J

JaktF
SFS 1987:905Jaktförordning (1987:905)
JaktL
SFS 1987:259Jaktlag (1987:259)
JB
SFS 1970:994Jordabalk (1970:994)
JP
SFS 1970:995Lag (1970:995) om införande av nya jordabalken
JvSL
SFS 1990:1157Lag (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg
JvTrL
SFS 1985:192Järnvägstrafiklag (1985:192)