U

UB
SFS 1981:774Utsökningsbalk (1981:774)
UF
SFS 1981:981Utsökningsförordning (1981:981)
UP
SFS 1981:775Lag (1981:775) om införande av utsökningsbalken
URF
SFS 1993:1212Upphovsrättsförordning (1993:1212)
URL
SFS 1960:729Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Uthyrningslagen
SFS 2012:854Lag (2012:854) om uthyrning av arbetstagare
UtlF
SFS 2006:97Utlänningsförordning (2006:97)
UtlL
SFS 2005:716Utlänningslag (2005:716)