D

DelgF
SFS 2011:154Delgivningsförordning (2011:154)
DelgL
SFS 2010:1932Delgivningslag (2010:1932)
DHL
SFS 2005:59Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler
DjsL
SFS 1988:534Djurskyddslag (1988:534)
DL
SFS 2008:567Diskrimineringslag (2008:567)
DlgL, DelgL
SFS 2010:1932Delgivningslag (2010:1932)