Alfabetiskt register från A till Ö.

U

u-kredit
SFS 1984:1132Förordning (1984:1132) om krediter för vissa utvecklingsändamål (u-krediter)
u-land
SFS 1991:1320/r1/ Förordning (1991:1320) om utbildnings- och rådgivningsstöd till vissa företag i u-länder och länder i Central- och Östeuropa;
se ävenutvecklingsland
utvecklingsland
stiftelse
utvecklingsland
utvecklingsland
undanförsel
SFS 1970:647Kungörelse (1970:647) om undanförsel och förstöring av luftfartsanläggning
SFS 1961:655Lag (1961:655) om undanförsel och förstöring
SFS 1961:656Förordning (1961:656) om undanförsel och förstöring
SFS 1970:644Kungörelse (1970:644) om undanförsel och förstöring av järnvägsansläggning
SFS 1970:646Kungörelse (1970:646) om undanförsel och förstöring av teleanläggning
SFS 1970:649Kungörelse (1970:649) om undanförsel och förstöring av sjöfartsanläggning
SFS 1992:1402Lag (1992:1402) om undanförsel och förstöring
SFS 1970:648Kungörelse (1970:648) om undanförsel och förstöring av väganläggning
SFS 1993:243Förordning (1993:243) om undanförsel och förstöring
SFS 1970:650Kungörelse (1970:650) om undanförsel och förstöring av egendom som tillhör eller innehaves av statlig myndighet m.fl.
SFS 1970:645Kungörelse (1970:645) om undanförsel och förstöring av elkraftanläggning
undehållsstöd
SFS 2015:881Försäkringskassans föreskrifter (2015:881) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag
underhållsbidrag
SFS 2012:671Försäkringskassans föreskrifter (2012:671) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag
SFS 1958:522Kungörelse (1958:522) angående tillämpning av konventionen den 20 juni 1956 om indrivning av underhållsbidrag i utlandet
SFS 2016:1107Försäkringskassans föreskrifter (2016:1107) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag
SFS 2017:1283Försäkringskassans föreskrifter (2017:1283) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag
SFS 2005:889Försäkringskassans föreskrifter (2005:889) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag
SFS 2006:1194Försäkringskassans föreskrifter (2006:1194) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag
SFS 1983:1126Statistiska centralbyråns kungörelse (1983:1126) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;
SFS 1982:1281Statistiska centralbyråns kungörelse (1982:1281) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;
SFS 1966:680Lag (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag
SFS 1975:47Statistiska centralbyråns kungörelse (1975:47) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;
SFS 1979:321Förordning (1979:321) om ändring av vissa underhållsbidrag
SFS 1971:99Statistiska centralbyråns kungörelse (1971:99) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;
SFS 1970:81Statistiska centralbyråns kungörelse (1970:81) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;
SFS 1979:124Statistiska centralbyråns kungörelse (1979:124) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;
SFS 1988:1612Statistiska centralbyråns kungörelse (1988:1612) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag
SFS 1962:514Kungörelse (1962:514) angående indrivning i Danmark, Finland, Island eller Norge av underhållsbidrag
SFS 2010:1180Försäkringskassans föreskrifter (2010:1180) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag
SFS 1991:2046/r1/ Statistiska centralbyråns kungörelse (1991:2046) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;
SFS 1985:1039Statistiska centralbyråns kungörelse (1985:1039) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;
SFS 1986:1429Statistiska centralbyråns kungörelse (1986:1429) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;
SFS 2004:1365Riksförsäkringsverkets föreskrifter (2004:1365) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag
SFS 1977:85Statistiska centralbyråns kungörelse (1977:85) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;
SFS 1997:25Statistiska centralbyråns kungörelse (1997:25) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag
SFS 1999:1433Rikförsäkringsverkets föreskrifter (1999:1433) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag
SFS 1974:110Statistiska centralbyråns kungörelse (1974:110) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;
SFS 1962:512Lag (1962:512) om indrivning i Sverige av underhållsbidrag, fastställda i Danmark, Finland, Island eller Norge
SFS 1987:1343Statistiska centralbyråns kungörelse (1987:1343) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;
SFS 2008:810Försäkringskassans föreskrifter (2008:810) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag
SFS 1978:97Statistiska centralbyråns kungörelse (1978:97) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;
SFS 1994:2084Statistiska centralbyråns kungörelse (1994:2084) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag
SFS 1997:1338Statistiska centralbyråns kungörelse (1997:1338) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag
SFS 2000:1449Riksförsäkringsverkets föreskrifter (2000:1449) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag
SFS 1993:1678Statistiska centralbyråns kungörelse (1993:1678) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag
SFS 1981:185Statistiska centralbyråns kungörelse (1981:185) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;
SFS 1982:46Statistiska centralbyråns kungörelse (1982:46) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;
SFS 2007:768Försäkringskassans föreskrifter (2007:768) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag
SFS 1984:1138Statistiska centralbyråns kungörelse (1984:1138) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;
SFS 2002:1044Riksförsäkringsverkets föreskrifter (2002:1044) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag
SFS 1980:70Statistiska centralbyråns kungörelse (1980:70) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;
SFS 1989:1074Statistiska centralbyråns kungörelse (1989:1074) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag
SFS 1990:1459Statistiska centralbyråns kungörelse (1990:1459) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;
SFS 1992:1774/r1/ Statistiska centralbyråns kungörelse (1992:1774) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;
SFS 1969:620Lag (1969:620) om ersättning i vissa fall för utgivna underhållsbidrag
SFS 2013:800Försäkringskassans föreskrifter (2013:800) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag
SFS 1998:1698Statistiska centralbyråns kungörelse (1998:1698) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag
SFS 1973:67Statistiska centralbyråns kungörelse (1973:67) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;
SFS 2001:1145Riksförsäkringsverkets föreskrifter (2001:1145) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag
SFS 1990:668/r1/ Lag (1990:668) om nedsättning av vissa underhållsbidrag;
SFS 2011:1106Försäkringskassans föreskrifter (2011:1106) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag
SFS 1962:513Kungörelse (1962:513) med vissa föreskrifter om indrivning och redovisning av underhållsbidrag, fastställda i Danmark, Finland, Island eller Norge;
SFS 2003:882Riksförsäkringsverkets föreskrifter (2003:882) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag
SFS 2009:984Försäkringskassans föreskrifter (2009:984) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag
SFS 1995:1677Statistiska centralbyråns kungörelse (1995:1677) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag
SFS 1976:40Statistiska centralbyråns kungörelse (1976:40) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;
underhållslån
SFS 1983:40Förordning (1983:40) om räntebidrag för underhållslån i vissa fall
underhållsskyldighet
SFS 1977:743Förordning (1977:743) om tillämpning av lagen (1976:108) om erkännande och verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet
SFS 1976:108Lag (1976:108) om erkännande och verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet
underhållsstöd
SFS 1998:1778Förordning (1998:1778) om ränta på återbetalning enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd för år 1999
SFS 2004:1310Förordning (2004:1310) om ränta på återbetalning enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd för år 2005
SFS 2010:1906Förordning (2010:1906) om ränta på återbetalning för år 2011 enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd
SFS 2005:1084Förordning (2005:1084) om ränta på återbetalning enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd för år 2006
SFS 2017:1182Förordning (2017:1182) om ränta vid betalningsskyldighet för underhållsstöd för år 2018
SFS 2013:1019Förordning (2013:1019) om ränta vid betalningsskyldighet för underhållsstöd för år 2014
SFS 1996:1036Förordning (1996:1036) om underhållsstöd
SFS 1996:1359Förordning (1996:1359) om ränta på återbetalning enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd för år 1997
SFS 2015:859Förordning (2015:859) om ränta vid betalningsskyldighet för underhållsstöd för år 2016
SFS 2002:966Förordning (2002:966) om ränta på återbetalning enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd för år 2003
SFS 2003:1069Förordning (2003:1069) om ränta på återbetalning enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd för år 2004
SFS 2007:1308Förordning (2007:1308) om ränta på återbetalning för år 2008 enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd
SFS 2014:1415Förordning (2014:1415) om ränta vid betalningsskyldighet för underhållsstöd för år 2015
SFS 2001:954Förordning (2001:954) om ränta på återbetalning enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd för år 2002
SFS 2000:1329Förordning (2000:1329) om ränta på återbetalning enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd för år 2001
SFS 1997:1135Förordning (1997:1135) om ränta på återbetalning enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd för år 1998
SFS 2012:821Förordning (2012:821) om ränta vid betalningsskyldighet för underhållsstöd för år 2013
SFS 2011:1527Förordning (2011:1527) om ränta vid betalningsskyldighet för underhållsstöd för år 2012
SFS 1999:1075Förordning (1999:1075) om ränta på återbetalning enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd för år 2000
SFS 2009:1483Förordning (2009:1483) om ränta på återbetalning för år 2010 enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd
SFS 2006:1430Förordning (2006:1430) om ränta på återbetalning för år 2007 enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd
se ävenbetalningsskyldighet
ränta
underpris
se ävenöverlåtelse
underrätt
se ävenlokalhållning
lokalhållning
underrättelse
SFS 1987:1099Förordning (1987:1099) om skyldighet för domstol att underrätta parterna om utgången i mål och ärenden, m. m.
SFS 1988:569/r1/ Förordning (1988:569) om skyldighet för myndigheter att lämna underrättelser om vissa föreskrifter m. m.;
se ävenutlänningsförordning
allmän försäkring
jordabalken
jordabalken
kommerskollegium
fullföljd talan
näringsförbud
underrättelse av exekutiv betydelse
SFS 1981:967Förordning (1981:967) om skyldighet för domstol och Kronofogdemyndigheten att lämna underrättelser om vissa beslut av exekutiv betydelse
underrättelse om beslut
se ävenförvaltningsmyndighet
underrättelse om dom
SFS 1990:893Förordning (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.
underrättelse om dom eller beslut
SFS 1964:635Kungörelse (1964:635) angående underrättelse om dom i vissa brottmål m.m.
underrättelse om dom i brottmål
SFS 1978:373Förordning (1978:373) om skyldighet för domstol att underrätta part om dom i brottmål m.m.
underrättelse om dom i tvistemål
SFS 1976:823Förordning (1976:823) om skyldighet för domstol att underrätta part om dom i tvistemål m.m.
underrättelsenämnd
se ävenförsvarets underrättelsenämnd
underrättelseskyldighet
SFS 2008:206Lag (2008:206) om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen
SFS 1952:644Kungörelse (1952:644) angående skyldighet för myndighet att i vissa fall meddela underrättelse till brittisk konsul
SFS 1989:152Lag (1989:152) om underrättelseskyldighet m.m. när utlänningar är berövade friheten
se ävenenskild väg
underrättelseverksamhet
se ävenelektronisk kommunikation
underskott
se ävennäringsverksamhet
understödsföreningsregister
SFS 1972:291Kungörelse (1972:291) om understödsföreningsregister
undersökning
se ävenolycka
undervattenskabel
SFS 1996:518Lag (1996:518) om ersättningsskyldighet vid skada på undervattenskablar och rörledningar m.m.
undervattenstelegrafkabel
SFS 1885:56 s.1Kungörelse (1885:56 s.1) med vissa föreskrifter till beredande av skydd för undervattenstelegrafkablar
undervisning
se ävenungdomshem
handikappad
gymnasieskola
undervägsavgift
SFS 1996:1128Förordning (1996:1128) med anledning av Sveriges tillträde till den multilaterala överenskommelsen om undervägsavgifter
ung lagöverträdare
SFS 1964:634Kungörelse (1964:634) angående yttrande av barnavårdsnämnd enligt 3 § lagen den 20 mars 1964 (nr 167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
SFS 1994:1763Förordning (1994:1763) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
SFS 1964:167Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
SFS 1988:217Förordning (1988:217) om försöksverksamhet med snabbare utredningar rörande unga lagöverträdare
Ungdom för Europa
SFS 1993:1644Förordning (1993:1644) om behörigt organ för utbytesprogrammet Ungdom för Europa
ungdomar
SFS 2006:7Förordning (2006:7) om statsbidrag för särskilda insatser för ungdomar
se ävenjobbgaranti
ungdoms- och civilsamhällesfrågor
SFS 2015:49Förordning (2015:49) med instruktion för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
ungdomsarbetslöshet
SFS 2015:502Förordning (2015:502) om viss samverkan om unga och nyanlända
ungdomsbosparande
SFS 1990:101/r1/ Riksgäldskontorets föreskrifter (1990:101) om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet
SFS 1992:58/r1/ Riksgäldskontorets föreskrifter (1992:58) om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet;
SFS 1998:1819Riksgäldskontorets föreskrifter (1998:1819) om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet
SFS 1990:289/r1/ Riksgäldskontorets föreskrifter (1990:289) om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet;
SFS 1991:1180/r1/ Riksgäldskontorets föreskrifter (1991:1180) om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet;
SFS 1993:102Riksgäldskontorets föreskrifter (1993:102) om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet
SFS 1988:1213/r1/ Förordning (1988:1213) om inlåningsränta i ungdomsbosparandet;
SFS 1996:153Riksgäldskontorets föreskrifter (1996:153) om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet
SFS 1996:515Riksgäldskontorets föreskrifter (1996:515) om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet
SFS 1996:808Riksgäldskontorets föreskrifter (1996:808) om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet
SFS 1989:734/r1/ Riksgäldskontorets föreskrifter (1989:734) om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet
SFS 1991:808/r1/ Riksgäldskontorets föreskrifter (1991:808) om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet;
SFS 1992:159/r1/ Riksgäldskontorets föreskrifter (1992:159) om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet;
SFS 1992:959/r1/ Riksgäldskontorets föreskrifter (1992:959) om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet;
SFS 1995:344Riksgäldskontorets föreskrifter (1995:344) om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet
SFS 1990:887/r1/ Riksgäldskontorets föreskrifter (1990:887) om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet
SFS 1990:1124/r1/ Riksgäldskontorets föreskrifter (1990:1124) om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet;
SFS 1991:99/r1/ Riksgäldskontorets föreskrifter (1991:99) om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet;
SFS 1991:132/r1/ Riksgäldskontorets föreskrifter (1991:132) om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet;
SFS 1996:1585Riksgäldskontorets föreskrifter (1996:1585) om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet
SFS 1997:26Riksgäldskontorets föreskrifter (1997:26) om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet
SFS 1996:335Riksgäldskontorets föreskrifter (1996:335) om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet
SFS 1996:875Riksgäldskontorets föreskrifter (1996:875) om gällandde inlåningsränta i ungdomsbosparandet
SFS 1996:1086Riksgäldskontorets föreskrifter (1996:1086) om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet
SFS 1998:1401Riksgäldskontorets föreskrifter (1998:1401) om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet
SFS 1993:60Riksgäldskontorets föreskrifter (1993:60) om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet
SFS 1988:846Lag (1988:846) om ungdomsbosparande
SFS 1995:1182Riksgäldskontorets föreskrifter (1995:1182) om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet
SFS 1996:24Riksgäldskontorets föreskrifter (1996:24) om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet
SFS 1996:204Riksgäldskontorets föreskrifter (1996:204) om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet
SFS 1990:7/r1/ Riksgäldskontorets föreskrifter (1990:7) om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet;
SFS 1991:156/r1/ Riksgäldskontorets föreskrifter (1991:156) om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet;
SFS 1993:343Riksgäldskontorets föreskrifter (1993:343) om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet
SFS 1991:1824Riksgäldskontorets föreskrifter (1991:1824) om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet;
SFS 1992:1034/r1/ Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet;
SFS 1996:904Riksgäldskontorets föreskrifter (1996:904) om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet
SFS 1996:980Riksgäldskontorets föreskrifter (1996:980) om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet
SFS 1992:1736/r1/ Riksgäldskontorets föreskrifter (1992:1736) om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet;
SFS 1993:834Riksgäldskontorets föreskrifter (1993:834) om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet
SFS 1993:1043Riksgäldskontorets föreskrifter (1993:1043) om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet
SFS 1994:42Riksgäldskontorets föreskrifter (1994:42) om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet
se ävenallemanssparande
ungdomsbostadsstöd
SFS 1987:530Förordning (1987:530) om ungdomsbostadsstöd
ungdomsfängelsenämnden
SFS 1980:77Förordning (1980:77) om ungdomsfängelsenämndens upphörande
ungdomshem
SFS 1983:28Förordning (1983:28) om undervisning av barn och ungdomar som vistas vid särskilda ungdomshem
ungdomsintroduktion
SFS 1994:1835Lag (1994:1835) om pratik för ungdomar i ungdomsintroduktion
SFS 1994:1837Förordning (1994:1837) om ungdomsintroduktion
ungdomslag
SFS 1983:1070Lag (1983:1070) om arbete i ungdomslag hos offentliga arbetsgivare
SFS 1983:1079Förordning (1983:1079) om statsbidrag till verksamheten med ungdomslag, m.m.
ungdomsorganisation
SFS 1994:641Förordning (1994:641) om statsbidrag till ungdomsorganisationer
SFS 1989:977Lag (1989:977) om kommunalt stöd till ungdomsorganisationer
SFS 1971:388Förordning (1971:388) om statsbidrag till ungdomsorganisationer
SFS 1991:370Förordning (1991:370) om statsbidrag till ungdomsorganisationer
SFS 1988:374Förordning (1988:374) om statsbidrag till ungdomsorganisationer;
se ävenstatsbidrag
ferieverksamhet
ungdomsplats
SFS 1982:751Förordning (1982:751) om statliga ungdomsplatser m.m.
ungdomspraktikant
SFS 1992:330Förordning (1992:330) om ungdomspraktikanter
ungdomsråd statens
SFS 1988:1136Förordning (1988:1136) med instruktion för Statens ungdomsråd
SFS 1976:527Förordning (1976:527) med instruktion för statens ungdomsråd
Ungdomsstyrelsen
SFS 1994:1202Förordning (1994:1202) med instruktion för Ungdomsstyrelsen
SFS 1994:1389Förordning (1994:1389) med instruktion för Ungdomsstyrelsen
SFS 2007:1140Förordning (2007:1140) med instruktion för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
ungdomsvårdsskola
se ävenarbetstagare
Unidroit-konvention
SFS 2011:1068Förordning (2011:1068) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av Sveriges tillträde till Unidroit-konventionen av den 24 juni 1995 om kulturföremål som stulits eller förts ut olagligt
uniform
se ävenpolitisk uniform
Universitets- och högskolerådet
SFS 2012:811Förordning (2012:811) med instruktion för Universitets- och högskolerådet
universitets- och högskoleämbetet
SFS 1976:702Förordning (1976:702) med instruktion för universitets- och högskoleämbetet
SFS 1991:1285/r1/ Förordning (1991:1285) med instruktion för universitets- och högskoleämbetet;
SFS 1988:670/r1/ Förordning (1988:670) med instruktion för universitets- och högskoleämbetet;
SFS 1976:703/r1/ Förordning (1976:703) om överförande av uppgifter från universitetskanslersämbetet till universitets- och högskoleämbetet;
Universitets- och högskoleämbetets författningssamling
SFS 1992:815Förordning (1992:815) om upphävande av författningar som kungjorts i Universitets- och högskoleämbetets författningssamling
universitetskanslersämbetet
se ävenuniversitets- och högskoleämbetet
Universitetskanslerämbetet
SFS 2012:810Förordning (2012:810) med instruktion för Universitetskanslersämbetet
upparbetning
se ävenstöd
uppbörd
SFS 1953:685Kungörelse (1953:685) angående inbetalning av vissa avgifter, som tidigare uppburits i samband med den allmänna uppbörden
se ävenvägtrafikskatt
vägtrafikskatt
kilometerskatt
fackföreningsavgift
vägtrafikskatt
krigsförhållande
arbetsgivaravgift
Tullverket
uppbördsförordning
SFS 1967:626Uppbördsförordning (1967:626)
uppbördslag
SFS 1983:850Lag (1983:850) om undantag från vissa bestämmelser i uppbördslagen (1953:272) m.m.
SFS 1953:272Uppbördslag (1953:272)
uppdragsersättning
SFS 1982:1006Lag (1982:1006) om avdrags- och uppgiftsskyldighet beträffande vissa uppdragsersättningar
uppdragsutbildning
SFS 2002:760Förordning (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor
SFS 2007:223/Rubriken upphör att gälla U:2019-07-01/ Förordning (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och viss annan personal /Rubriken träder i kraft I:2019-07-01/ Förordning (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och förskollärare
SFS 1985:1037Förordning (1985:1037) om uppdragsutbildning i anslutning till statlig och kommunal högskoleutbildning;
SFS 1991:1109Lag (1991:1109) om uppdragsutbildning i vissa fall
SFS 1997:845Förordning (1997:845) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor
SFS 1992:395Förordning (1992:395) om uppdragsutbildning inom skolväsendet
SFS 2009:131Förordning (2009:131) om utbildning inom yrkeshögskolan som uppdragsutbildning
SFS 2006:906Förordning (2006:906) om kvalificerad yrkesutbildning som uppdragsutbildning
se ävenvuxenutbildning
vuxenskola
skolväsende
folkhögskola
uppehållstillstånd
SFS 1994:189Förordning (1994:189) om uppehållstillstånd i vissa utlänningsärenden
SFS 2017:353Lag (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå
SFS 2000:415Förordning (2000:415) om statlig ersättning till kommuner och landsting för kostnader för vissa utlänningar med tidsbegränsade uppehållstillstånd
SFS 2016:850Förordning (2016:850) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige
SFS 1991:1999Förordning (1991:1999) om uppehållstillstånd i vissa utlänningsärenden
SFS 2016:752Lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige
se ävenutlänning
uppfinnarkonto
SFS 1982:2Lag (1982:2) om uppfinnarkonto
SFS 1982:11Förordning (1982:11) om uppfinnarkonto
uppfinnarverksamhet
se äventeknisk forskning
teknisk forskning
uppfinning
SFS 1949:345Lag (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar
se ävennämnd för arbetstagares uppfinningar statens
nämnd för arbetstagares uppfinningar Statens
uppföljning
SFS 1982:680Förordning (1982:680) om uppföljning av beviljat statligt stöd i vissa fall
uppföljningsinsats
SFS 1983:583Förordning (1983:583) om statsbidrag till uppföljningsinsatser för ungdomar under 18 år
uppförandekod
se ävenlinjekonferens
uppgiftsskyldighet
SFS 2016:774Lag (2016:774) om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brottslighet
SFS 2016:775Förordning (2016:775) om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brottslighet
se ävenjordbruk
socialtjänstlagen
skatteflykt
uppdragsersättning
hälso- och sjukvård
jordbruk
upphandling
SFS 1973:667Kungl. Maj:ts cirkulär (1973:667) till samtliga statsmyndigheter om upphandling av statliga byggnads- och anläggningsarbeten till fast pris;
SFS 1955:91Kungl. Arméintendenturförvaltningens Cirkulär (1955:91) angående upphandling av kontorsinventarier för statsverkets behov m.m.
SFS 2011:1029Lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet
SFS 2007:1092Lag (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster
se ävenGATT-överenskommelsen
GATT-överenskommelsen
GATT-överenskommelsen
Nämnden för offentlig upphandling
GATT-överenskommelsen
GATT-överenskommelsen
offentlig upphandling
kontorsinventarie
upphandling av koncessioner
SFS 2016:1147Lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner
upphandling inom försörjningssektorn
SFS 2016:1146Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna
upphandlingsförordning
SFS 2016:1162Upphandlingsförordning (2016:1162)
SFS 1986:366Upphandlingsförordning (1986:366)
SFS 1986:612Riksrevisionsverkets föreskrifter (1986:612) till upphandlingsförordningen (1986:366)
SFS 2011:1040Upphandlingsförordning (2011:1040)
upphandlingskontrakt
se ävenantidiskrimineringsvillkor
Upphandlingsmyndigheten
SFS 2015:527Förordning (2015:527) med instruktion för Upphandlingsmyndigheten
upphovsmannakonto
SFS 1979:825Förordning (1979:825) om upphovsmannakonto
SFS 1979:611Lag (1979:611) om upphovsmannakonto
upphovsrätt
SFS 2016:977Lag (2016:977) om kollektiv förvaltning av upphovsrätt
SFS 2016:978Förordning (2016:978) om tillsyn över kollektiv förvaltning av upphovsrätt
se ävenfotografisk bild
litterärt verk
internationell upphovsrättsförordning
litterärt verk
upphovsrättsförordning
SFS 1993:1212Upphovsrättsförordning (1993:1212)
upphovsrättstvist
SFS 2017:322Lag (2017:322) om medling i vissa upphovsrättstvister
SFS 1980:612Lag (1980:612) om medling i vissa upphovsrättstvister
upphävandeförfattning
SFS 1994:1935Förordning (1994:1935) om upphävande av vissa författningar om ställföreträdare för kommun vid vissa förhandlingar m.m.
SFS 2016:1135Förordning (2016:1135) om upphävande av Riksskatteverkets föreskrifter om bestämmande av hur stor del av lönefordran som skall vara skyddad mot arbetsgivares kvittning
SFS 2013:696Förordning (2013:696) om upphävande av Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 2008:3) om godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare
SFS 2013:240Förordning (2013:240) om upphävande av vissa föreskrifter beslutade av Högskoleverket
SFS 2013:721Förordning (2013:721) om upphävande av Vägverkets föreskrifter (VVFS 2007:660) om avgift för yrkestrafikmärke
SFS 1984:778Förordning (1984:778) om upphävande av vissa föreskrifter m.m. på det statliga arbetsgivarområdet;
SFS 2013:167Förordning (2013:167) om upphävande av vissa föreskrifter beslutade av Domstolsverket
SFS 2009:56Förordning (2009:56) om upphävande av vissa föreskrifter beslutade av Statens kärnkraftinspektion
SFS 2002:567Förordning (2002:567) om upphävande av vissa förordningar rörande sanktioner mot "Förbundsrepubliken Jugoslavien" (Serbien-Montenegro)
SFS 2005:1086Förordning (2005:1086) om upphävande av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd Behörighet att förskriva kostnadsfria förbrukningsartiklar samt om beskaffenhet av kostnadsfria förbrukningsartiklar, m.m. (SOSFS 1994:22)
SFS 2006:1066Statens bostadskreditnämnds föreskrifter (2006:1066) om garantiavgift enligt förordningen (2004:105) om statlig kreditgaranti för lån för bostadsbyggande m.m.
SFS 1995:1219Förordning (1995:1219) om upphävande av två förordningar om husläkare
SFS 1993:1711Förordning (1993:1711) om upphävande av vissa författningar på postområdet
SFS 2015:260Lag (2015:260) om upphävande av Elsäkerhetverkets föreskrifter (ELSÄK-FS 2002:1) om energieffektivitetskrav för förkopplingsdon till lysrör
SFS 1974:117Kungl.Maj:ts kungörelse (1974:117) om upphävande av vissa författningar om pensionsförmåner m.m.
SFS 2014:396Förordning (2014:396) om upphävande av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2009:4) om anmälan hos den offentliga arbetsförmedlingen för rätt till ekonomiskt stöd vid arbetslöshet
SFS 2012:455Lag (2012:455) om upphävande av vissa författningar om kastrering
SFS 1994:1607Förordning (1994:1607) om upphävande av vissa tullförfattningar
SFS 2006:189Förordning (2006:189) om upphävande av vissa av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter om riksprovplatser och riksmätplatser
SFS 1994:103Lag (1994:103) om upphävande av ett antal föråldrade lagar och andra författningar
SFS 1994:649Förordning (1994:649) om upphävande av vissa föreskrifter inom försvarets område
SFS 2009:57Förordning (2009:57) om upphävande av vissa föreskrifter beslutade av Statens strålskyddsinstitut
SFS 1995:1535Förordning (1995:1535) om upphävande av vissa förordningar om omräknade punktskattebelopp för år 1996
SFS 2002:231Förordning (2002:231) om upphävande av vissa författningar inom det sociala området
SFS 1990:686Lag (1990:686) om upphävande av vissa fondförfattningar, m.m.
SFS 2014:521Förordning (2014:521) om upphävande av Luftfartsverkets föreskrifter (TSFS 2009:10) om luftfartstaxa för Luftfartsverkets flygplatser m.m.
SFS 2011:507Förordning (2011:507) om upphävande av vissa förordningar på skolområdet
SFS 1991:1932Förordning (1991:1932) om upphävande av vissa författningar om bostadslån och räntebidrag
SFS 2002:394Förordning (2002:394) om upphävande av Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1996:20) om representant enligt 13 a § mervärdesskatte förordningen (1994:223)
SFS 2002:658Förordning (2002:658) om upphävande av vissa föreskrifter hos Statistiska centralbyrån
SFS 1994:1467Kammarkollegiets föreskrifter (1994:1467) om upphävande av vissa föreskrifter på det kyrkliga området
SFS 1994:1609Förordning (1994:1609) om upphävande av vissa förordningar om omräknade punktskattebelopp för år 1995
SFS 1994:68Förordning (1994:68) om upphävande av vissa förordningar avseende Libyen
SFS 2005:1115Lag (2005:1115) om upphävande av vissa av Riksskatteverkets föreskrifter
SFS 1995:1213Förordning (1995:1213) om upphävande av två förordningar på kyrkoområdet
SFS 1993:1278Förordning (1993:1278) om upphävande av vissa författningar
SFS 2005:1113Förordning (2005:1113) om upphävande av vissa av Riksskatteverkets föreskrifter
upphörande
se ävenäldre femtioöresmynt
upplag
se ävenolja
upplysningsskyldighet
SFS 1996:1475Förordning (1996:1475) om skyldighet att lämna upplysningar m.m. rörande krigsfångar och andra skyddade personer
upplysningstjänst
SFS 2014:110Förordning (2014:110) om en upplysningstjänst för konsumenter
upplåning
SFS 1988:1387Lag (1988:1387) om statens upplåning och skuldförvaltning
upplåtelse
se ävenkyrka
upplåtelseavgift
se ävenoffentlig plats
upplösning
se ävenstiftelser
uppskattning
se ävenbostadstillägg
uppskattningsvärde
SFS 1971:171Lag (1971:171) om särskilt uppskattningsvärde på fastighet
uppskov med beskattning
se ävenandelsbyte
andelsöverlåtelse inom koncern
uppskovsavdrag
se ävenbostadsbyte
uppskovsbelopp
SFS 2016:1256Lag (2016:1256) om beräkning av uppskovsbelopp i vissa fall
uppskovskungörelse
SFS 1973:939Uppskovskungörelse (1973:939)
uppsägning av statslån
se ävenbostadsbyggande
uppsökande verksamhet
se ävenarbetsplats
uppvärmning
SFS 1983:1108Förordning (1983:1108) om statligt bidrag till installationer för uppvärmning m. m.
ursprung
se ävenvara
ursprungsbeteckning
SFS 2011:596Förordning (2011:596) om utplånande eller ändring av ursprungsbeteckningar i vissa fall
ursprungsgaranti
se ävenförnybar el
ursprungsgarantier
se ävenel
el
ursprungsintyg
SFS 1962:120Lag (1962:120) om straff i vissa fall för oriktigt ursprungsintyg m.m.
ursprungsmärkning
SFS 1982:910Förordning (1982:910) om ursprungsmärkning av kläder
SFS 1982:736Lag (1982:736) om ursprungsmärkning av kläder
utbildning
SFS 1986:578Förordning (1986:578) om utbildning för döva och gravt hörselskadade i Örebro kommuns gymnasieskola
SFS 2009:186Förordning (2009:186) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar
SFS 1974:981Lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning
SFS 1986:343Lag (1986:343) med bemyndigande att meddela föreskrifter om kommuners och landstingskommuners medverkan i utbildning
SFS 2005:1236Förordning (2005:1236) med instruktion för Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning
SFS 1986:579Förordning (1986:579) om utbildning för hörselskadade i Örebro kommuns gymnasieskola
SFS 2009:1035Förordning (2009:1035) om utbildning på forskarnivå för lärare och förskollärare
SFS 2009:121Lag (2009:121) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar
SFS 2014:1105Förordning (2014:1105) om utbildning till polisman
SFS 2002:8Förordning (2002:8) om statligt stöd för regional tillväxt och rekrytering till högre utbildning
se äventrafikflygare
polisväsendet
Internationella programkontoret för utbildningsområdet
kommunal utbildning
apotekselev
asylsökande barn
byggnadsarbetare
kriminalvård
olycka
kommunal utbildning
utbildningsbidrag
SFS 1994:519Förordning (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar
SFS 1995:938Förordning (1995:938) om utbildningsbidrag för doktorander
SFS 1976:536Förordning (1976:536) om utbildningsbidrag för doktorander
SFS 1996:1654Förordning (1996:1654) om särskilt utbildningsbidrag
se ävenföretag
utbildningscheck
SFS 1994:1079Förordning (1994:1079) om utbildningscheckar
utbildningsinsats
SFS 1993:976Förordning (1993:976) om avdrag för vissa utbildningsinsatser vid betalning av lönekostnadspålägg avseende budgetåret 1993/94
SFS 1991:1172/r1/ Förordning (1991:1172) om avräkning av vissa belopp på statsbudgeten för utbildningsinsatser budgetåret 1991/92;
SFS 1992:807Förordning (1992:807) om avräkning av vissa belopp på statsbudgeten för utbildningsinsatser budgetåret 1992/93
SFS 1994:1134Förordning (1994:1134) om avdrag för vissa utbildningsinsatser vid betalning av lönekostnadspålägg avseende budgetåret 1994/95
se ävenfolkhögskola
utbildningsområdet
se ävenInternationella programkontoret
utbildningsstöd
SFS 2000:521Förordning (2000:521) om statligt stöd till kompletterande utbildningar
SFS 2005:1074Förordning (2005:1074) om statligt bidrag till särskilt utbildningsstöd
SFS 1997:1276Förordning (1997:1276) om utbildningsstöd
SFS 2001:626Förordning (2001:626) om stöd till utbildning av anställda
se ävenstatsbidrag
utbildningsvikariat
SFS 2005:1206Förordning (2005:1206) om utbildningsvikariat
SFS 1995:714Förordning (1995:714) om utbildningsvikariat
utbränt kärnbränsle
SFS 1981:205Förordning (1981:205) om beräkning av avdrag för framtida utgifter för hantering av utbränt kärnbränsle m.m.
utbyte
se ävenspruta
utbytesprogram
se ävenUngdom för Europa
utbytestjänstgöring
SFS 1980:848Förordning (1980:848) om utbytestjänstgöring i andra nordiska länder
utdebitering av skatt
SFS 1965:269Lag (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
utdelning
SFS 1982:336Lag (1982:336) om avdrag för utdelning på icke börsnoterade aktier
se ävenkällskatt
ogulden skatt
Svensk interkontinental lufttrafik aktiebolag (SILA)
utemiljö
SFS 2016:398Förordning (2016:398) om stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden
utfästelse om gåva
se ävengåva
utförselförbud
se ävenbarnpornografi
utgallring
SFS 1955:32Kungörelse (1955:32) angående återställande eller utgallring av vissa ansökningshandlingar hos myndigheter tillhörande försvaret
SFS 1953:716Förordning (1953:716) om utgallring av handlingar hos vissa statsmyndigheter
SFS 1964:89Riksarkivets Cirkulär (1964:89) angående utgallring av vissa handlingar i kontraktsprostarkiv och kyrkoarkiv
SFS 1971:204Riksarkivets Cirkulär (1971:204) angående återställande eller utgallring av vissa ansökningshandlingar;
se ävenautomatisk databehandling
arkiv
arkiv
Försvarets radioanstalt
utgivning
se ävenSvensk författningssamling
uthyrning
SFS 2012:978Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad
SFS 2012:854Lag (2012:854) om uthyrning av arbetstagare
utjämningsavgift
SFS 2003:886Lag (2003:886) om utjämningsavgift för kommuner för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
SFS 1995:1516Lag (1995:1516) om utjämningsavgift för kommuner och landsting
se ävenutjämningsbidrag
generellt statsbidrag
utjämningsbidrag
utjämningsbidrag
SFS 1995:1515Lag (1995:1515) om utjämningsbidrag till kommuner och landsting
SFS 1992:1591Förordning (1992:1591) om statligt utjämningsbidrag till kommuner
SFS 1995:1645Förordning (1995:1645) om utjämningsbidrag och utjämningsavgift för kommuner och landsting
SFS 1995:1646Förordning (1995:1646) om skattesatser vid beräkning av utjämningsbidrag och utjämningsavgift för kommuner och landsting
SFS 2004:9Förordning (2004:9) om utjämningsbidrag till och utjämningsavgift för kommuner för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
SFS 1992:670Lag (1992:670) om statligt utjämningsbidrag till kommuner
SFS 2003:887Lag (2003:887) om utjämningsbidrag till kommuner för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
se ävengenerellt statsbidrag
utlandsbetalning
SFS 1990:757/r1/ Förordning (1990:757) om betalningar till och från utlandet;
SFS 1990:750/r1/ Lag (1990:750) om betalningar till och från utlandet m. m.;
utlandsförsamling
SFS 1951:696Cirkulär (1951:696) till Svenska kyrkans utlandsförsamlingar angående tillämpning av de för församlingarna fastställda kyrkoordningarna
utlandslönenämnd Statens
SFS 2007:834Förordning (2007:834) med instruktion för Statens utlandslönenämnd
SFS 1988:1534Förordning (1988:1534) med instruktion för Statens utlandslönenämnd
SFS 1985:713Förordning (1985:713) med instruktion för statens utlandslönenämnd
utlandsmyndighet
SFS 1997:691Förordning (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna
se ävengrupplivförsäkring
specialattaché
lönemedel
pensionsvillkor
expeditionsavgift
sjöfartsärende
grupplivförsäkring
utlandsresa
SFS 1991:1200Förordning (1991:1200) om anmälningsskyldighet vid vissa resor till utlandet
utlandsreseförordning
SFS 1991:1754Utlandsreseförordning (1991:1754)
utlandsresereglemente
SFS 1953:666Kungl. Maj:ts Utlandsresereglemente (1953:666)
utlandsstyrka
SFS 1999:568Lag (1999:568) om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten
SFS 1984:309Förordning (1984:309) om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten
SFS 1999:569Förordning (1999:569) om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten
se ävenPolisens utlandsstyrka
utlandssvensk elev
SFS 1996:565Förordning (1996:565) om statsbidrag till kostnader för utlandssvenska elevers skolgång i Sverige
utlandssvenskt barn
se ävenutbildningsbidrag
utlåning
SFS 2011:211Förordning (2011:211) om utlåning och garantier
utlåningsfond
se ävenackord
utlåningsränta
SFS 2003:1082Förordning (2003:1082) om statens utlåningsränta och statens avkastningsränta under budgetåret 2004
SFS 2001:760Förordning (2001:760) om statens utlåningsränta och statens avkastnngsränta under budgetåret 2002
SFS 1999:902Förordning (1999:902) om statens utlåningsränta och statens avkastningsränta under budgetåret 2000
SFS 1996:1610Förordning (1996:1610) om statens utlåningsränta och statens avkastningsränta under budgetåret 1997
SFS 1997:1223Förordning (1997:1223) om statens utlåningsränta och statens avkastningsränta under budgetåret 1998
SFS 2002:949Förordning (2002:949) om statens utlåningsränta och statens avkastningsränta under budgetåret 2003
SFS 2000:1172Förordning (2000:1172) om statens utlåningsränta och statens avkastningsränta under budgetåret 2001
SFS 1992:425Förordning (1992:672) om statens utlåningsränta och statens avkastningsränta under budgetåret 1992/93
SFS 1998:1635Förordning (1998:1635) om statens utlåningsränta och statens avkastningsränta under budgetåret 1999
SFS 1988:490/r1/ Förordning (1988:490) om statens utlåningsränta och statens avkastningsränta under budgetåret 1988/89;
utlämnande
se ävenförbrytare
utlämning
SFS 2003:1186Tillkännagivande (2003:1186) av överenskommelser som avses i lagen (1957:668) om utlämning för brott
SFS 2002:789Tillkännagivande (2002:789) av överenskommelser som avses i lagen (1959:254) om utlämning för brott i Danmark, Finland, Island och Norge
SFS 2005:638Tillkännagivande (2005:638) av överenskommelser som avses i lagen (1957:668) om utlämning för brott
SFS 1970:710Kungörelse (1970:710) om utlämning till eller från Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling
SFS 2004:39Tillkännagivande (2004:39) av överenskommelser som avses i lagen (1957:668) om utlämning för brott
SFS 2002:790Tillkännagivande (2002:790) av överenskommelser som avses i lagen (1957:668) om utlämning för brott
SFS 1957:668Lag (1957:668) om utlämning för brott
SFS 1959:254Lag (1959:254) om utlämning för brott till Danmark, Finland, Island och Norge
SFS 1960:472Kungörelse (1960:472) angående tillämpning av lagen den 5 juni 1959 (nr 254) om utlämning för brott till Danmark, Finland, Island och Norge
SFS 2001:718Tillkännagivande (2001:718) av överenskommelser som avses i förordningen (1982:306) med vissa bestämmelser om utlämning för brott
SFS 2001:716Tillkännagivande (2001:716) av överenskommelser som avses i lagen (1957:688) om utlämning för brott
SFS 1982:306Förordning (1982:306) med vissa bestämmelser om utlämning för brott till Sverige
SFS 1970:375Lag (1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling
SFS 2001:717Tillkännagivande (2001:717) av överenskommelser som avses i lagen (1959:254) om utlämning för brott till Danmark, Finland, Island och Norge
SFS 1982:58Förordning (1982:58) om förfarandet vid utlämning för brott till Danmark, Finland, Island och Norge
utländsk beskickning
se ävenparkeringsplats
utländsk bevakningspersonal
se äventulltjänsteman
utländsk dom
SFS 1966:406Kungörelse (1966:406) angående tillämpning av lagen den 10 december 1965 (nr 723) om erkännande och verkställighet av vissa utländska domar och beslut angående underhåll till barn
se ävenskiljeavtal
verkställighet av dom
verkställighet av dom
Brysselkonventionen
Luganokonventionen
utländsk filial
SFS 1992:160Lag (1992:160) om utländska filialer m.m.
SFS 1992:308Förordning (1992:308) om utländska filialer m.m.
utländsk forskare
se ävenbeskattning
utländsk företagare
se ävenmervärdeskatt
utländsk försäkringsgivare
SFS 1998:293Lag (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige
utländsk försäkringsrörelse
se ävenförsäkringsrörelse
utländsk hamn
se ävensjöman
utländsk konsumentmyndighet
se äventalerätt
utländsk konsumentorganisation
se äventalerätt
utländsk kärande
SFS 1996:625Tillkännagivande (1996:625) om befrielse i vissa fall för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader, m.m.
SFS 2005:784Tillkännagivande (2005:784) om befrielse i vissa fall för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader, m.m.
SFS 1991:112Tillkännagivande (1991:112) om befrielse i vissa fall för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader, m.m.;
SFS 1988:922Tillkännagivande (1988:922) om befrielse i vissa fall för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader, m.m.;
SFS 1980:307Lag (1980:307) om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader
SFS 1989:139Tillkännagivande (1989:139) om befrielse i vissa fall för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader, m.m.;
SFS 1994:1329Tillkännagivande 1994:1329 om befrielse i vissa fall för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader, m.m.
se ävensäkerhet för rättegångskostnad
säkerhet för rättegångskostnad
utländsk medborgare
se ävenrättshjälpslag
rättshjälpslag
utländsk rätt
SFS 1981:366Förordning (1981:366) om rätt att i vissa fall begära upplysningar om innehållet i utländsk rätt
utländsk skatt
SFS 1986:468Lag (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
utländsk studerande
SFS 1962:638Lag (1962:638) om rätt för kommun att bistå utländska studerande
utländsk tull
SFS 1969:200Lag (1969:200) om uttagande av utländsk tull, annan skatt, avgift eller pålaga
utländsk tullag
SFS 1973:431Lag (1973:431) om utredning angående brott mot utländsk tullag
utländsk utbildning
se ävenhögskoleutbildning
behörighetsbevis
utländska förvärv
se ävenföretag
utländska investeringar i Sverige
SFS 2007:1220Förordning (2007:1220) med instruktion för Myndigheten för utländska investeringar i Sverige
utländska kärande
SFS 2014:333Tillkännagivande (2014:333) om befrielse i vissa fall för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader
utländskt avgörande
se ävenunderhållsskyldighet
underhållsskyldighet
utländskt barn
se ävenadoption
adoption
utländskt besök
SFS 1994:528Förordning (1994:528) om utländska besök vid Försvarsmakten och Försvarets materielverk
SFS 1996:442Förordning (1996:442) om utländska besök vid vissa myndigheter inom Försvarsdepartementets verksamhetsområde
se ävenförsvarsmakten
utländskt fartyg
SFS 1996:517Lag (1996:517) om begränsning av tillämpningen av svensk lag vad gäller vissa brott begångna på utländska fartyg
se ävensvensk domstol
radiosändare
svensk domstol
svensk domstol
svensk domstol
utländskt fordon
se ävenfordonsskatt
fordonsskatt
utländskt företag
se ävennäring
utländskt försäkringsföretag
SFS 1950:272Lag (1950:272) om rätt för utländska försäkringsföretag att driva försäkringsrörelse i Sverige
utländskt förvärv
se ävenfast egendom
fast egendom
företag
företag
utländskt körkort
se ävenkörkort
utländskt skatteärende
se ävenskatteärende
utländskt varumärke
se ävenvarumärke
utländskt vårdnadsavgörande
SFS 1989:177Förordning (1989:177) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m. m. och om överflyttning av barn
SFS 1989:14Lag (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn
utlänning
SFS 1956:492Förordning (1956:492) om skyldighet att anmäla omhändertagande för samhällsvård av utlänning m.m.
SFS 1950:653Kungörelse (1950:653) angående utsträckning i vissa fall av den tid utlänning utan uppehållstillstånd äger uppehålla sig i riket
SFS 1994:362Förordning (1994:362) om vårdavgifter m.m. för vissa utlänningar
SFS 1984:890Förordning (1984:890) om bidrag till utlänningars resor från Sverige för bosättning i annat land
SFS 2010:1122Förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
se ävensocial trygghet
social trygghet
anställningstillstånd
uppehållstillstånd
återetableringsstöd
folkrätt
näring
hemutrustningslån
återetableringsstöd
underrättelseskyldighet
vårdavgift
utlänningars etablering
SFS 2007:662Förordning (2007:662) om extra ersättning till kommuner 2007-2009 för att påskynda utlänningars etablering på arbetsmarknaden
SFS 2009:1561Förordning (2009:1561) om extra ersättning till kommuner 2010 för att påskynda utlänningars etablering på arbetsmarknaden
utlännings- och medborgarskapslagstiftning
SFS 2001:720Förordning (2001:720) om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen
utlänningsdataförordning
SFS 2016:30Utlänningsdataförordning (2016:30)
utlänningsdatalag
SFS 2016:27Utlänningsdatalag (2016:27)
utlänningsförordning
SFS 1980:384Cirkulär (1980:384) till samtliga pastorsämbeten och lokala skattemyndigheter som ombesörjer kyrkobokföring, arbetsförmedlingskontor, socialnämnder och barnavårdsnämnder (sociala centralnämnder) samt skolstyrelser om underrättelseskyldighet enligt utlänningsförordningen (1980:377)
SFS 2006:97Utlänningsförordning (2006:97)
SFS 1980:377Utlänningsförordning (1980:377)
utlänningskontroll
SFS 1991:572Lag (1991:572) om särskild utlänningskontroll
SFS 1997:409Förordning (1997:409) om särskild utlänningskontroll
utlänningskungörelse
SFS 1954:818Kungörelse (1954:818) med tillfälliga bestämmelser om meddelande av tillstånd jämlikt 12 § utlänningskungörelsen den 4 juni 1954 (nr 457) för medborgare i Finland
utlänningslag
SFS 1989:529Utlänningslag (1989:529)
SFS 2005:716Utlänningslag (2005:716)
SFS 1980:376Utlänningslag (1980:376);
SFS 1945:105Kungörelse (1945:105) med vissa bestämmelser angående avvisning och förpassning enligt utlänningslagen;
Utlänningsnämnden
SFS 1991:1817Förordning (1991:1817) med instruktion för Utlänningsnämnden
utmålsförrättning
SFS 1960:80Kungörelse (1960:80) angående ersättning till godemän vid utmålsförrättningar
utmärkelse
SFS 1974:225Förordning (1974:225) om utmärkelsen "För nit och redlighet i rikets tjänst"
utmätning
SFS 2006:516Lag (2006:516) om förbud mot utmätning av viss ersättning till vittnen och andra hotade personer
utomlands bosatt
se äveninkomstskatt
utomlands bosatt artist
se äveninkomstskatt
utomlandstjänstgöring
se ävenörlogsbesök
Utrikesdepartementet
SFS 1996:728Förordning (1996:728) med instruktion för Utrikesdepartementet
SFS 1987:14Förordning (1987:14) om avgifter för bistånd av utrikesdepartementet i ärenden om kvarlåtenskap utomlands
SFS 1982:1282Förordning (1982:1282) med instruktion för Utrikesdepartementet
se ävenlegalisering
legalisering
Utrikesdepartementets antagningsnämnd
SFS 1977:37Förordning (1977:37) med instruktion för utrikesdepartementets antagningsnämnd
utrikesförvaltning
se ävenpersonuppgift
Utrikesförvaltningens antagningsnämnd
SFS 1991:360Förordning (1991:360) med instruktion för Utrikesförvaltningens antagningsnämnd
utrikesnämnden
SFS 1953:511Kungl. Maj:ts Stadga (1953:511) angående protokollföring i utrikesnämnden
utrikesrepresentation
SFS 1992:247Förordning (1992:247) med instruktion för utrikesrepresentationen
SFS 2014:115Förordning (2014:115) med instruktion för utrikesrepresentationen
utrikesrepresentationen
SFS 1967:83Kungl. Maj:ts Instruktion (1967:83) för utrikesrepresentationen
se ävensjöfartsärende
utrustning
se ävengymnasieskola
gymnasieskola
utrustningsbidrag
se ävenkollektivverkstad
utrustningsnämnden för universitet och högskolor
SFS 1988:680/r1/ Förordning (1988:680) med instruktion för utrustningsnämnden för universitet och högskolor;
SFS 1978:498Förordning (1978:498) med instruktion för utrustningsnämnden för universitet och högskolor
utrymning
SFS 1944:749Förordning (1944:749) med vissa föreskrifter angående trafik med motorfordon och släpfordon vid utrymning
se ävenhöjd beredskap
höjd beredskap
legosängsavgift
utrymningskommission statens
se ävencivilförsvarsstyrelsen
utskiftning
se ävenaktie
utskiftningsskatt
SFS 1940:545Kungl. Maj:ts förordning (1940:545) om höjning av utskiftningsskatten;
SFS 1927:321Lag (1927:321) om utskiftningsskatt
utskrivningsklara patienter
SFS 2017:617Förordning (2017:617) om fastställande av belopp för vård av utskrivningsklara patienter
utskrivningsnämnd
SFS 1966:566Förordning (1966:566) med instruktion för utskrivningsnämnderna
SFS 1966:565Kungl. Maj:ts Kungörelse (1966:565) om utskrivningsnämndernas verksamhetsområden m.m.
utskylder
SFS 1929:189Kungörelse (1929:189) angående dispotitionen av anslag till bestridande av staten åliggande kommunala och andra utskylder
SFS 1928:404Kungörlese (1928:404) angående utbetalande av staten påförda utskylder m.m.
utsläppsrätter
SFS 2004:1205Förordning (2004:1205) om handel med utsläppsrätter
SFS 2004:1199Lag (2004:1199) om handel med utsläppsrätter
utsläppstak
se ävenluftförorening
utsmyckning
SFS 1987:316Förordning (1987:316) om bidrag till konstnärlig utsmyckning i bostadsområden
utstationering
se ävenarbetstagare
utställare
se ävenbild- och formområdet
utställning
se ävenmuseum
utställningsgaranti
SFS 1998:200Förordning (1998:200) om statliga utställningsgarantier
utsäde
se ävenkvicksilverbetning
utsädesförordning
SFS 2000:1330Utsädesförordning (2000:1330)
SFS 1993:1375Utsädesförordning (1993:1375)
SFS 1980:438Utsädesförordning (1980:438)
utsädeskontroll statens
SFS 1978:249Förordning (1978:249) med instruktion för statens utsädeskontroll
SFS 1996:146Förordning (1996:146) med instruktion för Statens utsädeskontroll
SFS 1988:860Förordning (1988:860) med instruktion för Statens utsädeskontroll
utsädeslag
SFS 1976:298Utsädeslag (1976:298)
utsökningsavgift
SFS 1981:1185Förordning (1981:1185) om utsökningsavgifter;
utsökningsbalken
SFS 1981:775Lag (1981:775) om införande av utsökningsbalken
SFS 1981:774Utsökningsbalk (1981:774)
se ävenbetalningsföreläggande
utsökningsförordning
SFS 1981:981Utsökningsförordning (1981:981)
utsökningsmål
se ävenfrankeringsfrihet
utsökningsregisterlag
SFS 1986:617Utsökningsregisterlag (1986:617)
uttagning av egendom
se äventotalförsvaret
uttagning av fartyg
SFS 1984:386Fartygsuttagningskommissionens kungörelse (1984:386) med föreskrifter om uttagning av fartyg
utvecklingsbidrag
se ävenregionalt utvecklingsbidrag
utvecklingsbolag
se ävenregionalt utvecklingsbolag
utvecklingsfond
se ävenregional utvecklingsfond
utvecklingsland
SFS 1978:21Förordning (1978:21) om länder och områden som avses i förordningen (1971:963) om tullfrihet för varor från utvecklingsländerna
SFS 1968:447Kungl. Maj:ts Kungörelse (1968:447) om statlig garanti för täckning av förlust i samband med investering i U-land;
SFS 1971:963Förordning (1971:963) om tullfrihet för varor från utvecklingsländerna
SFS 1982:824Förordning (1982:824) om regional ekonomisk sammanslutning som avses i förordningen (1971:963) om tullfrihet för varor från utvecklingsländerna
se äventullfrihet
tullfrihet
utvecklingsprojekt
SFS 2013:1102Förordning (2013:1102) om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter
se ävenvuxenutbildning
utvecklingssamarbete
SFS 2009:320Förordning (2009:320) om finansiering av utvecklingslån och garantier för utvecklingssamarbete
utvecklingsstöd
SFS 2002:739Förordning (2002:739) om tillfälligt utvecklingsstöd
SFS 2016:137Förordning (2016:137) om utvecklingsstöd till tryckta allmänna nyhetstidningar
SFS 1995:672Förordning (1995:672) om utvecklingsstöd till lokal idell verksamhet
utvecklingsstöd till landsbygd
se ävenstrukturstöd
utvecklingsstörd
SFS 2002:82Förordning (2002:82) om statligt stöd för utveckling av vuxenutbildning för utvecklingsstörda
SFS 1999:1415Förordning (1999:1415) om statligt stöd för utvecklingsprojekt inom vuxenutbildning för utvecklingsstörda
se ävenpsykiskt utvecklingsstörd
psykiskt utvecklingsstörd
vuxenutbildning
psykiskt utvecklingsstörd
utvecklingsstört barn
se ävenföräldrainflytande
utvecklingsändamål
se ävenu-kredit
utvinningsavfall
SFS 2013:319Förordning (2013:319) om utvinningsavfall