Å

ÅRF
SFS 1995:1633Förordning (1995:1633) om vissa årsredovisningsfrågor
ÅRFL
SFS 1995:1560Lag (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
ÅRKL
SFS 1995:1559Lag (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
ÅRL
SFS 1995:1554Årsredovisningslag (1995:1554)