Ä

ÄB
SFS 1958:637Ärvdabalk (1958:637)
ÄgofrL
SFS 1933:269Lag (1933:269) om ägofred
ÄktB
SFS 1987:230Äktenskapsbalk (1987:230)
ÄktP
SFS 1987:788Lag (1987:788) om införande av äktenskapsbalken
ÄL
SFS 1996:242Lag (1996:242) om domstolsärenden
ÄLL
SFS 1971:1037Lag (1971:1037) om äganderättsutredning och legalisering
ÄP
SFS 1958:638Lag (1958:638) om införande av nya ärvdabalken
ÄPBL
SFS 1987:10Plan- och bygglag (1987:10)
ÄrendeL
SFS 1996:242Lag (1996:242) om domstolsärenden