Myndighet: Justitiedepartementet L7
Rubrik: Utlänningslag (2005:716)
Ikraftträdande: 2006-03-31 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:170 och 172, bet. 2004/05:SfU17 och 18, rskr. 2005/06:1 och 2, EGTP056/1964 s850, EUTL158/2004 s77, EGTL149/2001 s34, EGTL187/2001 s45, EGTL212/2001 s12, EGTL328/2002 s17, EUTL31/2003 s18, EUTL50/2003 s1
Uppslagsord: utlänningslag
Celexnr: 364L0221, 304L0038, 301L0040, 301L0051, 301L0055, 302L0090, 303L0009, 303R0343
Officiell PDF-utgåva av grundförfattningen
Ändring 2005:763
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. p 3 övergångsbest.
Förarbeten: Bet. 2005/06:SfU5, rskr. 2005/06:10
Rubrik: Lag (2005:763) om ändring i utlänningslagen (2005:716)

Ändring 2005:1239
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 kap 1, 2 §§, 5 kap 1 §
Förarbeten: Prop. 2005/06:6, bet. 2005/06:SfU4, rskr. 2005/06:71
Rubrik: Lag (2005:1239) om ändring i utlänningslagen (2005:716)

Ändring 2006:219
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 3, 3 a, 3 b, 3 c, 4, 8 §§, 5 kap 23 §, 7 kap 9 §, 8 kap 1, 2, 3, 12, 19 §§, 12 kap 15, 17 §§, 13 kap 9, 10 §§, 14 kap 3 §,17 kap 1 §, 18 kap 1 §, rubr. närmast före 13 kap 10 §; nya 3 a kap, 5a kap, 1 kap 3 a, 3 b, 3 c §§, 2 kap 3 a §, 5 kap 2 a, 16 a §§, 8 kap 7 a, 17 a, 20 a §§, 12 kap 13 a §, rubr. närmast före 1 kap 3 a, 3 b, 3 c §§, 2 kap 3 a §, 5 kap 16 a §, 8 kap 7 a §
Ikraftträdande: 2006-04-30
Förarbeten: Prop. 2005/06:77, bet. 2005/06:SfU9, rskr. 2005/06:91, EUTL158/2004 s77, EUTL197/2005 s34, EUTL16/2004 s44
Rubrik: Lag (2006:219) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Celexnr: 304L0038, 304L0038R[2], 303L0109

Ändring 2006:220
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap 3, 8, 16, 17, 18 §§, 7 kap 3 §, rubr. närmast före 5 kap 1 §; nya 5 kap 3 a, 17 a, 17 b §§, 13 kap 15, 16 §§, 14 kap 8 a §, rubr. närmast före 13 kap 15 §
Ikraftträdande: 2006-04-30 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:72, bet. 2005/06:SfU8, rskr. 2005/06:190, EUTL251/2003 s12
Rubrik: Lag (2006:220) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Celexnr: 303L0086
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006 i fråga om 13 kap. 15 och 16 §§ samt 14 kap. 8 a § och i övrigt den 30 april 2006.
2. Bestämmelsen i 7 kap. 3 § andra stycket skall inte tillämpas på uppehållstillstånd som beviljats före den 30 april 2006.


Ändring 2006:447
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 14 kap 14 §, 19 kap 6, 7 §§, rubr. närmast före 14 kap 14 §, 19 kap 5 §; nya 7 kap 7 a §, 9 kap 3 a, 3 b, 3 c, 3 d, 3 e, 3 f §§, 19 kap 5 a, 8 §§, rubr. närmast före 9 kap 3 a §
Ikraftträdande: 2006-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:129, bet. 2005/06:SfU14, rskr. 2005/06:280, EUTL261/2004 s24, EUTL375/2004 s12
Rubrik: Lag (2006:447) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Celexnr: 304L0082, 304L0114
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007 i fråga om 7 kap. 7 a § och i övrigt den 1 september 2006.
2. Bestämmelsen i 7 kap. 7 a § skall inte tillämpas på uppehållstillstånd som beviljats före den 1 januari 2007.


Ändring 2006:448
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 a kap 12 §
Ikraftträdande: 2006-07-01
Förarbeten: Bet. 2005/06:SfU14, rskr. 2005/06:280
Rubrik: Lag (2006:448) om ändring i utlänningslagen (2005:716)

Ändring 2006:946
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap 4 §, 7 kap 6 §, 8 kap 1 §, 20 kap 7, 8 §§
Ikraftträdande: 2008-12-12
Förarbeten: Prop. 2005/06:194, bet. 2005/06:JuU38 och SfU18, rskr. 2005/06:300 och 358
Rubrik: Lag (2006:946) om ändring i utlänningslagen (2005:716)

Ändring 2007:322
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap 15 §, 14 kap 4 §; ny 7 kap 7 b §
Ikraftträdande: 2007-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:53, bet. 2006/07:SfU7, rskr. 2006/07:150, EUTL261/2004 s19
Rubrik: Lag (2007:322) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Celexnr: 304L0081
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.
2. Bestämmelsen i 7 kap. 7 b § skall inte tillämpas på uppehållstillstånd som beviljats före den 1 juli 2007.


Ändring 2008:291
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap 23 §
Ikraftträdande: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:74, bet. 2007/08:UbU14, rskr. 2007/08:183, EUTL289/2005 s15
Rubrik: Lag (2008:291) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Celexnr: 305L0071

Ändring 2008:884
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap 5, 10, 18, 23 §§, 6 kap 2 §, 7 kap 3 §; nya 5 kap 15 a §, 6 kap 2 a § , 12 kap 12 a §
Ikraftträdande: 2008-12-15
Förarbeten: Prop. 2007/08:147, bet. 2008/09:SfU3, rskr. 2008/09:37
Rubrik: Lag (2008:884) om ändring i utlänningslagen (2005:716)

Ändring 2008:974
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 17 kap 3 §
Ikraftträdande: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:160, bet. 2008/09:KU2, rskr. 2008/09:28
Rubrik: Lag (2008:974) om ändring i utlänningslagen (2005:716)

Ändring 2008:1093
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ikrafttr. av 2006:946

Ändring 2009:16
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 20 kap. 2 §
Ikraftträdande: 2009-04-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:51, bet. 2008/09:SfU7, rskr. 2008/09:137
Rubrik: Lag (2009:16) om ändring i utlänningslagen (2005:716)

Ändring 2009:845
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 16 kap. 1, 2 §§
Ikraftträdande: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Rubrik: Lag (2009:845) om ändring i utlänningslagen (2005:716)

Ändring 2009:1013
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 17 kap. 3 §
Ikraftträdande: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:202, bet. 2009/10:SfU3, rskr. 2009/10:4
Rubrik: Lag (2009:1013) om ändring i utlänningslagen (2005:716)

Ändring 2009:1542
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 5 kap. 26 §, 14 kap. 12, 13 §§, 16 kap. 7 §; ändr. 1 kap. 1, 3, 7, 12 §§, 4 kap. 1, 2, 3, 5, 6 §§, 5 kap. 1, 3, 3 a, 15 a, 18, 20, 21, 24, 25 §§, 5 a kap. 4 §, 6 kap. 6 §, 7 kap. 7 §, 8 kap. 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21 §§, 9 kap. 8 §, 10 kap. 11, 13, 14, 15, 16 §§, 11 kap. 5 §, 12 kap. 3, 4, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21 §§, 13 kap. 1 §, 14 kap. 5, 6, 9, 11 §§, 15 kap. 3 §, 16 kap. 1, 6, 8, 11 §§, 18 kap. 1 §, 20 kap. 2 §, 21 kap. 2, 5 §§, 22 kap. 2 §, rubr. till 4 kap., 14 kap., rubr. närmast före 4 kap. 3, 5, 6 §§, 5 kap. 1 §, 14 kap. 6, 9 §§; nya 1 kap. 14 §, 4 kap. 2 a, 2 b, 2 c, 3 a, 3 b, 3 c, 5 a, 5 b, 5 c §§, 5 kap. 1 a, 1 b, 1 c §§, 12 kap. 8 a, 19 a §§, 13 kap. 9 a §, 14 kap. 14 a §, 18 kap. 1 a §, rubr. närmast före 4 kap. 5 b §, 5 kap. 2 a §, 12 kap. 8 a §, 14 kap. 14 a §
Ikraftträdande: 2010-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:31, bet. 2009/10:SfU8, rskr. 2009/10:133, EUTL204/2005 s24, EUTL326/2005 s13
Rubrik: Lag (2009:1542) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Celexnr: 304L0083, 304L0083R[2], 305L0085
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.
2. Ärenden som rör överklaganden och som har kommit in till regeringen men inte avgjorts före den 1 januari 2010 ska överlämnas till Migrationsöverdomstolen för prövning. Ärenden som överlämnats till regeringen enligt 12 kap. 20 § andra stycket i dess äldre lydelse men inte avgjorts före den 1 januari 2010 ska överlämnas till Migrationsverket för prövning.
3. Vid tillämpningen av de nya föreskrifterna i denna lag jämställs flyktingförklaring med flyktingstatusförklaring.


Ändring 2010:175
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nya 5 kap. 3 b, 3 c, 3 d, 3 e, 27 §§
Ikraftträdande: 2010-04-15 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:77, bet. 2009/10:SfU12, rskr. 2009/10:202
Rubrik: Lag (2010:175) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 15 april 2010.
2. Bestämmelsen i 5 kap. 3 c § 3 ska även gälla en utlänning som har beviljats uppehållstillstånd som skyddsbehövande i övrigt enligt 3 kap. 3 § första stycket 3 utlänningslagen (1989:529).
3. Bestämmelsen i 5 kap. 3 c § 5 ska även gälla en utlänning som har beviljats uppehållstillstånd som skyddsbehövande i övrigt enligt 3 kap. 3 § första stycket 1 eller på grund av yttre eller inre väpnad konflikt enligt 3 kap. 3 § första stycket 2 utlänningslagen (1989:529). Detsamma ska gälla en utlänning som har beviljats uppehållstillstånd som skyddsbehövande i övrigt enligt 4 kap. 2 § första stycket 1 eller på grund av yttre eller inre väpnad konflikt enligt 4 kap. 2 § första stycket 2 utlänningslagen (2005:716) i dess lydelse före den 1 januari 2010.


Ändring 2010:381
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap. 5 §
Ikraftträdande: 2013-04-09
Förarbeten: Prop. 2009/10:86, bet 2009/10:JuU20, rskr. 2009/10:233, EUTL381/2006 s4
Rubrik: Lag (2010:381) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Celexnr: 306R1987

Ändring 2010:440
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap. 18 §, 12 kap. 18 §
Ikraftträdande: 2010-07-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:137, bet. 2009/10:SfU18, rskr. 2009/10:284
Rubrik: Lag (2010:440) om ändring i utlänningslagen (2005:716)

Ändring 2010:533
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nuvarande 5 kap. 16 a § betecknas 5 kap. 16 b §, rubr. närmast före 5 kap. 16 a § sätts närmast före 5 kap. 16 b §; nya 5 kap. 15 b, 16 a §§, 7 kap. 7 c §, 14 kap. 4 a §
Ikraftträdande: 2010-07-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:190, bet. 2009/10:SfU19, rskr. 2009/10:30
Rubrik: Lag (2010:533 ) om ändring i utlänningslagen (2005:716)

Ändring 2010:627
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 11 kap. 2 §
Ikraftträdande: 2011-04-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:135, bet. 2009/10:JuU21, rskr. 2009/10:317
Rubrik: Lag (2010:627) om ändring i utlänningslagen (2005:716)

Ändring 2010:1296
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 20 kap. 12 §
Ikraftträdande: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Rubrik: Lag (2010:1296) om ändring i utlänningslagen (2005:716)

Ändring 2010:1406
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 14 kap. 9 §
Ikraftträdande: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31
Rubrik: Lag (2010:1406) om ändring i utlänningslagen (2005:716)

Ändring 2011:705
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 3 kap. 2, 3 §§; ändr. 2 kap. 3 §, 3 kap. 1, 4, 5, 6 §§, 7 kap. 1, 2, 8 §§, 13 kap. 10 §, 14 kap. 3 §, 16 kap. 1 §, rubr. närmast före 1 kap. 4 §; nya 1 kap. 4 a §, 14 kap. 5 a §, rubr. närmast före 14 kap. 5 a §
Ikraftträdande: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:121, bet. 2010/11:SfU9, rskr. 2010/11:278, EUTL243/2009 s1
Rubrik: Lag (2011:705) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Celexnr: 309R0810

Ändring 2011:709
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 kap. 1, 9 §§; nya 9 kap. 8 a, 8 b §§
Ikraftträdande: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:123, bet. 2010/11:SfU8, rskr. 2010/11:277, EGTL157/2002 s1
Rubrik: Lag (2011:709) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Celexnr: 302R1030

Ändring 2011:1209
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap. 4 §, 5 kap. 1 c §, 7 kap. 6 §, 8 kap. 1 §, 20 kap. 7, 8 §§
Ikraftträdande: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:159, bet. 2011/12:JuU3, rskr. 2011/12:43
Rubrik: Lag (2011:1209) om ändring i utlänningslagen (2005:716)

Ändring 2011:1506
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ikrafttr. av 2011:1209
Rubrik: Förordning (2011:1506) om ikraftträdande av lagen (2011:1209) om ändring i utlänningslagen (2005:716)

Ändring 2012:129
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 8 kap. 19, 20, 20 a §§, 10 kap. 1, 2, 4, 9, 20 §§, 11 kap. 1, 2, 3 §§, 12 kap. 15 §, 13 kap. 10 §; nya 1 kap. 15 §, 8 kap. 18 a, 18 b, 19 a §§, 12 kap. 3 a, 14 a, 14 b, 15 a §§, 14 kap. 7 a §, rubr. närmast före 12 kap. 14 a, 14 b §§, 14 kap. 7 a §
Ikraftträdande: 2012-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:60, bet. 2011/12:SfU6, rskr. 2011/12:164, EUTL348/2008 s98
Rubrik: Lag (2012:129) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Celexnr: 308L0115
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2012.
2. För beslut om avvisning eller utvisning som har meddelats före ikraftträdandet gäller 12 kap. 15 § i sin äldre lydelse.


Ändring 2012:322
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nuvarande 5 kap. 16 b § betecknas 5 kap. 16 c §; rubr. närmast före 5 kap. 16 b § sätts närmast före 5 kap. 16 c §; nya 5 kap. 15 c, 16 b §§, 7 kap. 7 d §, 14 kap. 4 b §
Ikraftträdande: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:85, bet. 2011/12:CU23, rskr. 2011/12:219
Rubrik: Lag (2012:322) om ändring i utlänningslagen (2005:716)

Ändring 2012:828
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ikrafttr. av 2012:322
Rubrik: Förordning (2012:828) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av Sveriges tillträde till den i Haag den 19 oktober 1996 dagtecknade konventionen om behörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn (1996 års Haagkonvention)

Ändring 2013:107
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 16 kap. 10 §; nya 16 kap. 12 a, 12 b §§
Ikraftträdande: 2013-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154
Rubrik: Lag (2013:107) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.
2. De nya bestämmelserna i 16 kap. 12 a och 12 b §§ gäller inte i fråga om beslut som en migrationsdomstol har meddelat före ikraftträdandet.


Ändring 2013:129
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ikrafttr. av 2010:381
Rubrik: Förordning (2013:129) om ikraftträdande av lagen (2010:381) om ändring i utlänningslagen (2005:716)

Ändring 2013:606
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap. 1, 7 §§, 2 kap. 3 §, 5 kap. 5 §, 5 a kap. 5, 6 §§, 6 kap. 4 §, 13 kap. 10 §, 14 kap. 3 §; nytt 6 a kap., nya 2 kap. 7 a §, 5 kap. 18 a §, 5 a kap. 1 a §, 23 kap. 2 a §, rubr. närmast före 2 kap. 7 a §
Ikraftträdande: 2013-08-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:148, bet. 2012/13:SfU13, rskr. 2012/13:275, EUTL155/2009 s17
Rubrik: Lag (2013:606) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Celexnr: 309L0050

Ändring 2013:646
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap. 18 §, 12 kap. 12 a §, 20 kap. 5, 12, 13 §§, 23 kap. 1 §; nya 5 kap. 15 d §, 12 kap. 12 b, 13 b §§, 20 kap. 12 a, 15, 16, 17 §§, rubr. närmast före 12 kap. 13 b §, 20 kap. 15 §
Ikraftträdande: 2013-08-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:125, bet. 2012/13:SfU8, rskr. 2012/13:274, EUTL168/2009 s24
Rubrik: Lag (2013:646) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Celexnr: 309L0052

Ändring 2013:648
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 10 kap. 15 §, 18 kap. 2 §; ändr. 5 kap. 18, 20, 21 §§, 6 kap. 6 §, 8 kap. 14 §, 10 kap. 11, 16 §§, 12 kap. 11, 13, 17, 19 a, 20, 22 §§, 13 kap. 10 §, 14 kap. 3, 5, 9 §§, 16 kap. 6, 11 §§, 17 kap. 1 §, rubr. till 14 kap.; nya 12 kap. 16 a, 16 b, 16 c, 16 d §§
Ikraftträdande: 2013-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:151, bet. 2012/13:SfU9, rskr. 2012/13:276
Rubrik: Lag (2013:648) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2013.
2. Äldre föreskrifter gäller för handläggning av ärenden som avser upphävande av allmän domstols beslut om utvisning på grund av brott och som har kommit in till regeringen före ikraftträdandet.


Ändring 2014:198
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 8 kap., 1 kap. 3 c §, rubr. närmast före 1 kap. 3 c §, 5 kap. 2 a, 16 c §§; nuvarande 5 kap. 2 a, 16 c §§ betecknas 2 b, 2 c §§, nuvarande 5 a kap. 7 § betecknas 5 a kap. 8 §; ändr. 1 kap. 1, 3 b, 7, 14 §§, 2 kap. 3, 4, 5, 8, 9 §§, 3 a kap. 2, 4, 10, 11, 13, 14 §§, 5 kap. den nya 2 c §, 17, 18, 21, 23 §§, 5 a kap. 1, 1 a, 4 §§, 6 kap. 1, 6 §§, 7 kap. 9 §, 10 kap. 1, 2, 7 §§, 12 kap. 4, 6, 7, 8 a, 10, 23 §§, 13 kap. 9, 10 §§, 14 kap. 3, 5 a, 11 §§, 16 kap. 5 §, 17 kap. 1 §, 18 kap. 1 §, 20 kap. 2 §, 21 kap. 9 §, 22 kap. 5 §, rubr. närmast före 3 a kap. 10 §, rubr. till 5 a kap.
Ikraftträdande: 2014-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:81, prop. 2013/14:82, prop. 2013/14:83, bet.2013/14:SfU9, bet. 2013/14:SfU11, bet. 2013/14:SfU12, rskr. 2013/14:191, rskr. 2013/14:192, rskr. 2013/14:193, EUTL158/2004 s77, EUTL132/2011 s1, EUTL105/2006 s1
Rubrik: Lag (2014:198) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Celexnr: 304L0038, 311L0051, 306R0562
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2014.
2. Vid tillämpningen av 8 kap. 25 och 26 §§, 8 a kap. 9 §, 10 kap. 2 § andra stycket 1 och 7 § andra stycket, 12 kap. 4, 6, 7, 8 a och 10 §§ och 23 § andra stycket 2 samt 20 kap. 2 § ska med beslut som där nämns likställas motsvarande beslut enligt äldre bestämmelser.


Ändring 2014:433
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap. 6 §, 12 kap. 18 §
Ikraftträdande: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:216, bet. 2013/14:SfU21, rskr. 2013/14:295
Rubrik: Lag (2014:433) om ändring i utlänningslagen (2005:716)

Ändring 2014:655
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap. 15 b, 16 a §§, 7 kap. 7 c §, 8 kap. 17, 23 §§, 9 kap. 1, 3 a, 3 b, 3 c, 3 f, 4, 6, 7, 8, 9, 10 §§, 10 kap. 8, 13, 14, 17, 19 §§, 11 kap. 11 §, 12 kap. 4, 5, 6, 13 a, 14, 14 b 17 §§, 13 kap. 5 §, 14 kap. 2, 4 a, 7, 7 a, 8, 9, 14 §§, 15 kap. 2 §, 16 kap. 9 §, 17 kap. 1 §, 18 kap. 1 §, 19 kap. 7, 8 §§, 20 kap. 16 §
Ikraftträdande: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Rubrik: Lag (2014:655) om ändring i utlänningslagen (2005:716)

Ändring 2014:776
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 23 kap. 1 §; ny 7 kap. 7 e §
Ikraftträdande: 2014-08-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:227, bet. 2013/14:SfU19, rskr. 2013/14:338
Rubrik: Lag (2014:776) om ändring i utlänningslagen (2005:716)

Ändring 2014:777
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. att 5 kap. 5, 15 a, 23 §§, 6 kap. 2 a §, 7 kap. 7 § , rubr. närmast före 5 kap. 5 §
Ikraftträdande: 2014-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:213, bet. 2013/14:SfU13, rskr. 2013/14:337
Rubrik: Lag (2014:777) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.
2. För en flykting eller en annan skyddsbehövande som senast den 30 juni 2014 har återvänt till ett land där han eller hon tidigare har varit bosatt därför att de politiska förhållandena i det landet har ändrats, gäller 7 kap. 7 § i sin äldre lydelse.


Ändring 2014:778
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap. 3 a, 18 §§, 12 kap. 18 §, 13 kap. 15, 16 §§; nya 2 kap. 1 a §, 14 kap. 6 a §, rubr. närmast före 14 kap. 6 a §
Ikraftträdande: 2014-08-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:217, bet. 2013/14:SfU22, rskr. 2013/14:339, EUTL337/2011 s9
Rubrik: Lag (2014:778) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Celexnr: 311L0095

Ändring 2014:792
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap. 9 §, 5 kap. 1 b §
Ikraftträdande: 2014-08-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:197, bet. 2013/14:SfU20, rskr. 2013/14:340, EUTL180/2013 s31, EUTL50/2003 s1
Rubrik: Lag (2014:792) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Celexnr: 313R0604, 303R0343
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2014.
2. För beslut om överföring enligt rådets förordning (EG) nr 343/2003 av den 18 februari 2003 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en asylansökan som en medborgare i tredje land har gett in i någon medlemsstat gäller 1 kap. 9 § i sin äldre lydelse.
3. För asylansökningar på vilka rådets förordning (EG) nr 343/2003 av den 18 februari 2003 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en asylansökan som en medborgare i tredje land har gett in i någon medlemsstat är tillämplig gäller 5 kap. 1 b § i sin äldre lydelse.


Ändring 2014:1400
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 kap. 1, 2, 2 a, 5, 5 a §§, 5 kap. 1, 3, 18 §§
Ikraftträdande: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:248, bet. 2014/15:SfU5, rskr. 2014/15:27, direktiv 2011/95/EU
Rubrik: Lag (2014:1400) om ändring i utlänningslagen (2005:716)

Ändring 2015:91
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap. 8 §, 9 kap. 1, 2, 11 §§, 14 kap. 2 §, 16 kap. 9 §, 20 kap. 4 §, rubr. närmast före 9 kap. 1 §; nya 1 kap. 16 §, 9 kap. 8 c §
Ikraftträdande: 2015-04-15
Förarbeten: Prop. 2014/15:32, bet. 2014/15:SfU7, rskr 2014/15:114
Rubrik: Lag (2015:91) om ändring i utlänningslagen (2005:716)

Ändring 2016:632
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 8 kap. 2 §
Ikraftträdande: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:147, bet. 2015/16:SfU17, rskr. 2015/16:260
Rubrik: Lag (2016:632) om ändring i utlänningslagen (2005:716)

Ändring 2016:753
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 kap. 3 a §, 5 kap. 1, 3, 3 a, 3 b, 6, 8, 16, 17 a, 18 §§, 12 kap. 18, 19, 19 a §§; ny 1 kap. 1 a §
Ikraftträdande: 2016-07-20
Förarbeten: Prop. 2015/16:174, bet. 2015/16:SfU16, rskr. 2015/16:303
Rubrik: Lag (2016:753) om ändring i utlänningslagen (2005:716)

Ändring 2016:875
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 8 kap. 2, 17 §§
Ikraftträdande: 2016-10-15
Förarbeten: Bet. 2016/17:SfU5, rskr. 2016/17:2
Rubrik: Lag (2016:875) om ändring i utlänningslagen (2005:716)

Ändring 2016:1243
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nuvarande 12 kap. 19 a § betecknas 12 kap. 19 b §; ändr. 1 kap. 7 §, 8 kap. 19 §, 12 kap. 6, 7, 8 a, 10, 13, 19 §§, 13 kap. 1 §, 14 kap. 5 §, 18 kap. 1, 1 a §§, rubr. närmast före 12 kap. 10 §; ny 12 kap. 8 b, 19 a §§
Ikraftträdande: 2017-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:17, bet. 2016/17:SfU6, rskr 2016/17:78, direktiv 2013/32/EU
Rubrik: Lag (2016:1243) om ändring i utlänningslagen (2005:716)

Ändring 2017:22
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 a kap. 1, 4 §§, 8 kap. 21, 22 §§, rubr. närmast före 21 §, 12 kap. 14 b, 15, 15 a §§, 14 kap. 7 a §, 16 kap. 6 §; ny 8 kap. 6 a §, rubr. närmast före 8 kap. 6 a §
Ikraftträdande: 2017-03-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:61, bet. 2016/17:SfU8, rskr 2016/17:142, direktiv 2008/115/EG
Rubrik: Lag (2017:22) om ändring i utlänningslagen (2005:716)

Ändring 2017:123
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 10 kap. 19 §, rubr. närmast före 10 kap. 18 §; nya 10 kap. 19 a, 19 b, 19 c §§
Ikraftträdande: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:57, bet. 2016/17:JuU9, rskr. 2016/17:149
Rubrik: Lag (2017:123) om ändring i utlänningslagen (2005:716)

Ändring 2017:258
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nya 13 kap. 17, 18 §§, 14 kap. 8 b §, rubr. närmast före 13 kap. 17 §, 14 kap. 8 b §
Ikraftträdande: 2017-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:121, bet. 2016/17:SfU18, rskr. 2016/17:204
Rubrik: Lag (2017:258) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2017.
2. De nya föreskrifterna tillämpas inte om ansökan om uppehållstillstånd har registrerats hos Migrationsverket före den 1 februari 2017.


Ändring 2017:356
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap. 3 a, 8, 11, 16, 17 a, 18 §§
Ikraftträdande: 2017-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:133, bet. 2016/17:SfU19, rskr. 2016/17:239
Rubrik: Lag (2017:356) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 20 juli 2019 i fråga om 5 kap. 18 § och i övrigt den 1 juni 2017.


Ändring 2017:523
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 12 kap. 13 §; ny 12 kap. 9 a §, rubr. närmast före 12 kap. 9 a §
Ikraftträdande: 2017-07-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:150, bet. 2016/17:SfU21, rskr. 2016/17:282
Rubrik: Lag (2017:523) om ändring i utlänningslagen (2005:716)

Ändring 2017:906
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 10 kap. 2, 13, 20 §§, 12 kap. 14 §; nya 9 kap. 12, 13 §§, rubr. närmast före 9 kap. 12, 13 §§
Ikraftträdande: 2017-11-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:191, bet. 2017/18:SfU5, rskr. 2017/18:7
Rubrik: Lag (2017:906) om ändring i utlänningslagen (2005:716)

Ändring 2017:1093
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap. 7 e §
Ikraftträdande: 2017-12-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:212, bet. 2017/18:SfU7, rskr. 2017/18:41
Rubrik: Lag (2017:1093) om ändring i utlänningslagen (2005:716)

Ändring 2018:30
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nuvarande 9 kap. 8 c § betecknas 9 kap. 8 d §; ändr. 1 kap. 16 §, den nya 9 kap. 8 d §; ny 9 kap. 8 c §
Ikraftträdande: 2018-03-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:35, bet. 2017/18:JuU7, rskr. 2017/18:144
Rubrik: Lag (2018:30) om ändring i utlänningslagen (2005:716)

Ändring 2018:67
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 7 a, 8 a §§, 5 kap. 5, 18 a §§, rubr. närmast före 2 kap. 7 a §; ny 6 kap. 2 b §, nytt 6 b kap.
Ikraftträdande: 2018-03-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:34, bet. 2017/18:SfU10, rskr. 2017/18:156, direktiv 2014/66/EU
Rubrik: Lag (2018:67) om ändring i utlänningslagen (2005:716)

Ändring 2018:319
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 7 a §, 5 kap. 5, 18 a §§, 6 kap. 2 b §, 9 kap. 8 a §; nytt 6 c kap.
Ikraftträdande: 2018-06-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:108, bet. 2017/18:SfU21, rskr. 2017/18:252, direktiv 2014/36/EU
Rubrik: Lag (2018:319) om ändring i utlänningslagen (2005:716)

Ändring 2018:419
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 16 kap. 3 §
Ikraftträdande: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:88, bet. 2017/18:JuU27, rskr. 2017/18:256
Rubrik: Lag (2018:419) om ändring i utlänningslagen (2005:716)

Ändring 2018:739
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 20 kap. 12, 12 a §§; nya 9 kap. 14, 15, 16 §§, rubr. närmast före 9 kap. 14 §
Ikraftträdande: 2018-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:176, bet. 2017/18:SfU26, rskr. 2017/18:348, direktiv 2009/52/EG
Rubrik: Lag (2018:739) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.
2. Äldre föreskrifter gäller för överträdelser som har ägt rum före ikraftträdandet.
SFS 2005:716

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
2005-09-29

Först inlagd:
2005-10-18

Senast ändrad:
2018-06-12

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2018:739