Alfabetiskt register från A till Ö.

Ö

ögonundersökning
SFS 1999:216Lag (1999:216) om ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i trafiken
SFS 1999:221Förordning (1999:221) om föreskrifter rörande ögonundersökning
ökad undervisningstid
se ävennyanländ elev
öresbelopp
se ävenavrundning
örlogsbesök
SFS 1996:930Förordning (1996:930) om örlogsbesök, flygning med militära luftfartyg och tjänstgöring utomlands
örlogsfartyg
SFS 1988:595Förordning (1988:595) om säkerheten på örlogsfartyg
SFS 2003:440Förordning (2003:440) om säkerheten på örlogsfartyg
SFS 1980:431Förordning (1980:431) om säkerheten på örlogsfartyg
österrikisk dom
se ävenprivaträtt
överdrivet spelande
se ävenförebyggande arbete
överexekutor
SFS 1981:1027Förordning (1981:1027) om överlämnande av mål m.m. i samband med avskaffandet av överexekutor
överflyttning av barn
se ävenutländskt vårdnadsavgörande
överföring
se ävenbetalare
överförmyndare
SFS 1976:1121Förordning (1976:1121) om ersättning till vissa överförmyndare, förmyndare och förvaltare
överförmyndarkungörelse
SFS 1974:1047Överförmyndarkungörelse (1974:1047)
övergrepp
SFS 2012:663Lag (2012:663) om ersättning på grund av övergrepp eller försummelser i samhällsvården av barn och unga i vissa fall
överklagande
SFS 1987:532Förordning (1987:532) om överklagande av tjänstetillsättningsbeslut inom försvarsdepartementets verksamhetsområde;
SFS 1988:549Förordning (1988:549) om överklagande av beslut om anställning inom Försvarsdepartementets verksamhetsområde
överklagandenämnd Statens
SFS 2007:835Förordning (2007:835) med instruktion för Statens överklagandenämnd
Överklagandenämnden för högskolan
SFS 2007:991Förordning (2007:991) med instruktion för Överklagandenämnden för högskolan
SFS 1992:404Förordning (1992:404) med instruktion för Överklagandenämnden för högskolan
Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag
SFS 2007:1081Förordning (2007:1081) med instruktion för Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag
Överklagandenämnden för studiestöd
SFS 2001:79Förordning (2001:79) med instruktion för Överklagandenämnden för studiestöd
SFS 2007:1348Förordning (2007:1348) med instruktion för Överklagandenämnden för studiestöd
Överklagandenämnden för totalförsvaret
SFS 1995:625Förordning (1995:625) med instruktion för Överklagandenämnden för totalförsvaret
överklaganderätt
SFS 1996:1621Lag (1996:1621) om rätt för Domstolsverket att överklaga vissa beslut om ersättning m.m.
överlantmätarmyndighet
se ävenfastighetsbildningsmyndighet
överlastavgift
SFS 2008:1103Förordning (2008:1103) om överlastavgift
SFS 1972:435Lag (1972:435) om överlastavgift
SFS 1973:786Kungörelse (1973:786) om inbetalning av överlastavgift
överlåtbar
se ävenfiskerättighet
fiskerättighet
överlåtelse
SFS 1998:1600Lag (1998:1600) om beskattningen vid överlåtelser till underpris
överlåtelse av fastighet
SFS 1992:1461/r1/ Lag (1992:1461) om verkan av vissa förbehåll vid överlåtelse av fastighet som tillhör staten, m. m.;
överlåtelse av skepp
SFS 1989:990/r1/ Lag (1989:990) om tillstånd till överlåtelse av skepp;
SFS 1989:994/r1/ Förordning (1989:994) om tillstånd till överlåtelse av skepp, m. m.;
överlåtelsehandling
se ävenskattebrev
överskottsmateriel
SFS 2000:278Förordning (2000:278) om gåvor och överföringar av överskottsmateriel hos Försvarsmakten
SFS 1989:1060Förordning (1989:1060) om myndigheters försäljning av överskottsmateriel
Överstyrelsen för civil beredskap
SFS 1986:423Förordning (1986:423) med instruktion för överstyrelsen för civil beredskap
SFS 1988:1122Förordning (1988:1122) med instruktion för Överstyrelsen för civil beredskap
överstyrelsen för ekonomisk försvarsberedskap
SFS 1961:645Kungörelse (1961:645) om överflyttande å överstyrelsen för ekonomisk försvarsberedskap centrala civila transportkommittén, statens biltrafiknämnd och sjöfartsstyrelsen av de uppgifter, som tillkomma riksnämnden för ekonomisk försvarsberedskap
se ävenkommerskollegium
överståthållarämbetet
SFS 1967:782Lag (1967:782) med anledning av sammanslagning av överståthållarämbetet och länsstyrelsen i Stockholms län
översvämningsrisk
SFS 2009:956Förordning (2009:956) om översvämningsrisker
översättare
se äventolk
tolk
tolk
övervakning
se ävendatabas
övervakningskamera
SFS 1990:484Lag (1990:484) om övervakningskameror m. m.
SFS 1990:487Förordning (1990:487) om övervakningskameror m. m.;
övervakningsnämnd
SFS 1992:1771Förordning (1992:1771) om övervakningsnämndernas verksamhetsområden m.m.
SFS 1994:351Förordning (1994:351) om övervakningsnämndernas verksamhetsområden m.m.
SFS 1983:257Förordning (1983:257) med instruktion för övervakningsnämnderna
SFS 1983:875Förordning (1983:875) om övervakningsnämndernas verksamhetsområden m.m.
SFS 2007:1174Förordning (2007:1174) med instruktion för övervakningsnämnderna
SFS 1987:1113Förordning (1987:1113) om övervakningsnämndernas verksamhetsområden m. m.
SFS 1988:683Förordning (1988:683) med instruktion för övervakningsnämnderna
SFS 1998:1318Förordning (1998:1318) om övervakningsnämndernas verksamhetsområden m.m.
övervakningsåtgärder
SFS 2015:485Lag (2015:485) om erkännande och uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen
SFS 2015:488Förordning (2015:488) om erkännande och uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen
övning
se ävencivilförsvaret
övningskörning
SFS 1991:1803Förordning (1991:1803) om rätt för norska och åländska trafikskolor att bedriva övningskörning i Sverige