01-01  Förordning (1991:1477) om ändring i förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m. 
SFS 1991:1478   SFS 1969:84 1992-01-01  Förordning (1991:1478) om ändring i kungörelsen (1969:84) om användande av skjutvapen i polistjänsten 
SFS 1991:1479   SFS 1982:772 1992-01-01  Förordning (1991:1479) om ändring i förordningen (1982:772) om skyldighet för landstingskommuner att anmäla till socialstyrelsen vissa skador och sjukdomar som inträffat i hälso- och sjukvården 
SFS 1991:1480   SFS 1985:796 1992-01-01  Förordning (1991:1480) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m. 
SFS 1991:1481   grundförfattning 1992-01-01 
Bilavgasförordning (1991:1481)
Denna lag är upphävd.
SFS 1991:1482   grundförfattning 1992-01-01, överg.best.  Lag (1991:1482) om lotteriskatt 
SFS 1991:1483   grundförfattning 1992-01-01  Lag (1991:1483) om skatt på vinstsparande m.m. 
SFS 1991:1484   SFS 1971:69   Lag (1991:1484) om ändring i lagen (1991:700) om ändring i skattebrottslagen (1971:69) 
SFS 1991:1485   SFS 1971:1072   Lag (1991:1485) om ändring i lagen (1991:701) om ändring lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m. 
SFS 1991:1486   SFS 1984:151 1992-01-01  Lag (1991:1486) om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter 
SFS 1991:1487   SFS 1988:1065 1992-01-01, överg.best.  Förordning (1991:1487) om ändring i vägtrafik- skatteförordningen (1988:1065) 
SFS 1991:1488   grundförfattning 1992-01-01, överg.best.  Lag (1991:1488) om handläggning av vissa ersättningar till den som tjänstgör inom totalförsvaret 
SFS 1991:1489   SFS 1941:967   Lag (1991:1489) om ändring i lagen (1991:463) om ändring i värnpliktslagen (1941:967) 
SFS 1991:1490   SFS 1960:74   Lag (1991:1490) om ändring i lagen (1991:467) om ändring i civilförsvarslagen (1960:74) 
SFS 1991:1491   SFS 1966:413   Lag (1991:1491) om ändring i lagen (1991:465) om ändring i lagen (1966:413) om vapenfri tjänst 
SFS 1991:1492   grundförfattning 1992-01-01, överg.best. 
Familjebidragsförordning (1991:1492)
Denna lag är upphävd.
SFS 1991:1493   SFS 1976:1008 1992-01-01  Förordning (1991:1493) om ändring i värnpliktsförmånsförordningen (1976:1008) 
SFS 1991:1494   SFS 1976:1011 1992-01-01  Förordning (1991:1494) om ändring i förordningen (1976:1011) om förmåner till civilförsvarspliktiga 
SFS 1991:1495   SFS 1988:246 1992-01-01  Förordning (1991:1495) om ändring i förordningen (1988:246) om grupplivförsäkring för värnpliktiga m.fl. 
SFS 1991:1496   SFS 1945:494   Förordning (1991:1496) om upphävande av kungörelsen (1945:494) angående lån från värnpliktslånefonden 
SFS 1991:1497   SFS 1975:539 1992-01-01, överg.best.  Förordning (1991:1497) om ändring i veterinärtaxeförordningen (1975:539) 
SFS 1991:1498   grundförfattning 1992-01-01 
Förordning (1991:1498) om skiktgränsen för statlig inkomstskatt vid 1993 års taxering
Denna lag är upphävd.
SFS 1991:1499   grundförfattning 1992-01-01  Riksbankens föreskrifter om sedlar på tjugo kronor (1991:1499) 
SFS 1991:1500   SFS 1949:105 1992-01-01  Lag (1991:1500) om ändring i tryckfrihetsförordningen 
SFS 1991:1501   SFS 1974:152 1992-01-01  Lag (1991:1501) om ändring i regeringsformen 
SFS 1991:1502   SFS 1974:152 1992-01-01  Lag (1991:1502) om ändring i regeringsformen 
SFS 1991:1503   SFS 1974:152 1992-01-01  Lag (1991:1503) om ändring i regeringsformen 
SFS 1991:1504   SFS 1988:1385 1992-01-01  Lag (1991:1504) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank 
SFS 1991:1505   SFS 1979:567 1992-01-01  Förordning (1991:1505) om ändring i förordningen (1979:567) med instruktion för högsta domstolen 
SFS 1991:1506   SFS 1979:568 1992-01-01  Förordning (1991:1506) om ändring i förordningen (1979:568) med instruktion för regeringsrätten 
SFS 1991:1507   SFS 1982:480 1992-01-01  Förordning (1991:1507) om ändring i dataförordningen (1982:480) 
SFS 1991:1508   SFS 1968:654 1992-01-01 överg.best.  Förordning (1991:1508) om ändring i reglementet (1968:654) för Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och för stadshypoteksföreningar 
SFS 1991:1509   SFS 1968:656 1992-01-01, överg.best.  Förordning (1991:1509) om ändring i instruktionen (1968:656) för offentligt ombud hos stadshypoteksförening 
SFS 1991:1510   grundförfattning 1992-01-01  Lag (1991:1510) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Barbados 
SFS 1991:1511   SFS 1980:556 1991-12-15, överg.best.  Förordning (1991:1511) om ändring i skatteregisterförordningen (1980:556) 
SFS 1991:1512   grundförfattning 1991-12-15 
Förordning (1991:1512) om särskilt stöd till yrkesfisket på ostkusten
Denna lag är upphävd.
SFS 1991:1513   SFS 1991:133 1992-01-01  Förordning (1991:1513) om ändring i förordningen (1991:133) om avveckling av prisregleringen på jordbrukets område 
SFS 1991:1514   SFS 1991:914 1992-01-01  Förordning (1991:1514) om ändring i förordningen (1991:914) om avgifter på vissa jordbruksprodukter m.m. 
SFS 1991:1515   grundförfattning 1991-01-01  Förordning (1991:1515) om medelvärde för år 1991 enligt förordningen (1983:944) om statsbidrag till kommunerna för stöd och hjälp i boendet 
SFS 1991:1516   grundförfattning 1992-01-01, övergångsbest. 
Förordning (1991:1516) om statsbidrag till service och vård för äldre och handikappade;
Denna lag är upphävd.
SFS 1991:1517   SFS 1986:21   Förordning (1991:1517) om fortsatt giltighet av förordningen (1986:21) om försöksverksamhet inom offentlig hälso- och sjuk- vård med särskilda villkor för anslutning till den allmänna försäkringen 
SFS 1991:1518   grundförfattning 1992-01-01  Förordning (1991:1518) om basbelopp för år 1992 
SFS 1991:1519   SFS 1976:940 1992-01-01, överg.best.  Förordning (1991:1519) om ändring i förordningen (1976:940) om anställning hos allmän försäkringskassa 
SFS 1991:1520   grundförfattning   Förordning (1991:1520) om upphävande av föreskrifter i fråga om inrättande och tillsättande av vissa tjänster hos allmän försäkringskassa 
SFS 1991:1521   SFS 1988:1232 1992-01-01  Förordning (1991:1521) om ändring i förordningen (1988:1232) med instruktion för lantmäterimyndigheterna 
SFS 1991:1522   SFS 1973:1199 1992-02-01, överg.best.  Lag (1991:1522) om ändring i lagen (1973:1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden 
SFS 1991:1523   SFS 1985:193 1992-01-01 överg.best.  Lag (1991:1523) om ändring i lagen (1985:193) om internationell järnvägstrafik 
SFS 1991:1524   grundförfattning 1992-01-01 
Förordning (1991:1524) med instruktion för Tullverket
Denna lag är upphävd.
SFS 1991:1525   grundförfattning 1992-01-01  Förordning (1991:1525) om ränta på studielån för år 1992 
SFS 1991:1526   SFS 1987:1068 1992-01-01  Lag (1991:1526) om ändring i tulltaxelagen (1987:1068) 
SFS 1991:1527   SFS 1990:615 1992-01-01  Lag (1991:1527) om ändring i lagen (1990:615) om avgifter på vissa jordbruksprodukter m.m. 
SFS 1991:1528   SFS 1972:599 1992-01-01 överg.best.  Förordning (1991:1528) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599) 
SFS 1991:1529   SFS 1974:97 1992-01-01  Förordning (1991:1529) om ändring i militära vägtrafikkungörelsen (1974:97) 
SFS 1991:1530   SFS 1987:27 1992-01-01  Förordning (1991:1530) om ändring i förordningen (1987:27) om fordon i internationell vägtrafik i Sverige 
SFS 1991:1531   SFS 1972:595 1992-01-01  Förordning (1991:1531) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595) 
SFS 1991:1532   SFS 1990:203 1992-01-01  Förordning (1991:1532) om ändring i förordningen (1990:203) om förrättningsavgifter för Aktiebolaget Svensk Bilprovning 
SFS 1991:1533   SFS 1974:98 1992-01-01  Förordning (1991:1533) om ändring i vägtrafikkungörelsen (1974:98) för civilförsvaret 
SFS 1991:1534   SFS 1988:716 1992-01-01, överg.best.  Förordning (1991:1534) om ändring i förordningen (1988:716) om CFC och halon m.m. 
SFS 1991:1535   SFS 1975:348 1992-01-01  Förordning (1991:1535) om ändring i bilskrotningsförordningen (1975:348) 
SFS 1991:1536   SFS 1989:364 1992-01-01  Förordning (1991:1536) om ändring i miljöskyddsförordningen (1989:364) 
SFS 1991:1537   SFS 1990:984 1992-01-01  Förordning (1991:1537) om ändring i renhållningsförordningen (1990:984) 
SFS 1991:1538   SFS 1988:1385 1992-01-01  Lag (1991:1538) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank 
SFS 1991:1539   SFS 1981:642 1992-01-01  Förordning (1991:1539) om ändring i förordningen (1981:642) om tjänsteplikt för hälso- och sjukvårdspersonal m.m. 
SFS 1991:1540   SFS 1989:759 1992-01-01  Förordning (1991:1540) om ändring i förordningen (1989:759) med instruktion för totalförsvarets tjänstepliktsnämnd 
SFS 1991:1541   SFS 1956:288   Förordning (1991:1541) om upphävande av instruktionen (1956:288) för civila reservläkare 
SFS 1991:1542   SFS 1988:343 1992-01-01  Förordning (1991:1542) om ändring i förordningen (1988:343) med instruktion för statens delegation för rymdverksamhet 
SFS 1991:1543   SFS 1987:819 1992-01-01  Förordning (1991:1543) om ändring i förordningen (1987:819) om statligt stöd till energiforskning 
SFS 1991:1544   SFS 1989:896 1991-12-15  Förordning (1991:1544) om ändring i förordningen (1989:896) om vissa bidrag till jordbruksföretag 
SFS 1991:1545   SFS 1949:97   Förordning (1991:1545) om upphävande av kungörelsen (1949:97) med vissa bestämmelser rörande lax- och laxöringsfisket i Idefjorden och Svinesund m.m. 
SFS 1991:1546   SFS 1949:381 1992-01-01  Lag (1991:1546) om ändring i föräldrabalken 
SFS 1991:1547   SFS 1958:637 1992-01-01 överg.best.  Lag (1991:1547) om ändring i ärvdabalken 
SFS 1991:1548   SFS 1970:994 1992-01-01  Lag (1991:1548) om ändring i jordabalken 
SFS 1991:1549   SFS 1942:740 1992-01-01  Lag (1991:1549) om ändring i rättegångsbalken 
SFS 1991:1550   SFS 1924:323 1992-01-01  Lag (1991:1550) om ändring i lagen (1924:323) om verkan av avtal, som slutits under inflytande av rubbad själsverksamhet 
SFS 1991:1551   SFS 1927:77 1992-01-01 överg.best.  Lag (1991:1551) om ändring i lagen(1927:77) om försäkringsavtal 
SFS 1991:1552   SFS 1936:81 1992-01-01  Lag (1991:1552) om ändring i lagen (1936:81) om skuldebrev 
SFS 1991:1553   SFS 1946:805 1992-01-01  Lag (1991:1553) om ändring i lagen (1946:805) med särskilda bestämmelser angående vittne vid vissa rättshandlingar 
SFS 1991:1554   SFS 1946:819 1992-01-01  Lag (1991:1554) om ändring i lagen (1946:819) om upptagande av ed för rättighets tillvaratagande i utlandet 
SFS 1991:1555   SFS 1972:207 1992-01-01  Lag (1991:1555) om ändring i skadeståndslagen (1972:207) 
SFS 1991:1556   SFS 1982:670 1992-01-01  Lag (1991:1556) om ändring i namnlagen (1982:670) 
SFS 1991:1557   SFS 1968:45 1992-01-01  Lag (1991:1557) om ändring i atomansvarighetslagen (1968:45) 
SFS 1991:1558   SFS 1983:953 1992-01-01  Lag (1991:1558) om ändring i lagen (1983:953) om säkerhetsskydd i riksdagen 
SFS 1991:1559   grundförfattning 1992-01-01 överg.best.  Lag (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden 
SFS 1991:1560   SFS 1962:700 1992-01-01  Lag (1991:1560) om ändring i brottsbalken 
SFS 1991:1561   SFS 1942:740 1992-01-01 överg.best.  Lag (1991:1561) om ändring i rättegångsbalken 
SFS 1991:1562   SFS 1987:672 1992-01-01  Lag (1991:1562) om ändring i konkurslagen (1987:672) 
SFS 1991:1563   SFS 1973:1173 1992-01-01  Lag (1991:1563) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173) 
SFS 1991:1564   SFS 1977:729 1992-01-01  Lag (1991:1564) om ändring i lagen (1977:729) om patentbesvärsrätten 
SFS 1991:1565   SFS 1980:100 1992-01-01 överg.best.  Lag (1991:1565) om ändring i sekretesslagen (1980:100) 
SFS 1991:1566   SFS 1982:459 1992-01-01 överg.best.  Lag (1991:1566) om ändring i närradiolagen (1982:459) 
SFS 1991:1567   SFS 1986:436 1992-01-01  Lag (1991:1567) om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud 
SFS 1991:1568   SFS 1991:746 1992-01-01  Lag (1991:1568) om ändring i lagen (1991:746) om privat arbetsförmedling och ut- hyrning av arbetskraft 
SFS 1991:1569   SFS 1986:3 1992-01-01, överg.best.  Lag (1991:1569) om ändring i lagen (1986:3) om rundradiosändning av finländska televisionsprogram 
SFS 1991:1570   SFS 1988:244 1992-01-01  Förordning (1991:1570) om ändring i förordningen (1988:244) om grupplivförsäkring för deltagare i arbetsmarknadsutbildning m.fl. 
SFS 1991:1571   SFS 1988:245 1992-01-01  Förordning (1991:1571) om ändring i förordningen (1988:245) om upplivförsäkring för doktorander 
SFS 1991:1572   SFS 1969:379 1992-01-01  Förordning (1991:1572) om ändring i kungörelsen (1969:379) om inskrivning och redovisning av värnpliktiga 
SFS 1991:1573   SFS 1989:529 1992-01-01, överg.best.  Lag (1991:1573) om ändring i utlänningslagen (1989:529) 
SFS 1991:1574   SFS 1950:382 1992-01-01 överg.best.  Lag (1991:1574) om ändring i lagen (1950:382) om svenskt medborgarskap 
SFS 1991:1575   SFS 1989:547 1992-01-01  Förordning (1991:1575) om ändring i utlänningsförordningen (1989:547) 
SFS 1991:1576   SFS 1969:235 1992-01-01  Förordning (1991:1576) om ändring i medborgarskapskungörelsen (1969:235) 
SFS 1991:1577   SFS 1979:938 1992-01-01  Förordning (1991:1577) om ändring i rättshjälpsförordningen (1979:938) 
SFS 1991:1578   SFS 1987:411 1992-01-01  Förordning (1991:1578) om ändring i förordningen (1987:411) om beredskapsarbete 
SFS 1991:1579   SFS 1988:1139 1992-01-01  Förordning (1991:1579) om ändring i förordningen (1988:1139) med instruktion för arbetsmarknadsverket 
SFS 1991:1580   SFS 1980:803 1992-01-01  Förordning (1991:1580) om ändring i förordningen (1980:803) om regionalpolitiskt transportstöd 
SFS 1991:1581   SFS 1988:866 1992-01-01  Förordning (1991:1581) om ändring i förordningen (1988:866) med instruktion för skogs- och jordbrukets forskningsråd 
SFS 1991:1582   SFS 1976:1089   Förordning (1991:1582) om upphävande av förord- ningen (1976:1089) om redo- visning av allmän arbets- givaravgift 
SFS 1991:1583   grundförfattning 1992-01-01 
Förordning (1991:1583) om avgifter i mål om betalningsföreläggande och handräckning;
Denna lag är upphävd.
SFS 1991:1584   SFS 1980:100 1992-04-01  Lag (1991:1584) om ändring i sekretesslagen (1980:100) 
SFS 1991:1585   SFS 1968:45 1992-04-01  Lag (1991:1585) om ändring i atomansvarighetslagen (1968:45) 
SFS 1991:1586   SFS 1986:1102 1992-04-01  Lag (1991:1586) om ändring i räddningstjänstlagen (1986:1102) 
SFS 1991:1587   SFS 1976:661 1992-04-01  Lag (1991:1587) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall 
SFS 1991:1588   SFS 1987:1069 1992-04-01  Lag (1991:1588) om ändring i lagen (1987:1069) om tullfrihet m.m. 
SFS 1991:1589   SFS 1986:98 1992-01-01  Lag (1991:1589) om dels fortsatt giltighet av lagen (1986:98) om undantag för vissa kommuner och landstingskommuner från bestämmelserna i lagen (1929:116) om tillsyn över stiftelser 
SFS 1991:1590   SFS 1985:1089 1992-01-01  Lag (1991:1590) om dels fortsatt giltighet av lagen (1985:1089) om för- söksverksamhet inom hälso- och sjukvårdens område, dels änd- ring i samma lag 
SFS 1991:1591   SFS 1988:1419 1992-01-01  Lag (1991:1591) om dels fortsatt giltighet av lagen (1988:14319) om för- söksverksamhet inom socialtjäns- tens, hälso- och sjukvårdens samt omsorgsverksamhetens om- råde, dels ändring i samma lag 
SFS 1991:1592   SFS 1988:23 1992-01-01  Lag (1991:1592) om dels fortsatt giltighet av lagen (1988:23) om tillämpning av lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m. vid viss försöksverksamhet, dels ändring i samma lag 
SFS 1991:1593   SFS 1987:442 1992-01-01  Lag (1991:1593) om dels fortsatt giltighet av lagen (1987:442) om försöksverksamhet med kommunal tillståndsprövning för vissa hem för vård eller boende enligt socialtjänstlagen (1980:620), dels ändring i samma lag 
SFS 1991:1594   SFS 1986:99 1992-01-01  Lag (1991:1594) om dels fortsatt giltig- het av lagen (1986:99) om försöksverksamhet med ökade kommunala befogenheter vid tillsyn enligt djurskydds- lagen (1988:534), dels ändring i samma lag 
SFS 1991:1595   SFS 1990:1182   Förordning (1991:1595) om upphävande av förordningen (1990:1182) om försöksverksamhet med en friare kommunal nämndorganisation 
SFS 1991:1596   SFS 1971:762 1992-01-01  Förordning (1991:1596) om ändring i fastighetsbildningskungörelsen (1971:762) 
SFS 1991:1597   SFS 1971:1013 1992-01-01  Förordning (1991:1597) om ändring i kungörelsen (1971:1013) om prövning av vissa ärenden rörande fastighetsregistrering 
SFS 1991:1598   SFS 1951:561   Förordning (1991:1598) om upphävande av Kungl. Majt:s cirkulär (1951:561) till samtliga byggnadsnämnder och civilförsvarschefer om tillsyn över anordnandet av enskilda skyddsrum 
SFS 1991:1599   SFS 1970:304 1992-01-01  Förordning (1991:1599) om ändring i hemvärnskungörelsen (1970:304) 
SFS 1991:1600   SFS 1986:1107 1992-01-01  Förordning (1991:1600) om ändring i räddningstjänstförordningen (1986:1107) 
SFS 1991:1601   SFS 1963:341 1992-01-01  Förordning (1991:1601) om ändring i allmänna läkarinstruktionen (1963:341) 
SFS 1991:1602   SFS 1983:616 1992-01-01  Förordning (1991:1602) om ändring i hälsoskyddsförordningen (1983:616) 
SFS 1991:1603   SFS 1986:565 1992-01-01  Förordning (1991:1603) om ändring i förordningen (1986:565) om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m.fl. 
SFS 1991:1604   SFS 1970:340 1992-01-01  Förordning (1991:1604) om ändring i förordningen (1970:340) om skolskjutsning 
SFS 1991:1605   SFS 1971:954 1992-01-01  Förordning (1991:1605) om ändring i vägkungörelsen (1971:954) 
SFS 1991:1606   SFS 1972:594 1992-01-01  Förordning (1991:1606) om ändring i terrängtrafikkungörelsen (1972:594) 
SFS 1991:1607   SFS 1972:603 1992-01-01  Förordning (1991:1607) om ändring i vägtrafikkungörelsen (1972:603) 
SFS 1991:1608   SFS 1978:1001 1992-01-01  Förordning (1991:1608) om ändring i vägmärkesförordningen (1978:1001) 
SFS 1991:1609   SFS 1990:1080 1992-01-01  Förordning (1991:1609) om ändring i förordningen (1990:1080) om tillfälliga bilförbud 
SFS 1991:1610   SFS 1981:981 1992-01-01  Förordning (1991:1610) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981) 
SFS 1991:1611   SFS 1977:263 1992-01-01  Förordning (1991:1611) om ändring i högskoleförordningen (1977:263) 
SFS 1991:1612   SFS 1988:1188 1992-01-01  Förordning (1991:1612) om ändring i förordningen (1988:1188) om kulturminnen m.m. 
SFS 1991:1613   SFS 1971:807 1992-01-01  Förordning (1991:1613) om ändring i livsmedelsförordningen (1971:807) 
SFS 1991:1614   SFS 1971:810 1992-01-01  Förordning (1991:1614) om ändring i förordningen (1971:810) med allmän veterinärinstruktion 
SFS 1991:1615   SFS 1981:648 1992-01-01  Förordning (1991:1615) om ändring i krigsveterinärförordningen (1981:648) 
SFS 1991:1616   SFS 1989:1110 1992-01-01  Förordning (1991:1616) om ändring i förordningen (1989:1110) om avgift för livsmedelstillsyn m.m. 
SFS 1991:1617   SFS 1979:48 1992-01-01  Förordning (1991:1617) om ändring i förordningen (1979:48) om regionala stiftelser för skyddat arbete 
SFS 1991:1618   SFS 1985:997 1992-01-01  Förordning (1991:1618) om ändring i förordningen (1985:997) om anmälningsskyldighet beträffande asbest i ventilationsanläggningar 
SFS 1991:1619   SFS 1939:783 1992-01-01  Förordning (1991:1619) om ändring i kungörelsen (1939:783) angående anordnande och begagnande samt tillsyn av vissa hissar 
SFS 1991:1620   SFS 1978:164 1992-01-01  Förordning (1991:1620) om ändring i förordningen (1978:164) om vissa rörledningar