N

NBFL
SFS 1999:1078Bokföringslag (1999:1078)
NPF
SFS 1987:938Nationalparksförordning (1987:938)
NSL
SFS 1968:64Narkotikastrafflag (1968:64)