Översikt/Start

 

Flik  /Innehåll
Flik 1 - Statsrätt och KBV:s uppdrag m.m
Flik 2 - Sjöterritorium gränser och immunitet
Flik 3 - Offentlighet, sekretess och allmän förvaltningsrätt
Flik 4 - Dataskydd – skydd för personuppgifter
Flik 5 - Ordning och säkerhet – räddningstjänst m.m.
Flik 6 - Ordning och säkerhet – polisiära frågor
Flik 7 - Processrätt / straffprocessuella befogenheter
Flik 8 - Straffrätt
Flik 9 - Medborgarskaps- och utlänningslagstiftning
Flik 10 - Tullagstiftning och punktskatter
Flik 11 - Transporträtt
Flik 12 - Miljörätt
Flik 13 - Fiske
Flik 14 - Jakt och artskydd
Flik 15 - Kultur
Flik 16 - Totalförsvar, tillträde och samhällsviktiga anläggningar
Flik 17 - Vissa ersättningsfrågor
 
 
 

     Kustbevakningens Regelsamling

 
 


Regelsamling för Kustbevakningen

Innehålls- och uppdateringsförteckning

Flik 1 - Statsrätt och KBV:s uppdrag m.m

Flik 2 - Sjöterritorium gränser och immunitet

Flik 3 - Offentlighet, sekretess och allmän förvaltningsrätt

Flik 4 - Dataskydd – skydd för personuppgifter

Flik 5 - Ordning och säkerhet – räddningstjänst m.m.

Flik 6 - Ordning och säkerhet – polisiära frågor

Flik 7 - Processrätt / straffprocessuella befogenheter

Flik 8 - Straffrätt

Flik 9 - Medborgarskaps- och utlänningslagstiftning

Flik 10 - Tullagstiftning och punktskatter

Flik 11 - Transporträtt

Flik 12 - Miljörätt

Flik 13 - Fiske

Flik 14 - Jakt och artskydd

Flik 15 - Kultur

Flik 16 - Totalförsvar, tillträde och samhällsviktiga anläggningar

Flik 17 - Vissa ersättningsfrågor

 

  Se vad de senaste 100 uppdateringarna av Regelsamlingen innehöll.
   
  Vad är KBVs Regelsamling?
   
  Kontakt