Beställ USB-Lagboken

USB-lagboken kostar 1.850 inkl. moms och frakt inom Sverige.
USB-lagboken fungerar på system med tillgänglig USB-port och Microsoft Windows 2000/XP/Vista/2007. Den fungerar inte direkt på Mac-datorer. Med Notisums instruktion kan USB-lagboken föras över till och göras läsbar på en iPad eller iPhone. Med valfri läsare för CHM-format kan lagboken även läsas på Mac och i Androidtelefoner, men Notisum testar inte dessa miljöer och kan inte ge separat support för de appar och program som finns.


Beställ USB-Lagboken
  Företag/Organisation
Förnamn
Efternamn
E-postadress
Gatuadress
Postnummer
Ort
Utgåva
Antal
  Telefon inkl. riktnummer
Faktureringsadress (om annan än ovan)
  Adressrad 1
  Adressrad 2
  Postnummer
  Ort

Notisum AB respekterar våra besökares och abonnenters integritet. Den information vi tar in via detta formulär används endast för internt bruk. Under inga omständigheter säljs informationen vidare. Vi hanterar personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204).

Jag accepterar Notisums hantering av personuppgifter och förbinder mig att även i övrigt följa villkoren för Notisums abonnemang.